2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
català 

Servei de Copisteria

Els alumnes de l’ETSE disposen d’un Servei de Reprografía que és únic per tot el Campus Sescelades ubicat a l’edifici Ventura Gasol.

Els serveis que ofereix són els següents:

Horari durant el curs: 8:30 a 14:00 hores i de 15:30 a 19:00 hores

Podeu posar-vos en contacte amb aquest servei a través del Telèfon: 988855218 o de les següents adreces de correu electrònic: artyplan.sescelades@urv.net i tarragona@artyplan.com

També podeu consultar la seva pàgina web: www.artyplan.com