2016_17
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Currículum Nuclear
1r Cicle
Grau d'Enginyeria Elèctrica (2010)
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
Grau d'Enginyeria Informàtica (2010)
Grau d'Enginyeria Telemàtica (2010)
Màsters

La Universitat Rovira i Virgili ha impulsat la creació del currículum nuclear per als alumnes de la Universitat amb l’objectiu de completar la seva formació en determinats àmbits transversals (els idiomes, el coneixement de les noves tecnologies de la informació, l’expressió oral i escrita, etc.) que considera que són del tot necessaris per enfrontar-se al món professional.

L’assoliment del Currículum Nuclear de la URV dins de cada titulació s’ha organitzat de la següent manera:

Grau d'Enginyeria Elèctrica (2010)

Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)

Grau d'Enginyeria Informàtica (2010)

Grau d'Enginyeria Telemàtica (2010)