2009_10
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 

Ensenyaments

Màster Oficial
Enginyeria Electrònica (2006)
Enginyeria Informàtica i de la Seguretat (2007)
Intel·ligència Artificial (2006)

1er Cicle
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes (1998)
Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions, Especialitat en Telemàtica (2003)
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electricitat (2002)
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electrònica Industrial (2002)

2on Cicle
Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial (1998)
Enginyeria Informàtica (1997)Servei de Copisteria

Els alumnes de l’ETSE disposen d’un Servei de Reprografía que és únic per tot el Campus Sescelades ubicat a l’edifici Ventura Gasol.

Els serveis que ofereix són els següents:

Horari durant el curs: 8:30 a 14:00 hores i de 15:30 a 19:00 hores

Podeu posar-vos en contacte amb aquest servei a través del Telèfon: 988855218 o de les següents adreces de correu electrònic: cpd_oce_sescelades@urv.cat