2006_07
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
català 

Normativa del centre

Els alumnes de l'ETSE es regeix per la normativa general de la URV i per la normativa l'específica del centre.

Entre la normativa general de la URV podeu trobar la següent:

Podeu consultar totes aquestes normatives i d'altre del vostre interès a la següent adreça: http://www.urv.es/redireccionar.php?url=http://wwwa.urv.net/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio

Pel que fa a la normativa específica de l'ETSE us la detallem: