2007_08
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
català 

Ensenyaments

1er Cicle
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes (1998)
Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions, Especialitat en Telemàtica (2003)
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electricitat (2002)
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electrònica Industrial (2002)

2on Cicle
Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial (1998)
Enginyeria Informàtica (1997)Organització

Òrgans Col·legiats de Govern

L'òrgan col·legiat de govern de l'ETSE és la Junta d'Escola que d'acord amb l'article 61 dels nous Estatuts de la URV té, entre d'altres, les següents funcions:

El reglament de l'ETSE, en el seu article 5 estableix que la Junta està constituïda per un màxim de 50 membres i que la seva composició és la següent