2023_24
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau en Enginyeria Informàtica (2010)
 Pràctiques en Empresa

L’ETSE té com objectiu estratègic que els seus alumnes aprofundeixin en el coneixement d’una organització empresarial per aconseguir que siguin capaços de combinar els coneixements teòrics amb els de contingut pràctic, que constatin la teoria adquirida a l’aula, i així, en finalitzar el seus estudis, que disposin d’una mínima experiència abans d’incorporar-se al món professional.

Aquest objectiu, entre altres, s’assoleix realitzant pràctiques en empreses mitjançant els convenis de cooperació educativa, que són l’instrument que permet a l’alumne realitzar una estada de formació en una empresa o entitat pública o privada. Aquesta formació s’ha de basar en activitats estretament relacionades amb els continguts del seu ensenyament, ja que les pràctiques formen part de la formació integral de l’alumne, en el seu vessant professional, però directament relacionat amb l’acadèmic.

A la web de l'Escola podeu trobar tota la informació sobre requisits i funcionament de  les pràctiques en empresa, així com consultar la borsa d'ofertes de pràctiques de les empreses.