2023_24
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau en Enginyeria Biomèdica (2017)
 Currículum Nuclear

Curriculum nuclear

El model de competències de la URV s’ha actualitzat (Consell de Govern, 2015). Aquest model integra les competències Nuclears i Transversals dins les Competències Transversals.