2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
català 

BACU del centre

El Becari d'Atenció a la Comunitat Universitària (BACU) s'encarrega de donar informació sobre:

Es pot entrar en contacte amb el BACU mitjançant el telèfon 977558603 , o el correu electrònic a l'adreça: bacetse@estudiants.urv.es

O bé visitant-lo dins del seu horari d'atenció als alumnes en la sala de què disposa a la planta baixa de l'aulari.

També podeu veure la seva pàgina WEB: http://www.etse.urv.es/~bacu/

Des de l'Escola us animem a que feu ús d'aquest servei.