2006_07
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
català 
Intel·ligència Artificial (2006)

  Assignatures
  Horaris
  Calendari d'exàmens
  Procediment d'admissió
  Informació d'interès
  Continuació d'estudis
  Pla d'estudis
  Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.