2007_08
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
english 

Study programmes

1st Cycle
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes (1998)
Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions, Especialitat en Telemàtica (2003)
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electricitat (2002)
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electrònica Industrial (2002)

2nd Cycle
Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial (1998)
Enginyeria Informàtica (1997)