2021_22
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 

Ensenyaments

Grau
Doble tit. grau Eng. Biomèdica i Eng. Sistemes i Serveis de Teleco. (2019)
Doble titul. de grau en Eng. Elèctrica/Electrònica Ind. i Automàtica (2014)
Doble titulació de grau en ADE i de Grau de TDAWIM (2019)
Doble titulació de grau en Enginyeria Informàtica i de Biotecnologia (2014)
Grau en Enginyeria Biomèdica (2017)
Grau en Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions (2016)
Grau en Enginyeria Elèctrica (2010)
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
Grau en Enginyeria Informàtica (2010)
Grau en Enginyeria Matemàtica i Física (2021)
Grau en Tècniques de Desenvolupament d'Aplicacions Web i Mòbils (2018)

Màster Oficial
Eng. de la Seguretat Informàtica i Intel·ligència Artificial (2016)
Eng. de la Seguretat Informàtica i Intel·ligència Artificial (2016) - Virtual
Enginyeria Computacional i Matemàtica (2013)
Enginyeria Industrial (2013)
Intel·ligència Artificial (2012)
Tecnologies del Vehicle Elèctric (2018)


Atenció: El Consell Interuniversitari de Catalunya ha acordat allargar el període excepcional per al sistema universitari de Catalunya fins a la finalització del curs acadèmic 2021-22. Per aquest motiu la URV pot modificar les característiques de la docència i de l'avaluació per adequar-les a les circumstàncies del moment, de forma extraordinària i d'acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries. Si és el cas, s'informarà d'aquestes adaptacions a l'espai Moodle de cada assignatura.

Per saber com es durà a terme la docència en la titulació, us recomanem llegir l'apartat "DOCÈNCIA DEL CURS 21-22 ADAPTABLE A LA COVID".

Servei de Biblioteca

El Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) és un entorn comú amb tots els serveis universitaris de suport a l’aprenentatge, la docència i la recerca relacionats amb la informació i les tecnologies de la informació (TIC) per a l'aprenentatge i el coneixement (TAC). Inclou els següents serveis:

Carnet d’usuari

Per accedir al CRAI i utilitzar tots els serveis que ofereix necessiteu el carnet de la URV.

Instal·lacions

El CRAI es troba ubicat al mig del Campus Sescelades, a l'edifici E2. Consta de tres plantes amb espais diversificats adaptats a les vostres necessitats, amb 1.165 punts de treball distribuïts de la manera següent:

Planta baixa:espai de trobada i descans, la Factoria, Aula d’informàtica i sala d’estudis.

Primera planta:taulell d’informació i préstec, Punt d’Atenció a l’Usuari (PAU), Espai d’Aprenentatge de Llengües, zona de premsa i llibres de divulgació, ordinadors de consulta, fotocopiadores d’autoservei i 9 espais de treball en grup.

Segona planta: espai de silenci i estudi, fons bibliogràfic, hemeroteca, 3 espais de treball en grup, taulell d’informació bibliogràfica i Aula de Formació.

Serveis

 Per a més informació:

Consulteu la web del CRAIo poseu-vos en contacte amb nosaltres per correu electrònic crai.sescelades@urv.cat o telèfon: 977 55 9614