2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Informàtica (1997)

  Assignatures
  Assignatures extracurriculars
  Competències
  Pla d'estudis
  Perfil de formació de la titulació
  Sortides Professionals
  Pràctiques externes
  Horaris
  Calendari d’exàmens
  Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.