2023_24
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau en Enginyeria Informàtica (2010)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17234007 ÀLGEBRA LINEAL 1Q
Formació bàsica 6
17234006 ANÀLISI MATEMÀTICA II 1Q
2Q
Formació bàsica 6
17234013 FÍSICA 1Q
Formació bàsica 6
17234001 FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I 1Q
2Q
Formació bàsica 6
17234101 ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA 1Q
Obligatòria 6
17234005 ANÀLISI MATEMÀTICA I 1Q
2Q
Formació bàsica 6
17234102 ANGLÈS TÈCNIC 2Q
Obligatòria 6
17234103 BASES DE DADES 2Q
Obligatòria 6
17234008 ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 2Q
Formació bàsica 6
17234004 FÍSICA II 1Q
2Q
Formació bàsica 6
17234002 FONAMENTS DE COMPUTADORS 2Q
Formació bàsica 6
17234131 FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II 2Q
Obligatòria 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17234107 COMPUTADORS 1Q
Obligatòria 6
17234011 ESTADÍSTICA 1Q
Formació bàsica 6
17234009 MATEMÀTICA DISCRETA I 1Q
Formació bàsica 6
17234116 METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ 1Q
Obligatòria 6
17234114 PROGRAMACIÓ 1Q
Obligatòria 6
17234118 XARXES DE DADES 1Q
Obligatòria 6
17234105 ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS 2Q
Obligatòria 6
17234108 ESTRUCTURA DE COMPUTADORS 2Q
Obligatòria 6
17234115 ESTRUCTURES DE DADES 2Q
Obligatòria 6
17234112 FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS 2Q
Obligatòria 6
17234010 MATEMÀTICA DISCRETA II 2Q
Formació bàsica 6
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17234109 ARQUITECTURA DE COMPUTADORS 1Q
Obligatòria 6
17234132 BASES DE DADES AVANÇADES 1Q
Obligatòria 6
17234113 ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS 1Q
Obligatòria 6
17234104 INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR 1Q
Obligatòria 6
17234133 SISTEMES OBERTS 1Q
Obligatòria 6
17234117 TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ 1Q
Obligatòria 6
17234119 GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES 2Q
Obligatòria 6
17234134 INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL 2Q
Obligatòria 6
17234110 LLENGUATGES FORMALS 2Q
Obligatòria 6
17234120 SEGURETAT EN XARXES 2Q
Obligatòria 6
17234106 SISTEMES DISTRIBUÏTS 2Q
Obligatòria 6
Quart Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17234125 APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES 1Q
Obligatòria 6
17234127 COMPILADORS 1Q
Obligatòria 6
17234128 INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL 1Q
Obligatòria 6
17234126 MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ 1Q
Obligatòria 6
17234111 PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS 1Q
Obligatòria 6
17234124 SISTEMES DE TEMPS REAL 1Q
Obligatòria 6
17234123 SISTEMES OBERTS 1Q
Obligatòria 6
17234129 COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA 2Q
Obligatòria 6
17234122 SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS 2Q
Obligatòria 6
17234121 SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC 2Q
Obligatòria 6
17234301 TREBALL DE FI DE GRAU 2Q
Treball fi de grau 12
17234130 VISIÓ PER COMPUTADOR 2Q
Obligatòria 6
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17234210 APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES 1Q
Optativa 6
17234214 COMPILADORS 1Q
Optativa 6
17234206 DISSENY DE XARXES 1Q
Optativa 6
17234201 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I 1Q
Optativa 3
17234215 INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL 1Q
Optativa 6
17234213 MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ 1Q
Optativa 6
17234268 PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS 1Q
Optativa 6
17234209 SISTEMES DE TEMPS REAL 1Q
Optativa 6
17234208 SISTEMES OBERTS 1Q
Optativa 6
17234270 ANGLÈS TÈCNIC 2Q
Optativa 6
17234267 APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS 2Q
Optativa 6
17234216 COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA 2Q
Optativa 6
17234269 EINES PER EMPRENDRE 2Q
Optativa 6
17234264 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II 2Q
Optativa 3
17234212 SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS 2Q
Optativa 6
17234211 SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC 2Q
Optativa 6
17234217 VISIÓ PER COMPUTADOR 2Q
Optativa 6
17234501 PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I AN
Pràctiques Externes optatives 6
17234502 PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II AN
Pràctiques Externes optatives 6