2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 

Borsa de treball

La Universitat disposa d'una borsa de treball a la qual pot accedir qualsevol alumne matriculat a la URV. Podeu conèixer les ofertes que tenen a través del BACU o consultar-les directament a la seva pàgina web:

http://www.urv.es/borsatreball

També podeu beneficiar-vos de les borses de treball que gestiona l'Oficina de Suport a Direcció (OSD) de l'Escola. Aquestes, a diferència de la borsa general de la URV, donen servei només als alumnes d'aquest centre i ofereixen únicament feines el contingut de les quals corresponen als ensenyaments impartits; això darrer fa que la gran majoria d'aquestes feines tinguin uns requeriments quan a coneixements tècnics i situació acadèmica que fan que només siguin accessibles als alumnes dels darrers cursos de l'ensenyament respectiu.

Els alumnes dels ensenyaments d'ETIG, ETIS I EI podeu consultar la borsa de treball per la realització de Pràctiques en Empresa a través del coordinador de pràctiques d'informàtica que és el professor Miguel Ángel Acebo Visanzay.

Els alumnes dels ensenyaments d'ETI-E, ETI-EI, EAEI i ETTT us heu de posar en contacte amb l'OSD o enviar el CV a l'adreça: practiques.etse@urv.cat

La web de pràctiques de l'ETSE és:

http://www.etse.urv.es/?section=general&subsection=practiques_empresa&language=caES

On també podreu trobar un llistat d'empreses amb qui l'ETSE ha signat convenis de pràctiques.