2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
english 
Enginyeria Informàtica (1997)
 Pràctiques externes

L’objectiu de les pràctiques externes es permetre als alumnes obtenir una experiència pràctica dels continguts teòrics assolits a la titulació. Les pràctiques poden tenir caràcter currícular que són les que tenen reconeixement en crèdits o extracurriculars que són les que es fan sense que l’alumne n’obtingui cap tipus de crèdit.

En la següent pàgina web trobareu més informació sobre les pràctiques externes:

http://www.etse.urv.net/index.php?section=general&subsection=practiques_empresa&language=caES

La informació sobre els requisits, el tipus de crèdits segons l’ensenyament, la durada, les condicions i el procediment per portar a terme les pràctiques, la trobareu a dins de la Intranet de l’ETSE, a Informació Acadèmica  Pràctiques en empreses.