2023_24
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau en Enginyeria Biomèdica (2017)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17254007 ÀLGEBRA LINEAL 1Q
Formació bàsica 6
17254006 ANÀLISI MATEMÀTICA 1Q
2Q
Formació bàsica 6
17254004 FÍSICA II 1Q
2Q
Formació bàsica 6
17254101 ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA 1Q
Obligatòria 6
17254009 QUÍMICA 1Q
Formació bàsica 6
17254005 BIOLOGIA CEL·LULAR 2Q
Formació bàsica 6
17254008 ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 2Q
Formació bàsica 6
17254003 FÍSICA I 1Q
2Q
Formació bàsica 6
17254002 FONAMENTS DE COMPUTADORS 2Q
Formació bàsica 6
17254001 FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ 1Q
2Q
Formació bàsica 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17254014 ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS 1Q
Formació bàsica 6
17254105 ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA 1Q
Obligatòria 6
17254010 BIOFLUÏDOMECÀNICA 1Q
Formació bàsica 6
17254015 FONAMENTS DE COMUNICACIONS I 1Q
Formació bàsica 6
17254013 PROGRAMACIÓ 1Q
Formació bàsica 6
17254012 BIOFÍSICA 2Q
Formació bàsica 6
17254011 BIOQUÍMICA 2Q
Formació bàsica 6
17254109 ELECTRÒNICA ANALÒGICA 2Q
Obligatòria 4.5
17254107 FISIOLOGIA 2Q
Obligatòria 7.5
17254106 FONAMENTS DE COMUNICACIONS II 2Q
Obligatòria 6
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17254108 ELECTRÒNICA DIGITAL 1Q
Obligatòria 6
17254110 FÍSICA MÈDICA AVANÇADA 1Q
Obligatòria 3
17254111 FISIOPATOLOGIA 1Q
Obligatòria 4.5
17254112 TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES 1Q
Obligatòria 4.5
17254113 TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS 1Q
Obligatòria 6
17254114 XARXES DE DADES I INTERNET 1Q
Obligatòria 6
17254115 BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES 2Q
Obligatòria 4.5
17254116 BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I 2Q
Obligatòria 3
17254117 BIOMECÀNICA I 2Q
Obligatòria 3
17254118 INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA 2Q
Obligatòria 6
17254119 PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES 2Q
Obligatòria 4.5
17254120 SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA 2Q
Obligatòria 4.5
17254121 TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS 2Q
Obligatòria 4.5
Quart Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17254122 BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II 1Q
Obligatòria 3
17254123 BIOMECÀNICA II 1Q
Obligatòria 4.5
17254124 GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT 1Q
Obligatòria 6
17254125 LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA 1Q
Obligatòria 3
17254126 ROBÒTICA MÈDICA 1Q
Obligatòria 4.5
17254127 EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA 2Q
Obligatòria 3
17254128 INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA 2Q
Obligatòria 4.5
17254129 TELEMEDICINA 2Q
Obligatòria 4.5
17254301 TREBALL DE FI DE GRAU 2Q
Treball fi de grau 12
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17254212 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I 1Q
Optativa 3
17254207 MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED 1Q
Optativa 6
17254221 DISSENY 3D I PROTOTIPATGE 2Q
Optativa 3
17254217 EINES PER EMPRENDRE 2Q
Optativa 6
17254213 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II 2Q
Optativa 3
17254209 SALUT INTEL·LIGENT 2Q
Optativa 3
17254501 PRÀCTIQUES EXTERNES I AN
Pràctiques Externes optatives 6
17254502 PRÀCTIQUES EXTERNES II AN
Pràctiques Externes optatives 6