2010_11
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 

Benvinguda

L'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE) de la URV pretén ser un centre integral de les tecnologies de la informació i de les comunicacions (TIC), enteses en el seu sentit més ampli, des de la informàtica fins a l'electricitat, l'electrònica i l'automàtica, passant per la telemàtica.

La vocació de l'ETSE ha estat generar professionals i coneixements que puguin contribuir de manera palpable a la millora de l'entorn socioeconòmic. L'horitzó d'actuació de l'ETSE no es restringeix a l'entorn més proper, sinó que té ambició de projectar-se a tot l'àmbit europeu, tant pel que fa a intercanvis d'estudiants, com a intercanvis científics i a projectes de recerca.

El nostre projecte docent pretén ser sempre actual, cosa especialment difícil en les enginyeries, per la qual cosa una de les nostres màximes prioritats és mantenir un contacte permanent i fluid amb la indústria i els serveis en el sector de les TIC.

Per aconseguir les nostres finalitats, comptem amb unes instal·lacions punteres, amb un clima de comunicació personalitzada i fluida entre estudiants i professors, i amb una docència i investigació fetes amb entusiasme, qualitat i visió de futur. Us convidem a venir a comprovar-ho i a gaudir-ne.

Xavier Maixé Altés
Director de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria