2017_18
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 

Ensenyaments

Grau
Doble titul. de Grau d'Eng. Elèctrica/Electrònica Ind. i Automàtica (2014)
Doble titulació de Grau d'Enginyeria Informàtica i de Biotecnologia (2014)
Grau d'Enginyeria Biomèdica (2017)
Grau d'Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions (2016)
Grau d'Enginyeria Elèctrica (2010)
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
Grau d'Enginyeria Informàtica (2010)
Grau d'Enginyeria Telemàtica (2010)

Màster Oficial
Eng. de la Seguretat Informàtica i Intel·ligència Artificial (2016)
Eng. de la Seguretat Informàtica i Intel·ligència Artificial (2016) - Virtual
Enginyeria Computacional i Matemàtica (2013)
Enginyeria i Tecnologia dels Sistemes Electrònics (2014)
Enginyeria Industrial (2013)
Enginyeria Informàtica: Seguretat Informàtica i Sistemes Intel·ligents 2013
Intel·ligència Artificial (2012)
Seguretat de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (2011)Benvinguda


L'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE) de la URV pretén ser un centre integral de les tecnologies de la informació i de les comunicacions (TIC), enteses en el seu sentit més ampli, des de la informàtica fins a l'electricitat, l'electrònica i l'automàtica, passant per les telecomunicacions i la biomedicina.

La vocació de l'ETSE ha estat generar professionals i coneixements que puguin contribuir de manera palpable a la millora de l'entorn socioeconòmic. L'horitzó d'actuació de l'ETSE no es restringeix a l'entorn més proper, sinó que té ambició de projectar-se a tot l'àmbit europeu, tant pel que fa a intercanvis d'estudiants, com a intercanvis científics i a projectes de recerca.

El nostre projecte docent pretén ser sempre actual, cosa especialment difícil en les enginyeries, per la qual cosa una de les nostres màximes prioritats és mantenir un contacte permanent i fluid amb la indústria i els serveis en el sector de les TIC.

Per aconseguir les nostres finalitats, comptem amb unes instal·lacions actualitzades, amb un clima de comunicació personalitzada i fluida entre estudiants i professors, i amb una docència i investigació fetes amb entusiasme, qualitat i visió de futur. Us convidem a venir a comprovar-ho i a gaudir-ne.

Domènec Puig i Valls
Director de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria