2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 

Servei de Biblioteca

L'ETSE disposa des del curs 2003-04 d'una biblioteca de Campus, que també dona servei a l'ETSEQ i a les Facultats d'Enologia, Química i Psicologia i Ciències de l'Educació.

El fons bibliogràfic del l'àrea d'enginyeries està format per més de 25.000 monografies, 360 publicacions periòdiques, 2.000 projectes final de carrera, a més d'altres materials en format digital: llibres i publicacions periòdiques, tesis, etc.).

Tots els alumnes matriculats a l'ETSE poden consultar i tenir préstec de documents, en les condicions contemplades al Reglament del Servei de Biblioteca i Documentació de la URV, tant a la biblioteca del Campus Sescelades com a la resta de biblioteques de la URV. Cal, però, disposar del carnet de la URV que es facilita a l'alumne a l'inici del curs.

L'horari de la biblioteca és:

Serveis que s’ofereixen:

Per a més informació:

http://www.urv.cat/biblioteca/biblioteques/campus_sescelades/index.html