2006_07
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes (1998)

  Assignatures
  Assignatures extracurriculars
  Competències
  Pla d'estudis
  Perfil
  Sortides Professionals
  Accés a segon cicle
  Pràctiques externes
  Horaris
  Calendari d’exàmens
  Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.