2021_22
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 

Ensenyaments

Grau
Doble tit. grau Eng. Biomèdica i Eng. Sistemes i Serveis de Teleco. (2019)
Doble titul. de grau en Eng. Elèctrica/Electrònica Ind. i Automàtica (2014)
Doble titulació de grau en ADE i de Grau de TDAWIM (2019)
Doble titulació de grau en Enginyeria Informàtica i de Biotecnologia (2014)
Grau en Enginyeria Biomèdica (2017)
Grau en Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions (2016)
Grau en Enginyeria Elèctrica (2010)
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
Grau en Enginyeria Informàtica (2010)
Grau en Enginyeria Matemàtica i Física (2021)
Grau en Tècniques de Desenvolupament d'Aplicacions Web i Mòbils (2018)

Màster Oficial
Eng. de la Seguretat Informàtica i Intel·ligència Artificial (2016)
Eng. de la Seguretat Informàtica i Intel·ligència Artificial (2016) - Virtual
Enginyeria Computacional i Matemàtica (2013)
Enginyeria Industrial (2013)
Intel·ligència Artificial (2012)
Tecnologies del Vehicle Elèctric (2018)


Atenció: El Consell Interuniversitari de Catalunya ha acordat allargar el període excepcional per al sistema universitari de Catalunya fins a la finalització del curs acadèmic 2021-22. Per aquest motiu la URV pot modificar les característiques de la docència i de l'avaluació per adequar-les a les circumstàncies del moment, de forma extraordinària i d'acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries. Si és el cas, s'informarà d'aquestes adaptacions a l'espai Moodle de cada assignatura.

Per saber com es durà a terme la docència en la titulació, us recomanem llegir l'apartat "DOCÈNCIA DEL CURS 21-22 ADAPTABLE A LA COVID".

Benvinguda


L'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE) de la Universitat Rovira i Virgili és un centre integral de les tecnologies de la informació i de les comunicacions (TIC), enteses en el seu sentit més ampli, des de les enginyeries d’informàtica i de telecomunicacions fins a les enginyeries elèctrica, electrònica i automàtica, passant per disciplines més recents com l’enginyeria biomèdica.

La vocació de l'ETSE és contribuir de manera palpable a la millora del seu entorn socio-econòmic mitjançant la formació de nous enginyers i enginyeres. Tanmateix, l'horitzó d'actuació de l'ETSE no es restringeix a l'entorn més proper, sinó que té ambició de projectar-se a l'àmbit internacional, tant pel que fa a la formació, la innovació, així com a intercanvis científics i projectes de recerca.

El nostre projecte docent té la vocació de l’actualització permanent, aspecte especialment necessari en l’àmbit de les tecnologies i les enginyeries, per la qual cosa una de les nostres màximes prioritats és mantenir un contacte permanent i eficaç amb la indústria i els serveis del sector de les TIC.

Per aconseguir les nostres finalitats, comptem amb unes instal·lacions modernes, amb un clima de comunicació personalitzada i fluida entre estudiants i professors, i amb una docència i investigació de qualitat, reconegudes per un bon nombre d’indicadors internacionals.

Us convidem a venir a comprovar-ho i a gaudir-ne !!!

Xavier Vilanova Salas

Director de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria