2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
english 
Enginyeria Informàtica (1997)
 Horaris

Podeu consultar els horaris en la següent adreça de la web de l'ETSE:

http://www.etse.urv.net/index.php?section=general&subsection=horaris_clase&language=caES

IMPORTANT: Malgrat els esforços per evitar-ho hi poden haver errors. Així mateix i en funció de la matrícula poden haver-hi increments i disminucions de grups de problemes i pràctiques. Per aquest motiu us recomanem consultar-los de nou a principis de curs a la web o al tauler d’anuncis del vestíbul de l’Escola.