2020_21
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Currículum Nuclear
1r Cicle
Centre ETSE
Grau d'Enginyeria Biomèdica (2017)
Grau d'Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions (2016)
Grau d'Enginyeria Elèctrica (2010)
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
Grau d'Enginyeria Informàtica (2010)
Grau de Tècniques de Desenvolupament d'Aplicacions Web i Mòbils (2018)
Màsters

Actualització del model de competències

El model de competències de la URV s’ha actualitzat (Consell de Govern, 2015). Aquest model integra les competències Nuclears i Transversals dins les Competències Transversals.