2021_22
Educational guide 
School of Engineering
A A 
english 
Core Curriculum
 Bac. Degree in Techniques for Developing Web and Mobiles Applications(2018)

Currículum Nuclear

El model de competències de la URV s’ha actualitzat (Consell de Govern, 2015). Aquest model integra les competències Nuclears i Transversals dins les Competències Transversals.