2023_24
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Primer CursSegon CursTercer CursQuart CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
7
2
5
4
0
0
1
FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
1
7
2
5
4
0
0
2
FONAMENTS DE COMPUTADORS
1
7
2
5
4
0
0
3
FÍSICA I
1
7
2
5
4
0
0
4
FÍSICA II
1
7
2
5
4
0
0
5
BIOLOGIA CEL·LULAR
1
7
2
5
4
0
0
6
ANÀLISI MATEMÀTICA
1
7
2
5
4
0
0
7
ÀLGEBRA LINEAL
1
7
2
5
4
0
0
8
ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
1
7
2
5
4
0
0
9
QUÍMICA
1
7
2
5
4
1
0
1
ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
1
7
2
5
4
0
1
0
BIOFLUÏDOMECÀNICA
1
7
2
5
4
0
1
1
BIOQUÍMICA
1
7
2
5
4
0
1
2
BIOFÍSICA
1
7
2
5
4
0
1
3
PROGRAMACIÓ
1
7
2
5
4
0
1
4
ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
1
7
2
5
4
0
1
5
FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
1
7
2
5
4
1
0
5
ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
1
7
2
5
4
1
0
6
FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
1
7
2
5
4
1
0
7
FISIOLOGIA
1
7
2
5
4
1
0
9
ELECTRÒNICA ANALÒGICA
1
7
2
5
4
1
0
8
ELECTRÒNICA DIGITAL
1
7
2
5
4
1
1
0
FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
1
7
2
5
4
1
1
1
FISIOPATOLOGIA
1
7
2
5
4
1
1
2
TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
1
7
2
5
4
1
1
3
TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
1
7
2
5
4
1
1
4
XARXES DE DADES I INTERNET
1
7
2
5
4
1
1
5
BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
1
7
2
5
4
1
1
6
BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
1
7
2
5
4
1
1
7
BIOMECÀNICA I
1
7
2
5
4
1
1
8
INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
1
7
2
5
4
1
1
9
PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
1
7
2
5
4
1
2
0
SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
1
7
2
5
4
1
2
1
TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
1
7
2
5
4
1
2
2
BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
1
7
2
5
4
1
2
3
BIOMECÀNICA II
1
7
2
5
4
1
2
4
GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
1
7
2
5
4
1
2
5
LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
1
7
2
5
4
1
2
6
ROBÒTICA MÈDICA
1
7
2
5
4
1
2
7
EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
1
7
2
5
4
1
2
8
INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
1
7
2
5
4
1
2
9
TELEMEDICINA
1
7
2
5
4
3
0
1
TREBALL DE FI DE GRAU
1
7
2
5
4
2
0
7
MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
1
7
2
5
4
2
0
9
SALUT INTEL·LIGENT
1
7
2
5
4
2
1
2
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
1
7
2
5
4
2
1
3
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
1
7
2
5
4
2
1
7
EINES PER EMPRENDRE
1
7
2
5
4
2
2
1
DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
1
7
2
5
4
5
0
1
PRÀCTIQUES EXTERNES I
1
7
2
5
4
5
0
2
PRÀCTIQUES EXTERNES II
CEB1Capacitat per resoldre els problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud
per aplicar els coneixements sobre àlgebra lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul
diferencial i integral, equacions diferencials i en derivades parcials, mètodes numèrics,
algorísmia numèrica, estadística i optimització.
RA1Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents
    RA1 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA1 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA1 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents

17254003/FÍSICA I
    RA1 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents

17254004/FÍSICA II
    RA1 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA1 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA1 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA1 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents

17254009/QUÍMICA
    RA1 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA1 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents

17254011/BIOQUÍMICA
    RA1 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents

17254012/BIOFÍSICA
    RA1 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA1 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA1 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA1 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA1 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents

17254107/FISIOLOGIA
    RA1 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA1 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA1 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA1 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA1 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA1 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA1 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA1 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA1 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA1 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA1 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA1 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA1 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA1 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA1 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA1 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA1 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA1 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA1 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA1 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA1 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA1 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents

17254129/TELEMEDICINA
    RA1 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA1 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA1 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA1 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA1 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA2Determina bases de subespais vectorials concrets
    RA2 - Determina bases de subespais vectorials concrets

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA2 - Determina bases de subespais vectorials concrets

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA2 - Determina bases de subespais vectorials concrets

17254003/FÍSICA I
    RA2 - Determina bases de subespais vectorials concrets

17254004/FÍSICA II
    RA2 - Determina bases de subespais vectorials concrets

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA2 - Determina bases de subespais vectorials concrets

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA2 - Determina bases de subespais vectorials concrets

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA2 - Determina bases de subespais vectorials concrets

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Determina bases de subespais vectorials concrets

17254009/QUÍMICA
    RA2 - Determina bases de subespais vectorials concrets

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA2 - Determina bases de subespais vectorials concrets

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Determina bases de subespais vectorials concrets

17254011/BIOQUÍMICA
    RA2 - Determina bases de subespais vectorials concrets

17254012/BIOFÍSICA
    RA2 - Determina bases de subespais vectorials concrets

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA2 - Determina bases de subespais vectorials concrets

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA2 - Determina bases de subespais vectorials concrets

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA2 - Determina bases de subespais vectorials concrets

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Determina bases de subespais vectorials concrets

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA2 - Determina bases de subespais vectorials concrets

17254107/FISIOLOGIA
    RA2 - Determina bases de subespais vectorials concrets

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA2 - Determina bases de subespais vectorials concrets

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA2 - Determina bases de subespais vectorials concrets

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA2 - Determina bases de subespais vectorials concrets

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA2 - Determina bases de subespais vectorials concrets

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA2 - Determina bases de subespais vectorials concrets

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA2 - Determina bases de subespais vectorials concrets

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA2 - Determina bases de subespais vectorials concrets

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA2 - Determina bases de subespais vectorials concrets

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA2 - Determina bases de subespais vectorials concrets

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA2 - Determina bases de subespais vectorials concrets

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA2 - Determina bases de subespais vectorials concrets

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA2 - Determina bases de subespais vectorials concrets

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA2 - Determina bases de subespais vectorials concrets

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA2 - Determina bases de subespais vectorials concrets

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA2 - Determina bases de subespais vectorials concrets

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA2 - Determina bases de subespais vectorials concrets

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA2 - Determina bases de subespais vectorials concrets

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA2 - Determina bases de subespais vectorials concrets

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA2 - Determina bases de subespais vectorials concrets

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA2 - Determina bases de subespais vectorials concrets

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA2 - Determina bases de subespais vectorials concrets

17254129/TELEMEDICINA
    RA2 - Determina bases de subespais vectorials concrets

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Determina bases de subespais vectorials concrets

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA2 - Determina bases de subespais vectorials concrets

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA2 - Determina bases de subespais vectorials concrets

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Determina bases de subespais vectorials concrets

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Determina bases de subespais vectorials concrets

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA2 - Determina bases de subespais vectorials concrets

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA2 - Determina bases de subespais vectorials concrets

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Determina bases de subespais vectorials concrets

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA3Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal
    RA3 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA3 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA3 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal

17254003/FÍSICA I
    RA3 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal

17254004/FÍSICA II
    RA3 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA3 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA3 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA3 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal

17254009/QUÍMICA
    RA3 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA3 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal

17254011/BIOQUÍMICA
    RA3 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal

17254012/BIOFÍSICA
    RA3 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA3 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA3 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA3 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA3 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal

17254107/FISIOLOGIA
    RA3 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA3 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA3 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA3 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA3 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA3 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA3 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA3 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA3 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA3 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA3 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA3 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA3 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA3 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA3 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA3 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA3 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA3 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA3 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA3 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA3 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA3 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal

17254129/TELEMEDICINA
    RA3 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA3 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA3 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA3 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA3 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA4Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base
    RA4 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA4 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA4 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base

17254003/FÍSICA I
    RA4 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base

17254004/FÍSICA II
    RA4 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA4 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA4 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA4 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base

17254009/QUÍMICA
    RA4 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA4 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA4 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base

17254011/BIOQUÍMICA
    RA4 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base

17254012/BIOFÍSICA
    RA4 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA4 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA4 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA4 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA4 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base

17254107/FISIOLOGIA
    RA4 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA4 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA4 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA4 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA4 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA4 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA4 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA4 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA4 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA4 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA4 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA4 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA4 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA4 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA4 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA4 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA4 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA4 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA4 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA4 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA4 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA4 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base

17254129/TELEMEDICINA
    RA4 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA4 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA4 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA4 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA4 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA4 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA5Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial
    RA5 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA5 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA5 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial

17254003/FÍSICA I
    RA5 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial

17254004/FÍSICA II
    RA5 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA5 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA5 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA5 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial

17254009/QUÍMICA
    RA5 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA5 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA5 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial

17254011/BIOQUÍMICA
    RA5 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial

17254012/BIOFÍSICA
    RA5 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA5 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA5 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA5 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA5 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial

17254107/FISIOLOGIA
    RA5 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA5 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA5 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA5 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA5 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA5 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA5 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA5 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA5 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA5 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA5 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA5 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA5 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA5 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA5 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA5 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA5 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA5 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA5 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA5 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA5 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA5 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial

17254129/TELEMEDICINA
    RA5 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA5 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA5 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA5 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA5 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA5 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA6Calcula el determinant d'una matriu quadrada
    RA6 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA6 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA6 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada

17254003/FÍSICA I
    RA6 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada

17254004/FÍSICA II
    RA6 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA6 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA6 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA6 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada

17254009/QUÍMICA
    RA6 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA6 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA6 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada

17254011/BIOQUÍMICA
    RA6 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada

17254012/BIOFÍSICA
    RA6 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA6 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA6 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA6 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA6 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada

17254107/FISIOLOGIA
    RA6 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA6 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA6 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA6 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA6 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA6 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA6 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA6 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA6 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA6 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA6 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA6 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA6 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA6 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA6 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA6 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA6 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA6 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA6 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA6 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA6 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA6 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada

17254129/TELEMEDICINA
    RA6 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA6 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA6 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA6 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA6 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA6 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA7Aplica el càlcul de determinants en la resolució d'un sistema d'equacions lineals
    RA7 - Aplica el càlcul de determinants en la resolució d'un sistema d'equacions lineals

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA7 - Aplica el càlcul de determinants en la resolució d'un sistema d'equacions lineals

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA7 - Aplica el càlcul de determinants en la resolució d'un sistema d'equacions lineals

17254003/FÍSICA I
    RA7 - Aplica el càlcul de determinants en la resolució d'un sistema d'equacions lineals

17254004/FÍSICA II
    RA7 - Aplica el càlcul de determinants en la resolució d'un sistema d'equacions lineals

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA7 - Aplica el càlcul de determinants en la resolució d'un sistema d'equacions lineals

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA7 - Aplica el càlcul de determinants en la resolució d'un sistema d'equacions lineals

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA7 - Aplica el càlcul de determinants en la resolució d'un sistema d'equacions lineals

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Aplica el càlcul de determinants en la resolució d'un sistema d'equacions lineals

17254009/QUÍMICA
    RA7 - Aplica el càlcul de determinants en la resolució d'un sistema d'equacions lineals

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA7 - Aplica el càlcul de determinants en la resolució d'un sistema d'equacions lineals

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA7 - Aplica el càlcul de determinants en la resolució d'un sistema d'equacions lineals

17254011/BIOQUÍMICA
    RA7 - Aplica el càlcul de determinants en la resolució d'un sistema d'equacions lineals

17254012/BIOFÍSICA
    RA7 - Aplica el càlcul de determinants en la resolució d'un sistema d'equacions lineals

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA7 - Aplica el càlcul de determinants en la resolució d'un sistema d'equacions lineals

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA7 - Aplica el càlcul de determinants en la resolució d'un sistema d'equacions lineals

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA7 - Aplica el càlcul de determinants en la resolució d'un sistema d'equacions lineals

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA7 - Aplica el càlcul de determinants en la resolució d'un sistema d'equacions lineals

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA7 - Aplica el càlcul de determinants en la resolució d'un sistema d'equacions lineals

17254107/FISIOLOGIA
    RA7 - Aplica el càlcul de determinants en la resolució d'un sistema d'equacions lineals

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA7 - Aplica el càlcul de determinants en la resolució d'un sistema d'equacions lineals

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA7 - Aplica el càlcul de determinants en la resolució d'un sistema d'equacions lineals

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA7 - Aplica el càlcul de determinants en la resolució d'un sistema d'equacions lineals

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA7 - Aplica el càlcul de determinants en la resolució d'un sistema d'equacions lineals

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA7 - Aplica el càlcul de determinants en la resolució d'un sistema d'equacions lineals

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA7 - Aplica el càlcul de determinants en la resolució d'un sistema d'equacions lineals

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA7 - Aplica el càlcul de determinants en la resolució d'un sistema d'equacions lineals

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA7 - Aplica el càlcul de determinants en la resolució d'un sistema d'equacions lineals

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA7 - Aplica el càlcul de determinants en la resolució d'un sistema d'equacions lineals

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA7 - Aplica el càlcul de determinants en la resolució d'un sistema d'equacions lineals

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA7 - Aplica el càlcul de determinants en la resolució d'un sistema d'equacions lineals

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA7 - Aplica el càlcul de determinants en la resolució d'un sistema d'equacions lineals

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA7 - Aplica el càlcul de determinants en la resolució d'un sistema d'equacions lineals

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA7 - Aplica el càlcul de determinants en la resolució d'un sistema d'equacions lineals

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA7 - Aplica el càlcul de determinants en la resolució d'un sistema d'equacions lineals

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA7 - Aplica el càlcul de determinants en la resolució d'un sistema d'equacions lineals

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA7 - Aplica el càlcul de determinants en la resolució d'un sistema d'equacions lineals

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA7 - Aplica el càlcul de determinants en la resolució d'un sistema d'equacions lineals

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA7 - Aplica el càlcul de determinants en la resolució d'un sistema d'equacions lineals

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA7 - Aplica el càlcul de determinants en la resolució d'un sistema d'equacions lineals

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA7 - Aplica el càlcul de determinants en la resolució d'un sistema d'equacions lineals

17254129/TELEMEDICINA
    RA7 - Aplica el càlcul de determinants en la resolució d'un sistema d'equacions lineals

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Aplica el càlcul de determinants en la resolució d'un sistema d'equacions lineals

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA7 - Aplica el càlcul de determinants en la resolució d'un sistema d'equacions lineals

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA7 - Aplica el càlcul de determinants en la resolució d'un sistema d'equacions lineals

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Aplica el càlcul de determinants en la resolució d'un sistema d'equacions lineals

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Aplica el càlcul de determinants en la resolució d'un sistema d'equacions lineals

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA7 - Aplica el càlcul de determinants en la resolució d'un sistema d'equacions lineals

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA7 - Aplica el càlcul de determinants en la resolució d'un sistema d'equacions lineals

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA7 - Aplica el càlcul de determinants en la resolució d'un sistema d'equacions lineals

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA8Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles
    RA8 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA8 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA8 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles

17254003/FÍSICA I
    RA8 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles

17254004/FÍSICA II
    RA8 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA8 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA8 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA8 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles

17254009/QUÍMICA
    RA8 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA8 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA8 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles

17254011/BIOQUÍMICA
    RA8 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles

17254012/BIOFÍSICA
    RA8 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA8 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA8 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA8 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA8 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA8 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles

17254107/FISIOLOGIA
    RA8 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA8 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA8 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA8 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA8 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA8 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA8 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA8 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA8 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA8 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA8 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA8 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA8 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA8 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA8 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA8 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA8 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA8 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA8 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA8 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA8 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA8 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles

17254129/TELEMEDICINA
    RA8 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA8 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA8 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA8 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA8 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA8 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA9Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals
    RA9 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA9 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA9 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals

17254003/FÍSICA I
    RA9 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals

17254004/FÍSICA II
    RA9 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA9 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA9 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA9 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals

17254009/QUÍMICA
    RA9 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA9 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA9 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals

17254011/BIOQUÍMICA
    RA9 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals

17254012/BIOFÍSICA
    RA9 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA9 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA9 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA9 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA9 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA9 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals

17254107/FISIOLOGIA
    RA9 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA9 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA9 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA9 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA9 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA9 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA9 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA9 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA9 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA9 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA9 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA9 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA9 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA9 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA9 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA9 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA9 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA9 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA9 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA9 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA9 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA9 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals

17254129/TELEMEDICINA
    RA9 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA9 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA9 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA9 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA9 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA9 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA10Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes
    RA10 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA10 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA10 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes

17254003/FÍSICA I
    RA10 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes

17254004/FÍSICA II
    RA10 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA10 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA10 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA10 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes

17254009/QUÍMICA
    RA10 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA10 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA10 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes

17254011/BIOQUÍMICA
    RA10 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes

17254012/BIOFÍSICA
    RA10 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA10 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA10 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA10 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA10 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA10 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes

17254107/FISIOLOGIA
    RA10 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA10 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA10 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA10 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA10 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA10 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA10 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA10 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA10 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA10 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA10 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA10 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA10 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA10 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA10 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA10 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA10 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA10 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA10 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA10 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA10 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA10 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes

17254129/TELEMEDICINA
    RA10 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA10 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA10 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA10 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA10 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA10 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA10 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA11Determina la posició relativa de rectes i plans
    RA11 - Determina la posició relativa de rectes i plans

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA11 - Determina la posició relativa de rectes i plans

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA11 - Determina la posició relativa de rectes i plans

17254003/FÍSICA I
    RA11 - Determina la posició relativa de rectes i plans

17254004/FÍSICA II
    RA11 - Determina la posició relativa de rectes i plans

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA11 - Determina la posició relativa de rectes i plans

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA11 - Determina la posició relativa de rectes i plans

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA11 - Determina la posició relativa de rectes i plans

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Determina la posició relativa de rectes i plans

17254009/QUÍMICA
    RA11 - Determina la posició relativa de rectes i plans

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA11 - Determina la posició relativa de rectes i plans

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA11 - Determina la posició relativa de rectes i plans

17254011/BIOQUÍMICA
    RA11 - Determina la posició relativa de rectes i plans

17254012/BIOFÍSICA
    RA11 - Determina la posició relativa de rectes i plans

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA11 - Determina la posició relativa de rectes i plans

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA11 - Determina la posició relativa de rectes i plans

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA11 - Determina la posició relativa de rectes i plans

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA11 - Determina la posició relativa de rectes i plans

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA11 - Determina la posició relativa de rectes i plans

17254107/FISIOLOGIA
    RA11 - Determina la posició relativa de rectes i plans

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA11 - Determina la posició relativa de rectes i plans

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA11 - Determina la posició relativa de rectes i plans

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA11 - Determina la posició relativa de rectes i plans

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA11 - Determina la posició relativa de rectes i plans

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA11 - Determina la posició relativa de rectes i plans

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA11 - Determina la posició relativa de rectes i plans

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA11 - Determina la posició relativa de rectes i plans

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA11 - Determina la posició relativa de rectes i plans

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA11 - Determina la posició relativa de rectes i plans

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA11 - Determina la posició relativa de rectes i plans

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA11 - Determina la posició relativa de rectes i plans

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA11 - Determina la posició relativa de rectes i plans

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA11 - Determina la posició relativa de rectes i plans

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA11 - Determina la posició relativa de rectes i plans

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA11 - Determina la posició relativa de rectes i plans

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA11 - Determina la posició relativa de rectes i plans

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA11 - Determina la posició relativa de rectes i plans

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA11 - Determina la posició relativa de rectes i plans

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA11 - Determina la posició relativa de rectes i plans

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA11 - Determina la posició relativa de rectes i plans

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA11 - Determina la posició relativa de rectes i plans

17254129/TELEMEDICINA
    RA11 - Determina la posició relativa de rectes i plans

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Determina la posició relativa de rectes i plans

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA11 - Determina la posició relativa de rectes i plans

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA11 - Determina la posició relativa de rectes i plans

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA11 - Determina la posició relativa de rectes i plans

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA11 - Determina la posició relativa de rectes i plans

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA11 - Determina la posició relativa de rectes i plans

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA11 - Determina la posició relativa de rectes i plans

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA11 - Determina la posició relativa de rectes i plans

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA12Resol problemes mètrics entre rectes i plans
    RA12 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA12 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA12 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans

17254003/FÍSICA I
    RA12 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans

17254004/FÍSICA II
    RA12 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA12 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA12 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA12 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans

17254009/QUÍMICA
    RA12 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA12 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA12 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans

17254011/BIOQUÍMICA
    RA12 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans

17254012/BIOFÍSICA
    RA12 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA12 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA12 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA12 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA12 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA12 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans

17254107/FISIOLOGIA
    RA12 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA12 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA12 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA12 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA12 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA12 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA12 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA12 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA12 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA12 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA12 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA12 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA12 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA12 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA12 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA12 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA12 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA12 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA12 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA12 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA12 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA12 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans

17254129/TELEMEDICINA
    RA12 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA12 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA12 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA12 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA12 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA12 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA12 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA12 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA13Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial
    RA13 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA13 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA13 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial

17254003/FÍSICA I
    RA13 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial

17254004/FÍSICA II
    RA13 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA13 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA13 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA13 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial

17254009/QUÍMICA
    RA13 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA13 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA13 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial

17254011/BIOQUÍMICA
    RA13 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial

17254012/BIOFÍSICA
    RA13 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA13 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA13 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA13 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA13 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA13 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial

17254107/FISIOLOGIA
    RA13 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA13 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA13 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA13 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA13 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA13 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA13 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA13 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA13 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA13 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA13 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA13 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA13 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA13 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA13 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA13 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA13 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA13 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA13 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA13 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA13 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA13 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial

17254129/TELEMEDICINA
    RA13 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA13 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA13 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA13 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA13 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA13 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA13 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA13 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA14Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius
    RA14 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA14 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA14 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius

17254003/FÍSICA I
    RA14 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius

17254004/FÍSICA II
    RA14 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA14 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA14 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA14 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius

17254009/QUÍMICA
    RA14 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA14 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA14 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius

17254011/BIOQUÍMICA
    RA14 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius

17254012/BIOFÍSICA
    RA14 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA14 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA14 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA14 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA14 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA14 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius

17254107/FISIOLOGIA
    RA14 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA14 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA14 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA14 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA14 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA14 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA14 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA14 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA14 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA14 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA14 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA14 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA14 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA14 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA14 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA14 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA14 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA14 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA14 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA14 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA14 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA14 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius

17254129/TELEMEDICINA
    RA14 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA14 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA14 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA14 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA14 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA14 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA14 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA14 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA15Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu
    RA15 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA15 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA15 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu

17254003/FÍSICA I
    RA15 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu

17254004/FÍSICA II
    RA15 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA15 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA15 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA15 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu

17254009/QUÍMICA
    RA15 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA15 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA15 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu

17254011/BIOQUÍMICA
    RA15 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu

17254012/BIOFÍSICA
    RA15 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA15 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA15 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA15 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA15 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA15 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu

17254107/FISIOLOGIA
    RA15 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA15 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA15 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA15 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA15 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA15 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA15 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA15 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA15 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA15 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA15 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA15 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA15 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA15 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA15 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA15 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA15 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA15 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA15 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA15 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA15 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA15 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu

17254129/TELEMEDICINA
    RA15 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA15 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA15 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA15 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA15 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA15 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA15 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA15 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA16Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals
    RA16 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA16 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA16 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals

17254003/FÍSICA I
    RA16 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals

17254004/FÍSICA II
    RA16 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA16 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA16 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA16 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals

17254009/QUÍMICA
    RA16 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA16 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA16 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals

17254011/BIOQUÍMICA
    RA16 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals

17254012/BIOFÍSICA
    RA16 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA16 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA16 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA16 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA16 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA16 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals

17254107/FISIOLOGIA
    RA16 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA16 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA16 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA16 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA16 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA16 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA16 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA16 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA16 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA16 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA16 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA16 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA16 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA16 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA16 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA16 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA16 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA16 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA16 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA16 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA16 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA16 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals

17254129/TELEMEDICINA
    RA16 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA16 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA16 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA16 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA16 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA16 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA16 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA16 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA17Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries
    RA17 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA17 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA17 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries

17254003/FÍSICA I
    RA17 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries

17254004/FÍSICA II
    RA17 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA17 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA17 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA17 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries

17254009/QUÍMICA
    RA17 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA17 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA17 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries

17254011/BIOQUÍMICA
    RA17 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries

17254012/BIOFÍSICA
    RA17 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA17 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA17 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA17 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA17 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA17 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries

17254107/FISIOLOGIA
    RA17 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA17 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA17 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA17 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA17 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA17 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA17 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA17 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA17 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA17 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA17 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA17 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA17 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA17 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA17 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA17 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA17 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA17 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA17 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA17 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA17 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA17 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries

17254129/TELEMEDICINA
    RA17 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA17 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA17 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA17 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA17 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA17 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA17 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA17 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA18Resol equacions diferencials de primer ordre
    RA18 - Resol equacions diferencials de primer ordre

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA18 - Resol equacions diferencials de primer ordre

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA18 - Resol equacions diferencials de primer ordre

17254003/FÍSICA I
    RA18 - Resol equacions diferencials de primer ordre

17254004/FÍSICA II
    RA18 - Resol equacions diferencials de primer ordre

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA18 - Resol equacions diferencials de primer ordre

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA18 - Resol equacions diferencials de primer ordre

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA18 - Resol equacions diferencials de primer ordre

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA18 - Resol equacions diferencials de primer ordre

17254009/QUÍMICA
    RA18 - Resol equacions diferencials de primer ordre

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA18 - Resol equacions diferencials de primer ordre

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA18 - Resol equacions diferencials de primer ordre

17254011/BIOQUÍMICA
    RA18 - Resol equacions diferencials de primer ordre

17254012/BIOFÍSICA
    RA18 - Resol equacions diferencials de primer ordre

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA18 - Resol equacions diferencials de primer ordre

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA18 - Resol equacions diferencials de primer ordre

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA18 - Resol equacions diferencials de primer ordre

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA18 - Resol equacions diferencials de primer ordre

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA18 - Resol equacions diferencials de primer ordre

17254107/FISIOLOGIA
    RA18 - Resol equacions diferencials de primer ordre

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA18 - Resol equacions diferencials de primer ordre

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA18 - Resol equacions diferencials de primer ordre

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA18 - Resol equacions diferencials de primer ordre

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA18 - Resol equacions diferencials de primer ordre

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA18 - Resol equacions diferencials de primer ordre

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA18 - Resol equacions diferencials de primer ordre

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA18 - Resol equacions diferencials de primer ordre

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA18 - Resol equacions diferencials de primer ordre

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA18 - Resol equacions diferencials de primer ordre

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA18 - Resol equacions diferencials de primer ordre

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA18 - Resol equacions diferencials de primer ordre

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA18 - Resol equacions diferencials de primer ordre

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA18 - Resol equacions diferencials de primer ordre

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA18 - Resol equacions diferencials de primer ordre

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA18 - Resol equacions diferencials de primer ordre

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA18 - Resol equacions diferencials de primer ordre

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA18 - Resol equacions diferencials de primer ordre

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA18 - Resol equacions diferencials de primer ordre

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA18 - Resol equacions diferencials de primer ordre

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA18 - Resol equacions diferencials de primer ordre

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA18 - Resol equacions diferencials de primer ordre

17254129/TELEMEDICINA
    RA18 - Resol equacions diferencials de primer ordre

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Resol equacions diferencials de primer ordre

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA18 - Resol equacions diferencials de primer ordre

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA18 - Resol equacions diferencials de primer ordre

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA18 - Resol equacions diferencials de primer ordre

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA18 - Resol equacions diferencials de primer ordre

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA18 - Resol equacions diferencials de primer ordre

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA18 - Resol equacions diferencials de primer ordre

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA18 - Resol equacions diferencials de primer ordre

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA19Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants
    RA19 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA19 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA19 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants

17254003/FÍSICA I
    RA19 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants

17254004/FÍSICA II
    RA19 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA19 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA19 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA19 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA19 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants

17254009/QUÍMICA
    RA19 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA19 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA19 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants

17254011/BIOQUÍMICA
    RA19 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants

17254012/BIOFÍSICA
    RA19 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA19 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA19 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA19 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA19 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA19 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants

17254107/FISIOLOGIA
    RA19 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA19 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA19 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA19 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA19 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA19 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA19 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA19 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA19 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA19 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA19 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA19 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA19 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA19 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA19 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA19 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA19 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA19 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA19 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA19 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA19 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA19 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants

17254129/TELEMEDICINA
    RA19 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA19 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA19 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA19 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA19 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA19 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA19 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA19 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA20Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants
    RA20 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA20 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA20 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants

17254003/FÍSICA I
    RA20 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants

17254004/FÍSICA II
    RA20 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA20 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA20 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA20 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA20 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants

17254009/QUÍMICA
    RA20 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA20 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA20 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants

17254011/BIOQUÍMICA
    RA20 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants

17254012/BIOFÍSICA
    RA20 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA20 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA20 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA20 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA20 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA20 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants

17254107/FISIOLOGIA
    RA20 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA20 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA20 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA20 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA20 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA20 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA20 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA20 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA20 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA20 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA20 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA20 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA20 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA20 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA20 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA20 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA20 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA20 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA20 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA20 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA20 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA20 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants

17254129/TELEMEDICINA
    RA20 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA20 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA20 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA20 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA20 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA20 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA20 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA20 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA21Coneix mètodes per a modelar matemàticament problemes físics i tecnològics
    RA21 - Coneix mètodes per a modelar matemàticament problemes físics i tecnològics

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA21 - Coneix mètodes per a modelar matemàticament problemes físics i tecnològics

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA21 - Coneix mètodes per a modelar matemàticament problemes físics i tecnològics

17254003/FÍSICA I
    RA21 - Coneix mètodes per a modelar matemàticament problemes físics i tecnològics

17254004/FÍSICA II
    RA21 - Coneix mètodes per a modelar matemàticament problemes físics i tecnològics

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA21 - Coneix mètodes per a modelar matemàticament problemes físics i tecnològics

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA21 - Coneix mètodes per a modelar matemàticament problemes físics i tecnològics

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA21 - Coneix mètodes per a modelar matemàticament problemes físics i tecnològics

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA21 - Coneix mètodes per a modelar matemàticament problemes físics i tecnològics

17254009/QUÍMICA
    RA21 - Coneix mètodes per a modelar matemàticament problemes físics i tecnològics

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA21 - Coneix mètodes per a modelar matemàticament problemes físics i tecnològics

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA21 - Coneix mètodes per a modelar matemàticament problemes físics i tecnològics

17254011/BIOQUÍMICA
    RA21 - Coneix mètodes per a modelar matemàticament problemes físics i tecnològics

17254012/BIOFÍSICA
    RA21 - Coneix mètodes per a modelar matemàticament problemes físics i tecnològics

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA21 - Coneix mètodes per a modelar matemàticament problemes físics i tecnològics

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA21 - Coneix mètodes per a modelar matemàticament problemes físics i tecnològics

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA21 - Coneix mètodes per a modelar matemàticament problemes físics i tecnològics

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA21 - Coneix mètodes per a modelar matemàticament problemes físics i tecnològics

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA21 - Coneix mètodes per a modelar matemàticament problemes físics i tecnològics

17254107/FISIOLOGIA
    RA21 - Coneix mètodes per a modelar matemàticament problemes físics i tecnològics

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA21 - Coneix mètodes per a modelar matemàticament problemes físics i tecnològics

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA21 - Coneix mètodes per a modelar matemàticament problemes físics i tecnològics

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA21 - Coneix mètodes per a modelar matemàticament problemes físics i tecnològics

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA21 - Coneix mètodes per a modelar matemàticament problemes físics i tecnològics

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA21 - Coneix mètodes per a modelar matemàticament problemes físics i tecnològics

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA21 - Coneix mètodes per a modelar matemàticament problemes físics i tecnològics

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA21 - Coneix mètodes per a modelar matemàticament problemes físics i tecnològics

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA21 - Coneix mètodes per a modelar matemàticament problemes físics i tecnològics

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA21 - Coneix mètodes per a modelar matemàticament problemes físics i tecnològics

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA21 - Coneix mètodes per a modelar matemàticament problemes físics i tecnològics

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA21 - Coneix mètodes per a modelar matemàticament problemes físics i tecnològics

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA21 - Coneix mètodes per a modelar matemàticament problemes físics i tecnològics

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA21 - Coneix mètodes per a modelar matemàticament problemes físics i tecnològics

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA21 - Coneix mètodes per a modelar matemàticament problemes físics i tecnològics

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA21 - Coneix mètodes per a modelar matemàticament problemes físics i tecnològics

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA21 - Coneix mètodes per a modelar matemàticament problemes físics i tecnològics

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA21 - Coneix mètodes per a modelar matemàticament problemes físics i tecnològics

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA21 - Coneix mètodes per a modelar matemàticament problemes físics i tecnològics

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA21 - Coneix mètodes per a modelar matemàticament problemes físics i tecnològics

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA21 - Coneix mètodes per a modelar matemàticament problemes físics i tecnològics

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA21 - Coneix mètodes per a modelar matemàticament problemes físics i tecnològics

17254129/TELEMEDICINA
    RA21 - Coneix mètodes per a modelar matemàticament problemes físics i tecnològics

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Coneix mètodes per a modelar matemàticament problemes físics i tecnològics

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA21 - Coneix mètodes per a modelar matemàticament problemes físics i tecnològics

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA21 - Coneix mètodes per a modelar matemàticament problemes físics i tecnològics

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA21 - Coneix mètodes per a modelar matemàticament problemes físics i tecnològics

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA21 - Coneix mètodes per a modelar matemàticament problemes físics i tecnològics

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA21 - Coneix mètodes per a modelar matemàticament problemes físics i tecnològics

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA21 - Coneix mètodes per a modelar matemàticament problemes físics i tecnològics

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA21 - Coneix mètodes per a modelar matemàticament problemes físics i tecnològics

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA22Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables
    RA22 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA22 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA22 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables

17254003/FÍSICA I
    RA22 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables

17254004/FÍSICA II
    RA22 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA22 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA22 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA22 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA22 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables

17254009/QUÍMICA
    RA22 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA22 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA22 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables

17254011/BIOQUÍMICA
    RA22 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables

17254012/BIOFÍSICA
    RA22 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA22 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA22 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA22 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA22 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA22 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables

17254107/FISIOLOGIA
    RA22 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA22 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA22 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA22 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA22 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA22 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA22 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA22 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA22 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA22 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA22 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA22 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA22 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA22 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA22 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA22 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA22 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA22 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA22 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA22 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA22 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA22 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables

17254129/TELEMEDICINA
    RA22 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA22 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA22 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA22 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA22 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA22 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA22 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA22 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA22 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA23Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell
    RA23 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA23 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA23 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell

17254003/FÍSICA I
    RA23 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell

17254004/FÍSICA II
    RA23 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA23 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA23 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA23 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA23 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell

17254009/QUÍMICA
    RA23 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA23 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA23 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell

17254011/BIOQUÍMICA
    RA23 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell

17254012/BIOFÍSICA
    RA23 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA23 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA23 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA23 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA23 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA23 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell

17254107/FISIOLOGIA
    RA23 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA23 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA23 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA23 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA23 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA23 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA23 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA23 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA23 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA23 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA23 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA23 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA23 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA23 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA23 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA23 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA23 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA23 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA23 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA23 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA23 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA23 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell

17254129/TELEMEDICINA
    RA23 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA23 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA23 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA23 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA23 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA23 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA23 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA23 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA23 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA24Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables
    RA24 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA24 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA24 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables

17254003/FÍSICA I
    RA24 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables

17254004/FÍSICA II
    RA24 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA24 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA24 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA24 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA24 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables

17254009/QUÍMICA
    RA24 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA24 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA24 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables

17254011/BIOQUÍMICA
    RA24 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables

17254012/BIOFÍSICA
    RA24 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA24 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA24 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA24 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA24 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA24 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables

17254107/FISIOLOGIA
    RA24 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA24 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA24 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA24 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA24 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA24 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA24 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA24 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA24 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA24 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA24 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA24 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA24 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA24 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA24 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA24 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA24 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA24 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA24 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA24 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA24 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA24 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables

17254129/TELEMEDICINA
    RA24 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA24 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA24 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA24 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA24 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA24 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA24 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA24 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA24 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA25Comprèn el concepte de Jacobià
    RA25 - Comprèn el concepte de Jacobià

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA25 - Comprèn el concepte de Jacobià

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA25 - Comprèn el concepte de Jacobià

17254003/FÍSICA I
    RA25 - Comprèn el concepte de Jacobià

17254004/FÍSICA II
    RA25 - Comprèn el concepte de Jacobià

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA25 - Comprèn el concepte de Jacobià

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA25 - Comprèn el concepte de Jacobià

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA25 - Comprèn el concepte de Jacobià

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA25 - Comprèn el concepte de Jacobià

17254009/QUÍMICA
    RA25 - Comprèn el concepte de Jacobià

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA25 - Comprèn el concepte de Jacobià

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA25 - Comprèn el concepte de Jacobià

17254011/BIOQUÍMICA
    RA25 - Comprèn el concepte de Jacobià

17254012/BIOFÍSICA
    RA25 - Comprèn el concepte de Jacobià

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA25 - Comprèn el concepte de Jacobià

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA25 - Comprèn el concepte de Jacobià

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA25 - Comprèn el concepte de Jacobià

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA25 - Comprèn el concepte de Jacobià

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA25 - Comprèn el concepte de Jacobià

17254107/FISIOLOGIA
    RA25 - Comprèn el concepte de Jacobià

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA25 - Comprèn el concepte de Jacobià

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA25 - Comprèn el concepte de Jacobià

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA25 - Comprèn el concepte de Jacobià

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA25 - Comprèn el concepte de Jacobià

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA25 - Comprèn el concepte de Jacobià

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA25 - Comprèn el concepte de Jacobià

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA25 - Comprèn el concepte de Jacobià

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA25 - Comprèn el concepte de Jacobià

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA25 - Comprèn el concepte de Jacobià

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA25 - Comprèn el concepte de Jacobià

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA25 - Comprèn el concepte de Jacobià

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA25 - Comprèn el concepte de Jacobià

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA25 - Comprèn el concepte de Jacobià

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA25 - Comprèn el concepte de Jacobià

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA25 - Comprèn el concepte de Jacobià

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA25 - Comprèn el concepte de Jacobià

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA25 - Comprèn el concepte de Jacobià

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA25 - Comprèn el concepte de Jacobià

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA25 - Comprèn el concepte de Jacobià

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA25 - Comprèn el concepte de Jacobià

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA25 - Comprèn el concepte de Jacobià

17254129/TELEMEDICINA
    RA25 - Comprèn el concepte de Jacobià

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA25 - Comprèn el concepte de Jacobià

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA25 - Comprèn el concepte de Jacobià

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA25 - Comprèn el concepte de Jacobià

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA25 - Comprèn el concepte de Jacobià

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA25 - Comprèn el concepte de Jacobià

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA25 - Comprèn el concepte de Jacobià

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA25 - Comprèn el concepte de Jacobià

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA25 - Comprèn el concepte de Jacobià

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA26Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables
    RA26 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA26 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA26 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables

17254003/FÍSICA I
    RA26 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables

17254004/FÍSICA II
    RA26 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA26 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA26 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA26 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA26 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables

17254009/QUÍMICA
    RA26 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA26 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA26 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables

17254011/BIOQUÍMICA
    RA26 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables

17254012/BIOFÍSICA
    RA26 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA26 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA26 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA26 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA26 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA26 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables

17254107/FISIOLOGIA
    RA26 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA26 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA26 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA26 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA26 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA26 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA26 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA26 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA26 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA26 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA26 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA26 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA26 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA26 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA26 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA26 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA26 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA26 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA26 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA26 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA26 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA26 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables

17254129/TELEMEDICINA
    RA26 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA26 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA26 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA26 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA26 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA26 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA26 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA26 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA26 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA27Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables
    RA27 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA27 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA27 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables

17254003/FÍSICA I
    RA27 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables

17254004/FÍSICA II
    RA27 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA27 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA27 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA27 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA27 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables

17254009/QUÍMICA
    RA27 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA27 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA27 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables

17254011/BIOQUÍMICA
    RA27 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables

17254012/BIOFÍSICA
    RA27 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA27 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA27 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA27 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA27 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA27 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables

17254107/FISIOLOGIA
    RA27 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA27 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA27 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA27 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA27 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA27 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA27 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA27 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA27 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA27 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA27 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA27 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA27 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA27 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA27 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA27 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA27 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA27 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA27 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA27 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA27 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA27 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables

17254129/TELEMEDICINA
    RA27 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA27 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA27 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA27 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA27 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA27 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA27 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA27 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA27 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA28Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables
    RA28 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA28 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA28 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables

17254003/FÍSICA I
    RA28 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables

17254004/FÍSICA II
    RA28 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA28 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA28 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA28 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA28 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables

17254009/QUÍMICA
    RA28 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA28 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA28 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables

17254011/BIOQUÍMICA
    RA28 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables

17254012/BIOFÍSICA
    RA28 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA28 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA28 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA28 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA28 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA28 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables

17254107/FISIOLOGIA
    RA28 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA28 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA28 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA28 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA28 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA28 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA28 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA28 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA28 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA28 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA28 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA28 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA28 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA28 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA28 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA28 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA28 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA28 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA28 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA28 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA28 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA28 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables

17254129/TELEMEDICINA
    RA28 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA28 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA28 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA28 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA28 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA28 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA28 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA28 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA28 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA29Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt
    RA29 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA29 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA29 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt

17254003/FÍSICA I
    RA29 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt

17254004/FÍSICA II
    RA29 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA29 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA29 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA29 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA29 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt

17254009/QUÍMICA
    RA29 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA29 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA29 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt

17254011/BIOQUÍMICA
    RA29 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt

17254012/BIOFÍSICA
    RA29 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA29 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA29 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA29 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA29 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA29 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt

17254107/FISIOLOGIA
    RA29 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA29 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA29 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA29 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA29 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA29 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA29 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA29 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA29 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA29 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA29 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA29 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA29 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA29 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA29 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA29 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA29 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA29 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA29 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA29 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA29 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA29 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt

17254129/TELEMEDICINA
    RA29 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA29 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA29 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA29 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA29 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA29 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA29 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA29 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA29 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA30Analitza si una funció és diferenciable
    RA30 - Analitza si una funció és diferenciable

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA30 - Analitza si una funció és diferenciable

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA30 - Analitza si una funció és diferenciable

17254003/FÍSICA I
    RA30 - Analitza si una funció és diferenciable

17254004/FÍSICA II
    RA30 - Analitza si una funció és diferenciable

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA30 - Analitza si una funció és diferenciable

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA30 - Analitza si una funció és diferenciable

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA30 - Analitza si una funció és diferenciable

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA30 - Analitza si una funció és diferenciable

17254009/QUÍMICA
    RA30 - Analitza si una funció és diferenciable

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA30 - Analitza si una funció és diferenciable

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA30 - Analitza si una funció és diferenciable

17254011/BIOQUÍMICA
    RA30 - Analitza si una funció és diferenciable

17254012/BIOFÍSICA
    RA30 - Analitza si una funció és diferenciable

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA30 - Analitza si una funció és diferenciable

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA30 - Analitza si una funció és diferenciable

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA30 - Analitza si una funció és diferenciable

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA30 - Analitza si una funció és diferenciable

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA30 - Analitza si una funció és diferenciable

17254107/FISIOLOGIA
    RA30 - Analitza si una funció és diferenciable

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA30 - Analitza si una funció és diferenciable

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA30 - Analitza si una funció és diferenciable

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA30 - Analitza si una funció és diferenciable

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA30 - Analitza si una funció és diferenciable

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA30 - Analitza si una funció és diferenciable

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA30 - Analitza si una funció és diferenciable

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA30 - Analitza si una funció és diferenciable

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA30 - Analitza si una funció és diferenciable

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA30 - Analitza si una funció és diferenciable

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA30 - Analitza si una funció és diferenciable

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA30 - Analitza si una funció és diferenciable

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA30 - Analitza si una funció és diferenciable

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA30 - Analitza si una funció és diferenciable

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA30 - Analitza si una funció és diferenciable

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA30 - Analitza si una funció és diferenciable

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA30 - Analitza si una funció és diferenciable

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA30 - Analitza si una funció és diferenciable

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA30 - Analitza si una funció és diferenciable

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA30 - Analitza si una funció és diferenciable

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA30 - Analitza si una funció és diferenciable

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA30 - Analitza si una funció és diferenciable

17254129/TELEMEDICINA
    RA30 - Analitza si una funció és diferenciable

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA30 - Analitza si una funció és diferenciable

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA30 - Analitza si una funció és diferenciable

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA30 - Analitza si una funció és diferenciable

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA30 - Analitza si una funció és diferenciable

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA30 - Analitza si una funció és diferenciable

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA30 - Analitza si una funció és diferenciable

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA30 - Analitza si una funció és diferenciable

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA30 - Analitza si una funció és diferenciable

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA31Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables
    RA31 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA31 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA31 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables

17254003/FÍSICA I
    RA31 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables

17254004/FÍSICA II
    RA31 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA31 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA31 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA31 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA31 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables

17254009/QUÍMICA
    RA31 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA31 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA31 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables

17254011/BIOQUÍMICA
    RA31 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables

17254012/BIOFÍSICA
    RA31 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA31 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA31 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA31 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA31 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA31 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables

17254107/FISIOLOGIA
    RA31 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA31 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA31 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA31 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA31 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA31 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA31 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA31 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA31 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA31 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA31 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA31 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA31 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA31 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA31 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA31 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA31 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA31 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA31 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA31 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA31 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA31 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables

17254129/TELEMEDICINA
    RA31 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA31 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA31 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA31 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA31 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA31 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA31 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA31 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA31 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA32Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple
    RA32 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA32 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA32 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple

17254003/FÍSICA I
    RA32 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple

17254004/FÍSICA II
    RA32 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA32 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA32 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA32 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA32 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple

17254009/QUÍMICA
    RA32 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA32 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA32 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple

17254011/BIOQUÍMICA
    RA32 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple

17254012/BIOFÍSICA
    RA32 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA32 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA32 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA32 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA32 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA32 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple

17254107/FISIOLOGIA
    RA32 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA32 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA32 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA32 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA32 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA32 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA32 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA32 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA32 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA32 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA32 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA32 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA32 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA32 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA32 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA32 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA32 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA32 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA32 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA32 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA32 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA32 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple

17254129/TELEMEDICINA
    RA32 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA32 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA32 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA32 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA32 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA32 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA32 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA32 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA32 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA33Comprèn els fonaments de les EDP
    RA33 - Comprèn els fonaments de les EDP

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA33 - Comprèn els fonaments de les EDP

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA33 - Comprèn els fonaments de les EDP

17254003/FÍSICA I
    RA33 - Comprèn els fonaments de les EDP

17254004/FÍSICA II
    RA33 - Comprèn els fonaments de les EDP

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA33 - Comprèn els fonaments de les EDP

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA33 - Comprèn els fonaments de les EDP

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA33 - Comprèn els fonaments de les EDP

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA33 - Comprèn els fonaments de les EDP

17254009/QUÍMICA
    RA33 - Comprèn els fonaments de les EDP

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA33 - Comprèn els fonaments de les EDP

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA33 - Comprèn els fonaments de les EDP

17254011/BIOQUÍMICA
    RA33 - Comprèn els fonaments de les EDP

17254012/BIOFÍSICA
    RA33 - Comprèn els fonaments de les EDP

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA33 - Comprèn els fonaments de les EDP

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA33 - Comprèn els fonaments de les EDP

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA33 - Comprèn els fonaments de les EDP

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA33 - Comprèn els fonaments de les EDP

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA33 - Comprèn els fonaments de les EDP

17254107/FISIOLOGIA
    RA33 - Comprèn els fonaments de les EDP

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA33 - Comprèn els fonaments de les EDP

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA33 - Comprèn els fonaments de les EDP

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA33 - Comprèn els fonaments de les EDP

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA33 - Comprèn els fonaments de les EDP

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA33 - Comprèn els fonaments de les EDP

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA33 - Comprèn els fonaments de les EDP

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA33 - Comprèn els fonaments de les EDP

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA33 - Comprèn els fonaments de les EDP

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA33 - Comprèn els fonaments de les EDP

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA33 - Comprèn els fonaments de les EDP

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA33 - Comprèn els fonaments de les EDP

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA33 - Comprèn els fonaments de les EDP

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA33 - Comprèn els fonaments de les EDP

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA33 - Comprèn els fonaments de les EDP

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA33 - Comprèn els fonaments de les EDP

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA33 - Comprèn els fonaments de les EDP

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA33 - Comprèn els fonaments de les EDP

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA33 - Comprèn els fonaments de les EDP

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA33 - Comprèn els fonaments de les EDP

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA33 - Comprèn els fonaments de les EDP

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA33 - Comprèn els fonaments de les EDP

17254129/TELEMEDICINA
    RA33 - Comprèn els fonaments de les EDP

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA33 - Comprèn els fonaments de les EDP

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA33 - Comprèn els fonaments de les EDP

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA33 - Comprèn els fonaments de les EDP

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA33 - Comprèn els fonaments de les EDP

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA33 - Comprèn els fonaments de les EDP

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA33 - Comprèn els fonaments de les EDP

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA33 - Comprèn els fonaments de les EDP

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA33 - Comprèn els fonaments de les EDP

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA34Sap calcular el camp hemodinàmic en artèries de pacients reals
    RA34 - Sap calcular el camp hemodinàmic en artèries de pacients reals

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA34 - Sap calcular el camp hemodinàmic en artèries de pacients reals

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA34 - Sap calcular el camp hemodinàmic en artèries de pacients reals

17254003/FÍSICA I
    RA34 - Sap calcular el camp hemodinàmic en artèries de pacients reals

17254004/FÍSICA II
    RA34 - Sap calcular el camp hemodinàmic en artèries de pacients reals

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA34 - Sap calcular el camp hemodinàmic en artèries de pacients reals

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA34 - Sap calcular el camp hemodinàmic en artèries de pacients reals

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA34 - Sap calcular el camp hemodinàmic en artèries de pacients reals

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA34 - Sap calcular el camp hemodinàmic en artèries de pacients reals

17254009/QUÍMICA
    RA34 - Sap calcular el camp hemodinàmic en artèries de pacients reals

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA34 - Sap calcular el camp hemodinàmic en artèries de pacients reals

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA34 - Sap calcular el camp hemodinàmic en artèries de pacients reals

17254011/BIOQUÍMICA
    RA34 - Sap calcular el camp hemodinàmic en artèries de pacients reals

17254012/BIOFÍSICA
    RA34 - Sap calcular el camp hemodinàmic en artèries de pacients reals

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA34 - Sap calcular el camp hemodinàmic en artèries de pacients reals

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA34 - Sap calcular el camp hemodinàmic en artèries de pacients reals

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA34 - Sap calcular el camp hemodinàmic en artèries de pacients reals

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA34 - Sap calcular el camp hemodinàmic en artèries de pacients reals

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA34 - Sap calcular el camp hemodinàmic en artèries de pacients reals

17254107/FISIOLOGIA
    RA34 - Sap calcular el camp hemodinàmic en artèries de pacients reals

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA34 - Sap calcular el camp hemodinàmic en artèries de pacients reals

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA34 - Sap calcular el camp hemodinàmic en artèries de pacients reals

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA34 - Sap calcular el camp hemodinàmic en artèries de pacients reals

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA34 - Sap calcular el camp hemodinàmic en artèries de pacients reals

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA34 - Sap calcular el camp hemodinàmic en artèries de pacients reals

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA34 - Sap calcular el camp hemodinàmic en artèries de pacients reals

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA34 - Sap calcular el camp hemodinàmic en artèries de pacients reals

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA34 - Sap calcular el camp hemodinàmic en artèries de pacients reals

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA34 - Sap calcular el camp hemodinàmic en artèries de pacients reals

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA34 - Sap calcular el camp hemodinàmic en artèries de pacients reals

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA34 - Sap calcular el camp hemodinàmic en artèries de pacients reals

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA34 - Sap calcular el camp hemodinàmic en artèries de pacients reals

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA34 - Sap calcular el camp hemodinàmic en artèries de pacients reals

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA34 - Sap calcular el camp hemodinàmic en artèries de pacients reals

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA34 - Sap calcular el camp hemodinàmic en artèries de pacients reals

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA34 - Sap calcular el camp hemodinàmic en artèries de pacients reals

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA34 - Sap calcular el camp hemodinàmic en artèries de pacients reals

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA34 - Sap calcular el camp hemodinàmic en artèries de pacients reals

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA34 - Sap calcular el camp hemodinàmic en artèries de pacients reals

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA34 - Sap calcular el camp hemodinàmic en artèries de pacients reals

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA34 - Sap calcular el camp hemodinàmic en artèries de pacients reals

17254129/TELEMEDICINA
    RA34 - Sap calcular el camp hemodinàmic en artèries de pacients reals

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA34 - Sap calcular el camp hemodinàmic en artèries de pacients reals

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA34 - Sap calcular el camp hemodinàmic en artèries de pacients reals

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA34 - Sap calcular el camp hemodinàmic en artèries de pacients reals

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA34 - Sap calcular el camp hemodinàmic en artèries de pacients reals

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA34 - Sap calcular el camp hemodinàmic en artèries de pacients reals

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA34 - Sap calcular el camp hemodinàmic en artèries de pacients reals

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA34 - Sap calcular el camp hemodinàmic en artèries de pacients reals

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA34 - Sap calcular el camp hemodinàmic en artèries de pacients reals

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA35Sap calcular l'estat tensional de sistema ossi de pacients reals
    RA35 - Sap calcular l'estat tensional de sistema ossi de pacients reals

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA35 - Sap calcular l'estat tensional de sistema ossi de pacients reals

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA35 - Sap calcular l'estat tensional de sistema ossi de pacients reals

17254003/FÍSICA I
    RA35 - Sap calcular l'estat tensional de sistema ossi de pacients reals

17254004/FÍSICA II
    RA35 - Sap calcular l'estat tensional de sistema ossi de pacients reals

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA35 - Sap calcular l'estat tensional de sistema ossi de pacients reals

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA35 - Sap calcular l'estat tensional de sistema ossi de pacients reals

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA35 - Sap calcular l'estat tensional de sistema ossi de pacients reals

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA35 - Sap calcular l'estat tensional de sistema ossi de pacients reals

17254009/QUÍMICA
    RA35 - Sap calcular l'estat tensional de sistema ossi de pacients reals

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA35 - Sap calcular l'estat tensional de sistema ossi de pacients reals

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA35 - Sap calcular l'estat tensional de sistema ossi de pacients reals

17254011/BIOQUÍMICA
    RA35 - Sap calcular l'estat tensional de sistema ossi de pacients reals

17254012/BIOFÍSICA
    RA35 - Sap calcular l'estat tensional de sistema ossi de pacients reals

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA35 - Sap calcular l'estat tensional de sistema ossi de pacients reals

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA35 - Sap calcular l'estat tensional de sistema ossi de pacients reals

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA35 - Sap calcular l'estat tensional de sistema ossi de pacients reals

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA35 - Sap calcular l'estat tensional de sistema ossi de pacients reals

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA35 - Sap calcular l'estat tensional de sistema ossi de pacients reals

17254107/FISIOLOGIA
    RA35 - Sap calcular l'estat tensional de sistema ossi de pacients reals

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA35 - Sap calcular l'estat tensional de sistema ossi de pacients reals

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA35 - Sap calcular l'estat tensional de sistema ossi de pacients reals

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA35 - Sap calcular l'estat tensional de sistema ossi de pacients reals

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA35 - Sap calcular l'estat tensional de sistema ossi de pacients reals

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA35 - Sap calcular l'estat tensional de sistema ossi de pacients reals

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA35 - Sap calcular l'estat tensional de sistema ossi de pacients reals

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA35 - Sap calcular l'estat tensional de sistema ossi de pacients reals

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA35 - Sap calcular l'estat tensional de sistema ossi de pacients reals

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA35 - Sap calcular l'estat tensional de sistema ossi de pacients reals

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA35 - Sap calcular l'estat tensional de sistema ossi de pacients reals

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA35 - Sap calcular l'estat tensional de sistema ossi de pacients reals

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA35 - Sap calcular l'estat tensional de sistema ossi de pacients reals

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA35 - Sap calcular l'estat tensional de sistema ossi de pacients reals

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA35 - Sap calcular l'estat tensional de sistema ossi de pacients reals

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA35 - Sap calcular l'estat tensional de sistema ossi de pacients reals

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA35 - Sap calcular l'estat tensional de sistema ossi de pacients reals

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA35 - Sap calcular l'estat tensional de sistema ossi de pacients reals

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA35 - Sap calcular l'estat tensional de sistema ossi de pacients reals

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA35 - Sap calcular l'estat tensional de sistema ossi de pacients reals

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA35 - Sap calcular l'estat tensional de sistema ossi de pacients reals

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA35 - Sap calcular l'estat tensional de sistema ossi de pacients reals

17254129/TELEMEDICINA
    RA35 - Sap calcular l'estat tensional de sistema ossi de pacients reals

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA35 - Sap calcular l'estat tensional de sistema ossi de pacients reals

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA35 - Sap calcular l'estat tensional de sistema ossi de pacients reals

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA35 - Sap calcular l'estat tensional de sistema ossi de pacients reals

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA35 - Sap calcular l'estat tensional de sistema ossi de pacients reals

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA35 - Sap calcular l'estat tensional de sistema ossi de pacients reals

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA35 - Sap calcular l'estat tensional de sistema ossi de pacients reals

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA35 - Sap calcular l'estat tensional de sistema ossi de pacients reals

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA35 - Sap calcular l'estat tensional de sistema ossi de pacients reals

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
CEB2Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades
i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
RA1Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport
    RA1 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA1 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA1 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport

17254003/FÍSICA I
    RA1 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport

17254004/FÍSICA II
    RA1 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA1 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA1 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA1 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport

17254009/QUÍMICA
    RA1 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA1 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport

17254011/BIOQUÍMICA
    RA1 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport

17254012/BIOFÍSICA
    RA1 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA1 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA1 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA1 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA1 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport

17254107/FISIOLOGIA
    RA1 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA1 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA1 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA1 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA1 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA1 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA1 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA1 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA1 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA1 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA1 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA1 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA1 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA1 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA1 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA1 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA1 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA1 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA1 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA1 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA1 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA1 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport

17254129/TELEMEDICINA
    RA1 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA1 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA1 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA1 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA1 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA2Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics

17254003/FÍSICA I
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics

17254004/FÍSICA II
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics

17254009/QUÍMICA
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics

17254011/BIOQUÍMICA
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics

17254012/BIOFÍSICA
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics

17254107/FISIOLOGIA
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics

17254129/TELEMEDICINA
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA3Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari
    RA3 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA3 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA3 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari

17254003/FÍSICA I
    RA3 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari

17254004/FÍSICA II
    RA3 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA3 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA3 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA3 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari

17254009/QUÍMICA
    RA3 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA3 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari

17254011/BIOQUÍMICA
    RA3 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari

17254012/BIOFÍSICA
    RA3 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA3 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA3 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA3 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA3 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari

17254107/FISIOLOGIA
    RA3 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA3 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA3 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA3 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA3 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA3 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA3 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA3 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA3 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA3 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA3 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA3 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA3 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA3 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA3 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA3 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA3 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA3 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA3 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA3 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA3 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA3 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari

17254129/TELEMEDICINA
    RA3 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA3 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA3 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA3 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA3 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA4Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics
    RA4 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA4 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA4 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics

17254003/FÍSICA I
    RA4 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics

17254004/FÍSICA II
    RA4 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA4 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA4 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA4 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics

17254009/QUÍMICA
    RA4 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA4 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA4 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics

17254011/BIOQUÍMICA
    RA4 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics

17254012/BIOFÍSICA
    RA4 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA4 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA4 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA4 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA4 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics

17254107/FISIOLOGIA
    RA4 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA4 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA4 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA4 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA4 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA4 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA4 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA4 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA4 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA4 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA4 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA4 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA4 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA4 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA4 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA4 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA4 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA4 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA4 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA4 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA4 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA4 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics

17254129/TELEMEDICINA
    RA4 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA4 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA4 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA4 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA4 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA4 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA5Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari
    RA5 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA5 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA5 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari

17254003/FÍSICA I
    RA5 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari

17254004/FÍSICA II
    RA5 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA5 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA5 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA5 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari

17254009/QUÍMICA
    RA5 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA5 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA5 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari

17254011/BIOQUÍMICA
    RA5 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari

17254012/BIOFÍSICA
    RA5 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA5 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA5 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA5 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA5 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari

17254107/FISIOLOGIA
    RA5 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA5 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA5 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA5 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA5 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA5 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA5 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA5 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA5 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA5 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA5 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA5 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA5 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA5 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA5 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA5 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA5 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA5 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA5 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA5 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA5 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA5 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari

17254129/TELEMEDICINA
    RA5 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA5 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA5 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA5 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA5 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA5 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA6Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador
    RA6 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA6 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA6 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador

17254003/FÍSICA I
    RA6 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador

17254004/FÍSICA II
    RA6 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA6 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA6 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA6 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador

17254009/QUÍMICA
    RA6 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA6 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA6 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador

17254011/BIOQUÍMICA
    RA6 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador

17254012/BIOFÍSICA
    RA6 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA6 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA6 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA6 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA6 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador

17254107/FISIOLOGIA
    RA6 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA6 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA6 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA6 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA6 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA6 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA6 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA6 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA6 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA6 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA6 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA6 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA6 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA6 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA6 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA6 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA6 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA6 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA6 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA6 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA6 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA6 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador

17254129/TELEMEDICINA
    RA6 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA6 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA6 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA6 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA6 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA6 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA7Analitza circuits lògics combinacionals
    RA7 - Analitza circuits lògics combinacionals

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA7 - Analitza circuits lògics combinacionals

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA7 - Analitza circuits lògics combinacionals

17254003/FÍSICA I
    RA7 - Analitza circuits lògics combinacionals

17254004/FÍSICA II
    RA7 - Analitza circuits lògics combinacionals

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA7 - Analitza circuits lògics combinacionals

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA7 - Analitza circuits lògics combinacionals

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA7 - Analitza circuits lògics combinacionals

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Analitza circuits lògics combinacionals

17254009/QUÍMICA
    RA7 - Analitza circuits lògics combinacionals

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA7 - Analitza circuits lògics combinacionals

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA7 - Analitza circuits lògics combinacionals

17254011/BIOQUÍMICA
    RA7 - Analitza circuits lògics combinacionals

17254012/BIOFÍSICA
    RA7 - Analitza circuits lògics combinacionals

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA7 - Analitza circuits lògics combinacionals

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA7 - Analitza circuits lògics combinacionals

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA7 - Analitza circuits lògics combinacionals

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA7 - Analitza circuits lògics combinacionals

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA7 - Analitza circuits lògics combinacionals

17254107/FISIOLOGIA
    RA7 - Analitza circuits lògics combinacionals

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA7 - Analitza circuits lògics combinacionals

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA7 - Analitza circuits lògics combinacionals

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA7 - Analitza circuits lògics combinacionals

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA7 - Analitza circuits lògics combinacionals

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA7 - Analitza circuits lògics combinacionals

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA7 - Analitza circuits lògics combinacionals

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA7 - Analitza circuits lògics combinacionals

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA7 - Analitza circuits lògics combinacionals

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA7 - Analitza circuits lògics combinacionals

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA7 - Analitza circuits lògics combinacionals

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA7 - Analitza circuits lògics combinacionals

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA7 - Analitza circuits lògics combinacionals

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA7 - Analitza circuits lògics combinacionals

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA7 - Analitza circuits lògics combinacionals

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA7 - Analitza circuits lògics combinacionals

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA7 - Analitza circuits lògics combinacionals

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA7 - Analitza circuits lògics combinacionals

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA7 - Analitza circuits lògics combinacionals

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA7 - Analitza circuits lògics combinacionals

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA7 - Analitza circuits lògics combinacionals

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA7 - Analitza circuits lògics combinacionals

17254129/TELEMEDICINA
    RA7 - Analitza circuits lògics combinacionals

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Analitza circuits lògics combinacionals

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA7 - Analitza circuits lògics combinacionals

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA7 - Analitza circuits lògics combinacionals

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Analitza circuits lògics combinacionals

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Analitza circuits lògics combinacionals

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA7 - Analitza circuits lògics combinacionals

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA7 - Analitza circuits lògics combinacionals

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA7 - Analitza circuits lògics combinacionals

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA8Analitza circuits lògics seqüencials
    RA8 - Analitza circuits lògics seqüencials

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA8 - Analitza circuits lògics seqüencials

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA8 - Analitza circuits lògics seqüencials

17254003/FÍSICA I
    RA8 - Analitza circuits lògics seqüencials

17254004/FÍSICA II
    RA8 - Analitza circuits lògics seqüencials

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA8 - Analitza circuits lògics seqüencials

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA8 - Analitza circuits lògics seqüencials

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA8 - Analitza circuits lògics seqüencials

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Analitza circuits lògics seqüencials

17254009/QUÍMICA
    RA8 - Analitza circuits lògics seqüencials

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA8 - Analitza circuits lògics seqüencials

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA8 - Analitza circuits lògics seqüencials

17254011/BIOQUÍMICA
    RA8 - Analitza circuits lògics seqüencials

17254012/BIOFÍSICA
    RA8 - Analitza circuits lògics seqüencials

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA8 - Analitza circuits lògics seqüencials

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA8 - Analitza circuits lògics seqüencials

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA8 - Analitza circuits lògics seqüencials

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA8 - Analitza circuits lògics seqüencials

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA8 - Analitza circuits lògics seqüencials

17254107/FISIOLOGIA
    RA8 - Analitza circuits lògics seqüencials

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA8 - Analitza circuits lògics seqüencials

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA8 - Analitza circuits lògics seqüencials

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA8 - Analitza circuits lògics seqüencials

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA8 - Analitza circuits lògics seqüencials

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA8 - Analitza circuits lògics seqüencials

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA8 - Analitza circuits lògics seqüencials

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA8 - Analitza circuits lògics seqüencials

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA8 - Analitza circuits lògics seqüencials

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA8 - Analitza circuits lògics seqüencials

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA8 - Analitza circuits lògics seqüencials

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA8 - Analitza circuits lògics seqüencials

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA8 - Analitza circuits lògics seqüencials

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA8 - Analitza circuits lògics seqüencials

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA8 - Analitza circuits lògics seqüencials

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA8 - Analitza circuits lògics seqüencials

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA8 - Analitza circuits lògics seqüencials

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA8 - Analitza circuits lògics seqüencials

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA8 - Analitza circuits lògics seqüencials

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA8 - Analitza circuits lògics seqüencials

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA8 - Analitza circuits lògics seqüencials

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA8 - Analitza circuits lògics seqüencials

17254129/TELEMEDICINA
    RA8 - Analitza circuits lògics seqüencials

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Analitza circuits lògics seqüencials

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA8 - Analitza circuits lògics seqüencials

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA8 - Analitza circuits lògics seqüencials

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Analitza circuits lògics seqüencials

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Analitza circuits lògics seqüencials

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA8 - Analitza circuits lògics seqüencials

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA8 - Analitza circuits lògics seqüencials

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA8 - Analitza circuits lògics seqüencials

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA9Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques
    RA9 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA9 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA9 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques

17254003/FÍSICA I
    RA9 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques

17254004/FÍSICA II
    RA9 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA9 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA9 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA9 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques

17254009/QUÍMICA
    RA9 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA9 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA9 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques

17254011/BIOQUÍMICA
    RA9 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques

17254012/BIOFÍSICA
    RA9 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA9 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA9 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA9 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA9 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA9 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques

17254107/FISIOLOGIA
    RA9 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA9 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA9 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA9 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA9 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA9 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA9 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA9 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA9 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA9 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA9 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA9 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA9 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA9 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA9 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA9 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA9 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA9 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA9 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA9 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA9 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA9 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques

17254129/TELEMEDICINA
    RA9 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA9 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA9 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA9 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA9 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA9 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA10Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida
    RA10 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA10 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA10 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida

17254003/FÍSICA I
    RA10 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida

17254004/FÍSICA II
    RA10 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA10 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA10 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA10 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida

17254009/QUÍMICA
    RA10 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA10 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA10 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida

17254011/BIOQUÍMICA
    RA10 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida

17254012/BIOFÍSICA
    RA10 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA10 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA10 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA10 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA10 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA10 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida

17254107/FISIOLOGIA
    RA10 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA10 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA10 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA10 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA10 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA10 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA10 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA10 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA10 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA10 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA10 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA10 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA10 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA10 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA10 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA10 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA10 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA10 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA10 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA10 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA10 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA10 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida

17254129/TELEMEDICINA
    RA10 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA10 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA10 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA10 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA10 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA10 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA10 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA11Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina
    RA11 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA11 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA11 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina

17254003/FÍSICA I
    RA11 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina

17254004/FÍSICA II
    RA11 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA11 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA11 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA11 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina

17254009/QUÍMICA
    RA11 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA11 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA11 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina

17254011/BIOQUÍMICA
    RA11 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina

17254012/BIOFÍSICA
    RA11 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA11 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA11 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA11 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA11 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA11 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina

17254107/FISIOLOGIA
    RA11 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA11 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA11 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA11 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA11 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA11 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA11 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA11 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA11 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA11 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA11 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA11 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA11 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA11 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA11 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA11 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA11 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA11 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA11 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA11 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA11 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA11 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina

17254129/TELEMEDICINA
    RA11 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA11 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA11 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA11 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA11 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA11 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA11 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA11 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA12Dissenya algoritmes per a la resolució de problemes simples
    RA12 - Dissenya algoritmes per a la resolució de problemes simples

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA12 - Dissenya algoritmes per a la resolució de problemes simples

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA12 - Dissenya algoritmes per a la resolució de problemes simples

17254003/FÍSICA I
    RA12 - Dissenya algoritmes per a la resolució de problemes simples

17254004/FÍSICA II
    RA12 - Dissenya algoritmes per a la resolució de problemes simples

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA12 - Dissenya algoritmes per a la resolució de problemes simples

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA12 - Dissenya algoritmes per a la resolució de problemes simples

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA12 - Dissenya algoritmes per a la resolució de problemes simples

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Dissenya algoritmes per a la resolució de problemes simples

17254009/QUÍMICA
    RA12 - Dissenya algoritmes per a la resolució de problemes simples

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA12 - Dissenya algoritmes per a la resolució de problemes simples

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA12 - Dissenya algoritmes per a la resolució de problemes simples

17254011/BIOQUÍMICA
    RA12 - Dissenya algoritmes per a la resolució de problemes simples

17254012/BIOFÍSICA
    RA12 - Dissenya algoritmes per a la resolució de problemes simples

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA12 - Dissenya algoritmes per a la resolució de problemes simples

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA12 - Dissenya algoritmes per a la resolució de problemes simples

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA12 - Dissenya algoritmes per a la resolució de problemes simples

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA12 - Dissenya algoritmes per a la resolució de problemes simples

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA12 - Dissenya algoritmes per a la resolució de problemes simples

17254107/FISIOLOGIA
    RA12 - Dissenya algoritmes per a la resolució de problemes simples

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA12 - Dissenya algoritmes per a la resolució de problemes simples

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA12 - Dissenya algoritmes per a la resolució de problemes simples

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA12 - Dissenya algoritmes per a la resolució de problemes simples

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA12 - Dissenya algoritmes per a la resolució de problemes simples

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA12 - Dissenya algoritmes per a la resolució de problemes simples

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA12 - Dissenya algoritmes per a la resolució de problemes simples

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA12 - Dissenya algoritmes per a la resolució de problemes simples

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA12 - Dissenya algoritmes per a la resolució de problemes simples

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA12 - Dissenya algoritmes per a la resolució de problemes simples

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA12 - Dissenya algoritmes per a la resolució de problemes simples

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA12 - Dissenya algoritmes per a la resolució de problemes simples

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA12 - Dissenya algoritmes per a la resolució de problemes simples

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA12 - Dissenya algoritmes per a la resolució de problemes simples

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA12 - Dissenya algoritmes per a la resolució de problemes simples

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA12 - Dissenya algoritmes per a la resolució de problemes simples

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA12 - Dissenya algoritmes per a la resolució de problemes simples

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA12 - Dissenya algoritmes per a la resolució de problemes simples

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA12 - Dissenya algoritmes per a la resolució de problemes simples

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA12 - Dissenya algoritmes per a la resolució de problemes simples

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA12 - Dissenya algoritmes per a la resolució de problemes simples

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA12 - Dissenya algoritmes per a la resolució de problemes simples

17254129/TELEMEDICINA
    RA12 - Dissenya algoritmes per a la resolució de problemes simples

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Dissenya algoritmes per a la resolució de problemes simples

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA12 - Dissenya algoritmes per a la resolució de problemes simples

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA12 - Dissenya algoritmes per a la resolució de problemes simples

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA12 - Dissenya algoritmes per a la resolució de problemes simples

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA12 - Dissenya algoritmes per a la resolució de problemes simples

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA12 - Dissenya algoritmes per a la resolució de problemes simples

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA12 - Dissenya algoritmes per a la resolució de problemes simples

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA12 - Dissenya algoritmes per a la resolució de problemes simples

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA13Coneix els tipus bàsics de dades, taules i registres.
    RA13 - Coneix els tipus bàsics de dades, taules i registres.

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA13 - Coneix els tipus bàsics de dades, taules i registres.

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA13 - Coneix els tipus bàsics de dades, taules i registres.

17254003/FÍSICA I
    RA13 - Coneix els tipus bàsics de dades, taules i registres.

17254004/FÍSICA II
    RA13 - Coneix els tipus bàsics de dades, taules i registres.

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA13 - Coneix els tipus bàsics de dades, taules i registres.

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA13 - Coneix els tipus bàsics de dades, taules i registres.

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA13 - Coneix els tipus bàsics de dades, taules i registres.

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Coneix els tipus bàsics de dades, taules i registres.

17254009/QUÍMICA
    RA13 - Coneix els tipus bàsics de dades, taules i registres.

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA13 - Coneix els tipus bàsics de dades, taules i registres.

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA13 - Coneix els tipus bàsics de dades, taules i registres.

17254011/BIOQUÍMICA
    RA13 - Coneix els tipus bàsics de dades, taules i registres.

17254012/BIOFÍSICA
    RA13 - Coneix els tipus bàsics de dades, taules i registres.

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA13 - Coneix els tipus bàsics de dades, taules i registres.

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA13 - Coneix els tipus bàsics de dades, taules i registres.

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA13 - Coneix els tipus bàsics de dades, taules i registres.

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA13 - Coneix els tipus bàsics de dades, taules i registres.

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA13 - Coneix els tipus bàsics de dades, taules i registres.

17254107/FISIOLOGIA
    RA13 - Coneix els tipus bàsics de dades, taules i registres.

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA13 - Coneix els tipus bàsics de dades, taules i registres.

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA13 - Coneix els tipus bàsics de dades, taules i registres.

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA13 - Coneix els tipus bàsics de dades, taules i registres.

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA13 - Coneix els tipus bàsics de dades, taules i registres.

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA13 - Coneix els tipus bàsics de dades, taules i registres.

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA13 - Coneix els tipus bàsics de dades, taules i registres.

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA13 - Coneix els tipus bàsics de dades, taules i registres.

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA13 - Coneix els tipus bàsics de dades, taules i registres.

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA13 - Coneix els tipus bàsics de dades, taules i registres.

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA13 - Coneix els tipus bàsics de dades, taules i registres.

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA13 - Coneix els tipus bàsics de dades, taules i registres.

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA13 - Coneix els tipus bàsics de dades, taules i registres.

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA13 - Coneix els tipus bàsics de dades, taules i registres.

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA13 - Coneix els tipus bàsics de dades, taules i registres.

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA13 - Coneix els tipus bàsics de dades, taules i registres.

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA13 - Coneix els tipus bàsics de dades, taules i registres.

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA13 - Coneix els tipus bàsics de dades, taules i registres.

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA13 - Coneix els tipus bàsics de dades, taules i registres.

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA13 - Coneix els tipus bàsics de dades, taules i registres.

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA13 - Coneix els tipus bàsics de dades, taules i registres.

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA13 - Coneix els tipus bàsics de dades, taules i registres.

17254129/TELEMEDICINA
    RA13 - Coneix els tipus bàsics de dades, taules i registres.

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Coneix els tipus bàsics de dades, taules i registres.

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA13 - Coneix els tipus bàsics de dades, taules i registres.

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA13 - Coneix els tipus bàsics de dades, taules i registres.

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA13 - Coneix els tipus bàsics de dades, taules i registres.

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA13 - Coneix els tipus bàsics de dades, taules i registres.

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA13 - Coneix els tipus bàsics de dades, taules i registres.

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA13 - Coneix els tipus bàsics de dades, taules i registres.

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA13 - Coneix els tipus bàsics de dades, taules i registres.

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA14Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat
    RA14 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA14 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA14 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat

17254003/FÍSICA I
    RA14 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat

17254004/FÍSICA II
    RA14 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA14 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA14 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA14 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat

17254009/QUÍMICA
    RA14 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA14 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA14 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat

17254011/BIOQUÍMICA
    RA14 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat

17254012/BIOFÍSICA
    RA14 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA14 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA14 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA14 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA14 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA14 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat

17254107/FISIOLOGIA
    RA14 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA14 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA14 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA14 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA14 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA14 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA14 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA14 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA14 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA14 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA14 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA14 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA14 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA14 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA14 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA14 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA14 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA14 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA14 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA14 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA14 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA14 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat

17254129/TELEMEDICINA
    RA14 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA14 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA14 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA14 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA14 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA14 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA14 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA14 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA15Comprèn el procés de compilació
    RA15 - Comprèn el procés de compilació

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA15 - Comprèn el procés de compilació

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA15 - Comprèn el procés de compilació

17254003/FÍSICA I
    RA15 - Comprèn el procés de compilació

17254004/FÍSICA II
    RA15 - Comprèn el procés de compilació

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA15 - Comprèn el procés de compilació

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA15 - Comprèn el procés de compilació

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA15 - Comprèn el procés de compilació

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Comprèn el procés de compilació

17254009/QUÍMICA
    RA15 - Comprèn el procés de compilació

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA15 - Comprèn el procés de compilació

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA15 - Comprèn el procés de compilació

17254011/BIOQUÍMICA
    RA15 - Comprèn el procés de compilació

17254012/BIOFÍSICA
    RA15 - Comprèn el procés de compilació

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA15 - Comprèn el procés de compilació

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA15 - Comprèn el procés de compilació

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA15 - Comprèn el procés de compilació

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA15 - Comprèn el procés de compilació

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA15 - Comprèn el procés de compilació

17254107/FISIOLOGIA
    RA15 - Comprèn el procés de compilació

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA15 - Comprèn el procés de compilació

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA15 - Comprèn el procés de compilació

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA15 - Comprèn el procés de compilació

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA15 - Comprèn el procés de compilació

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA15 - Comprèn el procés de compilació

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA15 - Comprèn el procés de compilació

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA15 - Comprèn el procés de compilació

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA15 - Comprèn el procés de compilació

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA15 - Comprèn el procés de compilació

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA15 - Comprèn el procés de compilació

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA15 - Comprèn el procés de compilació

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA15 - Comprèn el procés de compilació

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA15 - Comprèn el procés de compilació

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA15 - Comprèn el procés de compilació

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA15 - Comprèn el procés de compilació

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA15 - Comprèn el procés de compilació

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA15 - Comprèn el procés de compilació

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA15 - Comprèn el procés de compilació

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA15 - Comprèn el procés de compilació

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA15 - Comprèn el procés de compilació

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA15 - Comprèn el procés de compilació

17254129/TELEMEDICINA
    RA15 - Comprèn el procés de compilació

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Comprèn el procés de compilació

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA15 - Comprèn el procés de compilació

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA15 - Comprèn el procés de compilació

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA15 - Comprèn el procés de compilació

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA15 - Comprèn el procés de compilació

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA15 - Comprèn el procés de compilació

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA15 - Comprèn el procés de compilació

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA15 - Comprèn el procés de compilació

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA16Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda
    RA16 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA16 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA16 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda

17254003/FÍSICA I
    RA16 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda

17254004/FÍSICA II
    RA16 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA16 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA16 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA16 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda

17254009/QUÍMICA
    RA16 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA16 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA16 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda

17254011/BIOQUÍMICA
    RA16 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda

17254012/BIOFÍSICA
    RA16 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA16 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA16 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA16 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA16 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA16 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda

17254107/FISIOLOGIA
    RA16 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA16 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA16 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA16 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA16 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA16 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA16 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA16 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA16 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA16 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA16 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA16 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA16 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA16 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA16 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA16 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA16 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA16 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA16 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA16 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA16 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA16 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda

17254129/TELEMEDICINA
    RA16 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA16 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA16 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA16 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA16 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA16 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA16 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA16 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA17Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades
    RA17 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA17 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA17 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades

17254003/FÍSICA I
    RA17 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades

17254004/FÍSICA II
    RA17 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA17 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA17 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA17 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades

17254009/QUÍMICA
    RA17 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA17 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA17 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades

17254011/BIOQUÍMICA
    RA17 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades

17254012/BIOFÍSICA
    RA17 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA17 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA17 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA17 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA17 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA17 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades

17254107/FISIOLOGIA
    RA17 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA17 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA17 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA17 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA17 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA17 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA17 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA17 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA17 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA17 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA17 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA17 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA17 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA17 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA17 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA17 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA17 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA17 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA17 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA17 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA17 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA17 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades

17254129/TELEMEDICINA
    RA17 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA17 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA17 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA17 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA17 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA17 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA17 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA17 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA18Coneix un algoritme bàsic d'ordenació
    RA18 - Coneix un algoritme bàsic d'ordenació

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA18 - Coneix un algoritme bàsic d'ordenació

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA18 - Coneix un algoritme bàsic d'ordenació

17254003/FÍSICA I
    RA18 - Coneix un algoritme bàsic d'ordenació

17254004/FÍSICA II
    RA18 - Coneix un algoritme bàsic d'ordenació

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA18 - Coneix un algoritme bàsic d'ordenació

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA18 - Coneix un algoritme bàsic d'ordenació

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA18 - Coneix un algoritme bàsic d'ordenació

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA18 - Coneix un algoritme bàsic d'ordenació

17254009/QUÍMICA
    RA18 - Coneix un algoritme bàsic d'ordenació

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA18 - Coneix un algoritme bàsic d'ordenació

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA18 - Coneix un algoritme bàsic d'ordenació

17254011/BIOQUÍMICA
    RA18 - Coneix un algoritme bàsic d'ordenació

17254012/BIOFÍSICA
    RA18 - Coneix un algoritme bàsic d'ordenació

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA18 - Coneix un algoritme bàsic d'ordenació

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA18 - Coneix un algoritme bàsic d'ordenació

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA18 - Coneix un algoritme bàsic d'ordenació

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA18 - Coneix un algoritme bàsic d'ordenació

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA18 - Coneix un algoritme bàsic d'ordenació

17254107/FISIOLOGIA
    RA18 - Coneix un algoritme bàsic d'ordenació

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA18 - Coneix un algoritme bàsic d'ordenació

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA18 - Coneix un algoritme bàsic d'ordenació

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA18 - Coneix un algoritme bàsic d'ordenació

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA18 - Coneix un algoritme bàsic d'ordenació

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA18 - Coneix un algoritme bàsic d'ordenació

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA18 - Coneix un algoritme bàsic d'ordenació

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA18 - Coneix un algoritme bàsic d'ordenació

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA18 - Coneix un algoritme bàsic d'ordenació

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA18 - Coneix un algoritme bàsic d'ordenació

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA18 - Coneix un algoritme bàsic d'ordenació

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA18 - Coneix un algoritme bàsic d'ordenació

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA18 - Coneix un algoritme bàsic d'ordenació

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA18 - Coneix un algoritme bàsic d'ordenació

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA18 - Coneix un algoritme bàsic d'ordenació

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA18 - Coneix un algoritme bàsic d'ordenació

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA18 - Coneix un algoritme bàsic d'ordenació

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA18 - Coneix un algoritme bàsic d'ordenació

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA18 - Coneix un algoritme bàsic d'ordenació

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA18 - Coneix un algoritme bàsic d'ordenació

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA18 - Coneix un algoritme bàsic d'ordenació

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA18 - Coneix un algoritme bàsic d'ordenació

17254129/TELEMEDICINA
    RA18 - Coneix un algoritme bàsic d'ordenació

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Coneix un algoritme bàsic d'ordenació

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA18 - Coneix un algoritme bàsic d'ordenació

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA18 - Coneix un algoritme bàsic d'ordenació

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA18 - Coneix un algoritme bàsic d'ordenació

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA18 - Coneix un algoritme bàsic d'ordenació

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA18 - Coneix un algoritme bàsic d'ordenació

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA18 - Coneix un algoritme bàsic d'ordenació

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA18 - Coneix un algoritme bàsic d'ordenació

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA19Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació
    RA19 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA19 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA19 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació

17254003/FÍSICA I
    RA19 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació

17254004/FÍSICA II
    RA19 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA19 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA19 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA19 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA19 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació

17254009/QUÍMICA
    RA19 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA19 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA19 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació

17254011/BIOQUÍMICA
    RA19 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació

17254012/BIOFÍSICA
    RA19 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA19 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA19 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA19 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA19 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA19 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació

17254107/FISIOLOGIA
    RA19 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA19 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA19 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA19 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA19 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA19 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA19 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA19 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA19 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA19 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA19 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA19 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA19 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA19 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA19 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA19 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA19 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA19 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA19 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA19 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA19 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA19 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació

17254129/TELEMEDICINA
    RA19 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA19 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA19 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA19 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA19 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA19 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA19 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA19 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA20Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació
    RA20 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA20 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA20 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

17254003/FÍSICA I
    RA20 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

17254004/FÍSICA II
    RA20 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA20 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA20 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA20 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA20 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

17254009/QUÍMICA
    RA20 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA20 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA20 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

17254011/BIOQUÍMICA
    RA20 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

17254012/BIOFÍSICA
    RA20 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA20 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA20 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA20 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA20 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA20 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

17254107/FISIOLOGIA
    RA20 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA20 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA20 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA20 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA20 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA20 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA20 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA20 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA20 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA20 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA20 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA20 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA20 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA20 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA20 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA20 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA20 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA20 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA20 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA20 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA20 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA20 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

17254129/TELEMEDICINA
    RA20 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA20 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA20 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA20 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA20 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA20 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA20 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA20 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA21Defineix subrutines
    RA21 - Defineix subrutines

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA21 - Defineix subrutines

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA21 - Defineix subrutines

17254003/FÍSICA I
    RA21 - Defineix subrutines

17254004/FÍSICA II
    RA21 - Defineix subrutines

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA21 - Defineix subrutines

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA21 - Defineix subrutines

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA21 - Defineix subrutines

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA21 - Defineix subrutines

17254009/QUÍMICA
    RA21 - Defineix subrutines

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA21 - Defineix subrutines

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA21 - Defineix subrutines

17254011/BIOQUÍMICA
    RA21 - Defineix subrutines

17254012/BIOFÍSICA
    RA21 - Defineix subrutines

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA21 - Defineix subrutines

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA21 - Defineix subrutines

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA21 - Defineix subrutines

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA21 - Defineix subrutines

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA21 - Defineix subrutines

17254107/FISIOLOGIA
    RA21 - Defineix subrutines

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA21 - Defineix subrutines

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA21 - Defineix subrutines

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA21 - Defineix subrutines

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA21 - Defineix subrutines

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA21 - Defineix subrutines

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA21 - Defineix subrutines

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA21 - Defineix subrutines

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA21 - Defineix subrutines

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA21 - Defineix subrutines

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA21 - Defineix subrutines

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA21 - Defineix subrutines

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA21 - Defineix subrutines

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA21 - Defineix subrutines

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA21 - Defineix subrutines

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA21 - Defineix subrutines

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA21 - Defineix subrutines

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA21 - Defineix subrutines

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA21 - Defineix subrutines

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA21 - Defineix subrutines

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA21 - Defineix subrutines

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA21 - Defineix subrutines

17254129/TELEMEDICINA
    RA21 - Defineix subrutines

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Defineix subrutines

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA21 - Defineix subrutines

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA21 - Defineix subrutines

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA21 - Defineix subrutines

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA21 - Defineix subrutines

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA21 - Defineix subrutines

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA21 - Defineix subrutines

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA21 - Defineix subrutines

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA22Utilitza i crear biblioteques de subrutines
    RA22 - Utilitza i crear biblioteques de subrutines

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA22 - Utilitza i crear biblioteques de subrutines

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA22 - Utilitza i crear biblioteques de subrutines

17254003/FÍSICA I
    RA22 - Utilitza i crear biblioteques de subrutines

17254004/FÍSICA II
    RA22 - Utilitza i crear biblioteques de subrutines

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA22 - Utilitza i crear biblioteques de subrutines

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA22 - Utilitza i crear biblioteques de subrutines

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA22 - Utilitza i crear biblioteques de subrutines

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA22 - Utilitza i crear biblioteques de subrutines

17254009/QUÍMICA
    RA22 - Utilitza i crear biblioteques de subrutines

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA22 - Utilitza i crear biblioteques de subrutines

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA22 - Utilitza i crear biblioteques de subrutines

17254011/BIOQUÍMICA
    RA22 - Utilitza i crear biblioteques de subrutines

17254012/BIOFÍSICA
    RA22 - Utilitza i crear biblioteques de subrutines

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA22 - Utilitza i crear biblioteques de subrutines

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA22 - Utilitza i crear biblioteques de subrutines

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA22 - Utilitza i crear biblioteques de subrutines

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA22 - Utilitza i crear biblioteques de subrutines

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA22 - Utilitza i crear biblioteques de subrutines

17254107/FISIOLOGIA
    RA22 - Utilitza i crear biblioteques de subrutines

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA22 - Utilitza i crear biblioteques de subrutines

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA22 - Utilitza i crear biblioteques de subrutines

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA22 - Utilitza i crear biblioteques de subrutines

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA22 - Utilitza i crear biblioteques de subrutines

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA22 - Utilitza i crear biblioteques de subrutines

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA22 - Utilitza i crear biblioteques de subrutines

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA22 - Utilitza i crear biblioteques de subrutines

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA22 - Utilitza i crear biblioteques de subrutines

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA22 - Utilitza i crear biblioteques de subrutines

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA22 - Utilitza i crear biblioteques de subrutines

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA22 - Utilitza i crear biblioteques de subrutines

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA22 - Utilitza i crear biblioteques de subrutines

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA22 - Utilitza i crear biblioteques de subrutines

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA22 - Utilitza i crear biblioteques de subrutines

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA22 - Utilitza i crear biblioteques de subrutines

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA22 - Utilitza i crear biblioteques de subrutines

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA22 - Utilitza i crear biblioteques de subrutines

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA22 - Utilitza i crear biblioteques de subrutines

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA22 - Utilitza i crear biblioteques de subrutines

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA22 - Utilitza i crear biblioteques de subrutines

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA22 - Utilitza i crear biblioteques de subrutines

17254129/TELEMEDICINA
    RA22 - Utilitza i crear biblioteques de subrutines

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA22 - Utilitza i crear biblioteques de subrutines

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA22 - Utilitza i crear biblioteques de subrutines

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA22 - Utilitza i crear biblioteques de subrutines

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA22 - Utilitza i crear biblioteques de subrutines

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA22 - Utilitza i crear biblioteques de subrutines

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA22 - Utilitza i crear biblioteques de subrutines

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA22 - Utilitza i crear biblioteques de subrutines

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA22 - Utilitza i crear biblioteques de subrutines

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA23Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa
    RA23 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA23 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA23 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa

17254003/FÍSICA I
    RA23 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa

17254004/FÍSICA II
    RA23 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA23 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA23 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA23 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA23 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa

17254009/QUÍMICA
    RA23 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA23 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA23 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa

17254011/BIOQUÍMICA
    RA23 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa

17254012/BIOFÍSICA
    RA23 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA23 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA23 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA23 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA23 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA23 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa

17254107/FISIOLOGIA
    RA23 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA23 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA23 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA23 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA23 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA23 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA23 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA23 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA23 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA23 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA23 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA23 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA23 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA23 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA23 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA23 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA23 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA23 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA23 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA23 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA23 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA23 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa

17254129/TELEMEDICINA
    RA23 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA23 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA23 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA23 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA23 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA23 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA23 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA23 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA23 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA24Implementa una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el llenguatge Java
    RA24 - Implementa una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el llenguatge Java

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA24 - Implementa una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el llenguatge Java

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA24 - Implementa una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el llenguatge Java

17254003/FÍSICA I
    RA24 - Implementa una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el llenguatge Java

17254004/FÍSICA II
    RA24 - Implementa una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el llenguatge Java

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA24 - Implementa una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el llenguatge Java

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA24 - Implementa una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el llenguatge Java

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA24 - Implementa una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el llenguatge Java

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA24 - Implementa una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el llenguatge Java

17254009/QUÍMICA
    RA24 - Implementa una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el llenguatge Java

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA24 - Implementa una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el llenguatge Java

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA24 - Implementa una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el llenguatge Java

17254011/BIOQUÍMICA
    RA24 - Implementa una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el llenguatge Java

17254012/BIOFÍSICA
    RA24 - Implementa una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el llenguatge Java

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA24 - Implementa una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el llenguatge Java

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA24 - Implementa una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el llenguatge Java

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA24 - Implementa una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el llenguatge Java

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA24 - Implementa una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el llenguatge Java

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA24 - Implementa una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el llenguatge Java

17254107/FISIOLOGIA
    RA24 - Implementa una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el llenguatge Java

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA24 - Implementa una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el llenguatge Java

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA24 - Implementa una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el llenguatge Java

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA24 - Implementa una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el llenguatge Java

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA24 - Implementa una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el llenguatge Java

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA24 - Implementa una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el llenguatge Java

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA24 - Implementa una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el llenguatge Java

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA24 - Implementa una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el llenguatge Java

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA24 - Implementa una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el llenguatge Java

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA24 - Implementa una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el llenguatge Java

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA24 - Implementa una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el llenguatge Java

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA24 - Implementa una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el llenguatge Java

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA24 - Implementa una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el llenguatge Java

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA24 - Implementa una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el llenguatge Java

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA24 - Implementa una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el llenguatge Java

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA24 - Implementa una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el llenguatge Java

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA24 - Implementa una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el llenguatge Java

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA24 - Implementa una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el llenguatge Java

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA24 - Implementa una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el llenguatge Java

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA24 - Implementa una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el llenguatge Java

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA24 - Implementa una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el llenguatge Java

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA24 - Implementa una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el llenguatge Java

17254129/TELEMEDICINA
    RA24 - Implementa una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el llenguatge Java

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA24 - Implementa una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el llenguatge Java

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA24 - Implementa una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el llenguatge Java

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA24 - Implementa una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el llenguatge Java

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA24 - Implementa una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el llenguatge Java

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA24 - Implementa una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el llenguatge Java

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA24 - Implementa una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el llenguatge Java

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA24 - Implementa una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el llenguatge Java

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA24 - Implementa una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el llenguatge Java

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA25Implementa una interfície gràfic senzill
    RA25 - Implementa una interfície gràfic senzill

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA25 - Implementa una interfície gràfic senzill

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA25 - Implementa una interfície gràfic senzill

17254003/FÍSICA I
    RA25 - Implementa una interfície gràfic senzill

17254004/FÍSICA II
    RA25 - Implementa una interfície gràfic senzill

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA25 - Implementa una interfície gràfic senzill

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA25 - Implementa una interfície gràfic senzill

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA25 - Implementa una interfície gràfic senzill

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA25 - Implementa una interfície gràfic senzill

17254009/QUÍMICA
    RA25 - Implementa una interfície gràfic senzill

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA25 - Implementa una interfície gràfic senzill

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA25 - Implementa una interfície gràfic senzill

17254011/BIOQUÍMICA
    RA25 - Implementa una interfície gràfic senzill

17254012/BIOFÍSICA
    RA25 - Implementa una interfície gràfic senzill

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA25 - Implementa una interfície gràfic senzill

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA25 - Implementa una interfície gràfic senzill

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA25 - Implementa una interfície gràfic senzill

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA25 - Implementa una interfície gràfic senzill

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA25 - Implementa una interfície gràfic senzill

17254107/FISIOLOGIA
    RA25 - Implementa una interfície gràfic senzill

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA25 - Implementa una interfície gràfic senzill

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA25 - Implementa una interfície gràfic senzill

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA25 - Implementa una interfície gràfic senzill

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA25 - Implementa una interfície gràfic senzill

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA25 - Implementa una interfície gràfic senzill

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA25 - Implementa una interfície gràfic senzill

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA25 - Implementa una interfície gràfic senzill

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA25 - Implementa una interfície gràfic senzill

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA25 - Implementa una interfície gràfic senzill

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA25 - Implementa una interfície gràfic senzill

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA25 - Implementa una interfície gràfic senzill

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA25 - Implementa una interfície gràfic senzill

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA25 - Implementa una interfície gràfic senzill

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA25 - Implementa una interfície gràfic senzill

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA25 - Implementa una interfície gràfic senzill

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA25 - Implementa una interfície gràfic senzill

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA25 - Implementa una interfície gràfic senzill

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA25 - Implementa una interfície gràfic senzill

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA25 - Implementa una interfície gràfic senzill

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA25 - Implementa una interfície gràfic senzill

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA25 - Implementa una interfície gràfic senzill

17254129/TELEMEDICINA
    RA25 - Implementa una interfície gràfic senzill

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA25 - Implementa una interfície gràfic senzill

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA25 - Implementa una interfície gràfic senzill

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA25 - Implementa una interfície gràfic senzill

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA25 - Implementa una interfície gràfic senzill

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA25 - Implementa una interfície gràfic senzill

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA25 - Implementa una interfície gràfic senzill

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA25 - Implementa una interfície gràfic senzill

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA25 - Implementa una interfície gràfic senzill

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA26Dissenya una aplicació conforme l'orientació a objectes
    RA26 - Dissenya una aplicació conforme l'orientació a objectes

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA26 - Dissenya una aplicació conforme l'orientació a objectes

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA26 - Dissenya una aplicació conforme l'orientació a objectes

17254003/FÍSICA I
    RA26 - Dissenya una aplicació conforme l'orientació a objectes

17254004/FÍSICA II
    RA26 - Dissenya una aplicació conforme l'orientació a objectes

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA26 - Dissenya una aplicació conforme l'orientació a objectes

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA26 - Dissenya una aplicació conforme l'orientació a objectes

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA26 - Dissenya una aplicació conforme l'orientació a objectes

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA26 - Dissenya una aplicació conforme l'orientació a objectes

17254009/QUÍMICA
    RA26 - Dissenya una aplicació conforme l'orientació a objectes

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA26 - Dissenya una aplicació conforme l'orientació a objectes

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA26 - Dissenya una aplicació conforme l'orientació a objectes

17254011/BIOQUÍMICA
    RA26 - Dissenya una aplicació conforme l'orientació a objectes

17254012/BIOFÍSICA
    RA26 - Dissenya una aplicació conforme l'orientació a objectes

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA26 - Dissenya una aplicació conforme l'orientació a objectes

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA26 - Dissenya una aplicació conforme l'orientació a objectes

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA26 - Dissenya una aplicació conforme l'orientació a objectes

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA26 - Dissenya una aplicació conforme l'orientació a objectes

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA26 - Dissenya una aplicació conforme l'orientació a objectes

17254107/FISIOLOGIA
    RA26 - Dissenya una aplicació conforme l'orientació a objectes

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA26 - Dissenya una aplicació conforme l'orientació a objectes

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA26 - Dissenya una aplicació conforme l'orientació a objectes

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA26 - Dissenya una aplicació conforme l'orientació a objectes

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA26 - Dissenya una aplicació conforme l'orientació a objectes

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA26 - Dissenya una aplicació conforme l'orientació a objectes

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA26 - Dissenya una aplicació conforme l'orientació a objectes

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA26 - Dissenya una aplicació conforme l'orientació a objectes

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA26 - Dissenya una aplicació conforme l'orientació a objectes

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA26 - Dissenya una aplicació conforme l'orientació a objectes

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA26 - Dissenya una aplicació conforme l'orientació a objectes

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA26 - Dissenya una aplicació conforme l'orientació a objectes

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA26 - Dissenya una aplicació conforme l'orientació a objectes

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA26 - Dissenya una aplicació conforme l'orientació a objectes

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA26 - Dissenya una aplicació conforme l'orientació a objectes

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA26 - Dissenya una aplicació conforme l'orientació a objectes

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA26 - Dissenya una aplicació conforme l'orientació a objectes

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA26 - Dissenya una aplicació conforme l'orientació a objectes

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA26 - Dissenya una aplicació conforme l'orientació a objectes

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA26 - Dissenya una aplicació conforme l'orientació a objectes

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA26 - Dissenya una aplicació conforme l'orientació a objectes

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA26 - Dissenya una aplicació conforme l'orientació a objectes

17254129/TELEMEDICINA
    RA26 - Dissenya una aplicació conforme l'orientació a objectes

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA26 - Dissenya una aplicació conforme l'orientació a objectes

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA26 - Dissenya una aplicació conforme l'orientació a objectes

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA26 - Dissenya una aplicació conforme l'orientació a objectes

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA26 - Dissenya una aplicació conforme l'orientació a objectes

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA26 - Dissenya una aplicació conforme l'orientació a objectes

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA26 - Dissenya una aplicació conforme l'orientació a objectes

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA26 - Dissenya una aplicació conforme l'orientació a objectes

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA26 - Dissenya una aplicació conforme l'orientació a objectes

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA27Descriu una aplicació mitjançant tècniques bàsiques d'enginyeria del programari
    RA27 - Descriu una aplicació mitjançant tècniques bàsiques d'enginyeria del programari

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA27 - Descriu una aplicació mitjançant tècniques bàsiques d'enginyeria del programari

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA27 - Descriu una aplicació mitjançant tècniques bàsiques d'enginyeria del programari

17254003/FÍSICA I
    RA27 - Descriu una aplicació mitjançant tècniques bàsiques d'enginyeria del programari

17254004/FÍSICA II
    RA27 - Descriu una aplicació mitjançant tècniques bàsiques d'enginyeria del programari

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA27 - Descriu una aplicació mitjançant tècniques bàsiques d'enginyeria del programari

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA27 - Descriu una aplicació mitjançant tècniques bàsiques d'enginyeria del programari

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA27 - Descriu una aplicació mitjançant tècniques bàsiques d'enginyeria del programari

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA27 - Descriu una aplicació mitjançant tècniques bàsiques d'enginyeria del programari

17254009/QUÍMICA
    RA27 - Descriu una aplicació mitjançant tècniques bàsiques d'enginyeria del programari

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA27 - Descriu una aplicació mitjançant tècniques bàsiques d'enginyeria del programari

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA27 - Descriu una aplicació mitjançant tècniques bàsiques d'enginyeria del programari

17254011/BIOQUÍMICA
    RA27 - Descriu una aplicació mitjançant tècniques bàsiques d'enginyeria del programari

17254012/BIOFÍSICA
    RA27 - Descriu una aplicació mitjançant tècniques bàsiques d'enginyeria del programari

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA27 - Descriu una aplicació mitjançant tècniques bàsiques d'enginyeria del programari

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA27 - Descriu una aplicació mitjançant tècniques bàsiques d'enginyeria del programari

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA27 - Descriu una aplicació mitjançant tècniques bàsiques d'enginyeria del programari

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA27 - Descriu una aplicació mitjançant tècniques bàsiques d'enginyeria del programari

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA27 - Descriu una aplicació mitjançant tècniques bàsiques d'enginyeria del programari

17254107/FISIOLOGIA
    RA27 - Descriu una aplicació mitjançant tècniques bàsiques d'enginyeria del programari

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA27 - Descriu una aplicació mitjançant tècniques bàsiques d'enginyeria del programari

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA27 - Descriu una aplicació mitjançant tècniques bàsiques d'enginyeria del programari

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA27 - Descriu una aplicació mitjançant tècniques bàsiques d'enginyeria del programari

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA27 - Descriu una aplicació mitjançant tècniques bàsiques d'enginyeria del programari

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA27 - Descriu una aplicació mitjançant tècniques bàsiques d'enginyeria del programari

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA27 - Descriu una aplicació mitjançant tècniques bàsiques d'enginyeria del programari

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA27 - Descriu una aplicació mitjançant tècniques bàsiques d'enginyeria del programari

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA27 - Descriu una aplicació mitjançant tècniques bàsiques d'enginyeria del programari

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA27 - Descriu una aplicació mitjançant tècniques bàsiques d'enginyeria del programari

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA27 - Descriu una aplicació mitjançant tècniques bàsiques d'enginyeria del programari

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA27 - Descriu una aplicació mitjançant tècniques bàsiques d'enginyeria del programari

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA27 - Descriu una aplicació mitjançant tècniques bàsiques d'enginyeria del programari

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA27 - Descriu una aplicació mitjançant tècniques bàsiques d'enginyeria del programari

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA27 - Descriu una aplicació mitjançant tècniques bàsiques d'enginyeria del programari

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA27 - Descriu una aplicació mitjançant tècniques bàsiques d'enginyeria del programari

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA27 - Descriu una aplicació mitjançant tècniques bàsiques d'enginyeria del programari

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA27 - Descriu una aplicació mitjançant tècniques bàsiques d'enginyeria del programari

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA27 - Descriu una aplicació mitjançant tècniques bàsiques d'enginyeria del programari

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA27 - Descriu una aplicació mitjançant tècniques bàsiques d'enginyeria del programari

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA27 - Descriu una aplicació mitjançant tècniques bàsiques d'enginyeria del programari

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA27 - Descriu una aplicació mitjançant tècniques bàsiques d'enginyeria del programari

17254129/TELEMEDICINA
    RA27 - Descriu una aplicació mitjançant tècniques bàsiques d'enginyeria del programari

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA27 - Descriu una aplicació mitjançant tècniques bàsiques d'enginyeria del programari

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA27 - Descriu una aplicació mitjançant tècniques bàsiques d'enginyeria del programari

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA27 - Descriu una aplicació mitjançant tècniques bàsiques d'enginyeria del programari

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA27 - Descriu una aplicació mitjançant tècniques bàsiques d'enginyeria del programari

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA27 - Descriu una aplicació mitjançant tècniques bàsiques d'enginyeria del programari

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA27 - Descriu una aplicació mitjançant tècniques bàsiques d'enginyeria del programari

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA27 - Descriu una aplicació mitjançant tècniques bàsiques d'enginyeria del programari

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA27 - Descriu una aplicació mitjançant tècniques bàsiques d'enginyeria del programari

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA28Implementa estructures de dades lineals
    RA28 - Implementa estructures de dades lineals

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA28 - Implementa estructures de dades lineals

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA28 - Implementa estructures de dades lineals

17254003/FÍSICA I
    RA28 - Implementa estructures de dades lineals

17254004/FÍSICA II
    RA28 - Implementa estructures de dades lineals

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA28 - Implementa estructures de dades lineals

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA28 - Implementa estructures de dades lineals

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA28 - Implementa estructures de dades lineals

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA28 - Implementa estructures de dades lineals

17254009/QUÍMICA
    RA28 - Implementa estructures de dades lineals

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA28 - Implementa estructures de dades lineals

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA28 - Implementa estructures de dades lineals

17254011/BIOQUÍMICA
    RA28 - Implementa estructures de dades lineals

17254012/BIOFÍSICA
    RA28 - Implementa estructures de dades lineals

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA28 - Implementa estructures de dades lineals

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA28 - Implementa estructures de dades lineals

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA28 - Implementa estructures de dades lineals

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA28 - Implementa estructures de dades lineals

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA28 - Implementa estructures de dades lineals

17254107/FISIOLOGIA
    RA28 - Implementa estructures de dades lineals

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA28 - Implementa estructures de dades lineals

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA28 - Implementa estructures de dades lineals

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA28 - Implementa estructures de dades lineals

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA28 - Implementa estructures de dades lineals

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA28 - Implementa estructures de dades lineals

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA28 - Implementa estructures de dades lineals

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA28 - Implementa estructures de dades lineals

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA28 - Implementa estructures de dades lineals

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA28 - Implementa estructures de dades lineals

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA28 - Implementa estructures de dades lineals

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA28 - Implementa estructures de dades lineals

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA28 - Implementa estructures de dades lineals

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA28 - Implementa estructures de dades lineals

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA28 - Implementa estructures de dades lineals

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA28 - Implementa estructures de dades lineals

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA28 - Implementa estructures de dades lineals

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA28 - Implementa estructures de dades lineals

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA28 - Implementa estructures de dades lineals

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA28 - Implementa estructures de dades lineals

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA28 - Implementa estructures de dades lineals

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA28 - Implementa estructures de dades lineals

17254129/TELEMEDICINA
    RA28 - Implementa estructures de dades lineals

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA28 - Implementa estructures de dades lineals

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA28 - Implementa estructures de dades lineals

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA28 - Implementa estructures de dades lineals

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA28 - Implementa estructures de dades lineals

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA28 - Implementa estructures de dades lineals

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA28 - Implementa estructures de dades lineals

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA28 - Implementa estructures de dades lineals

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA28 - Implementa estructures de dades lineals

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA29Comprèn les tècniques d'emmagatzematge de dades
    RA29 - Comprèn les tècniques d'emmagatzematge de dades

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA29 - Comprèn les tècniques d'emmagatzematge de dades

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA29 - Comprèn les tècniques d'emmagatzematge de dades

17254003/FÍSICA I
    RA29 - Comprèn les tècniques d'emmagatzematge de dades

17254004/FÍSICA II
    RA29 - Comprèn les tècniques d'emmagatzematge de dades

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA29 - Comprèn les tècniques d'emmagatzematge de dades

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA29 - Comprèn les tècniques d'emmagatzematge de dades

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA29 - Comprèn les tècniques d'emmagatzematge de dades

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA29 - Comprèn les tècniques d'emmagatzematge de dades

17254009/QUÍMICA
    RA29 - Comprèn les tècniques d'emmagatzematge de dades

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA29 - Comprèn les tècniques d'emmagatzematge de dades

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA29 - Comprèn les tècniques d'emmagatzematge de dades

17254011/BIOQUÍMICA
    RA29 - Comprèn les tècniques d'emmagatzematge de dades

17254012/BIOFÍSICA
    RA29 - Comprèn les tècniques d'emmagatzematge de dades

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA29 - Comprèn les tècniques d'emmagatzematge de dades

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA29 - Comprèn les tècniques d'emmagatzematge de dades

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA29 - Comprèn les tècniques d'emmagatzematge de dades

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA29 - Comprèn les tècniques d'emmagatzematge de dades

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA29 - Comprèn les tècniques d'emmagatzematge de dades

17254107/FISIOLOGIA
    RA29 - Comprèn les tècniques d'emmagatzematge de dades

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA29 - Comprèn les tècniques d'emmagatzematge de dades

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA29 - Comprèn les tècniques d'emmagatzematge de dades

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA29 - Comprèn les tècniques d'emmagatzematge de dades

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA29 - Comprèn les tècniques d'emmagatzematge de dades

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA29 - Comprèn les tècniques d'emmagatzematge de dades

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA29 - Comprèn les tècniques d'emmagatzematge de dades

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA29 - Comprèn les tècniques d'emmagatzematge de dades

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA29 - Comprèn les tècniques d'emmagatzematge de dades

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA29 - Comprèn les tècniques d'emmagatzematge de dades

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA29 - Comprèn les tècniques d'emmagatzematge de dades

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA29 - Comprèn les tècniques d'emmagatzematge de dades

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA29 - Comprèn les tècniques d'emmagatzematge de dades

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA29 - Comprèn les tècniques d'emmagatzematge de dades

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA29 - Comprèn les tècniques d'emmagatzematge de dades

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA29 - Comprèn les tècniques d'emmagatzematge de dades

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA29 - Comprèn les tècniques d'emmagatzematge de dades

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA29 - Comprèn les tècniques d'emmagatzematge de dades

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA29 - Comprèn les tècniques d'emmagatzematge de dades

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA29 - Comprèn les tècniques d'emmagatzematge de dades

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA29 - Comprèn les tècniques d'emmagatzematge de dades

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA29 - Comprèn les tècniques d'emmagatzematge de dades

17254129/TELEMEDICINA
    RA29 - Comprèn les tècniques d'emmagatzematge de dades

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA29 - Comprèn les tècniques d'emmagatzematge de dades

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA29 - Comprèn les tècniques d'emmagatzematge de dades

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA29 - Comprèn les tècniques d'emmagatzematge de dades

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA29 - Comprèn les tècniques d'emmagatzematge de dades

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA29 - Comprèn les tècniques d'emmagatzematge de dades

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA29 - Comprèn les tècniques d'emmagatzematge de dades

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA29 - Comprèn les tècniques d'emmagatzematge de dades

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA29 - Comprèn les tècniques d'emmagatzematge de dades

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
CEB3Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la física i la química i
la seva aplicació per resoldre problemes propis de l'enginyeria.
RA1Coneix el Sistema Internacional de mesures
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures

17254003/FÍSICA I
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures

17254004/FÍSICA II
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures

17254009/QUÍMICA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures

17254011/BIOQUÍMICA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures

17254012/BIOFÍSICA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures

17254107/FISIOLOGIA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures

17254129/TELEMEDICINA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA2Sap mesurar magnituds físiques
    RA2 - Sap mesurar magnituds físiques

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA2 - Sap mesurar magnituds físiques

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA2 - Sap mesurar magnituds físiques

17254003/FÍSICA I
    RA2 - Sap mesurar magnituds físiques

17254004/FÍSICA II
    RA2 - Sap mesurar magnituds físiques

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA2 - Sap mesurar magnituds físiques

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA2 - Sap mesurar magnituds físiques

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA2 - Sap mesurar magnituds físiques

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Sap mesurar magnituds físiques

17254009/QUÍMICA
    RA2 - Sap mesurar magnituds físiques

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA2 - Sap mesurar magnituds físiques

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Sap mesurar magnituds físiques

17254011/BIOQUÍMICA
    RA2 - Sap mesurar magnituds físiques

17254012/BIOFÍSICA
    RA2 - Sap mesurar magnituds físiques

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA2 - Sap mesurar magnituds físiques

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA2 - Sap mesurar magnituds físiques

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA2 - Sap mesurar magnituds físiques

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Sap mesurar magnituds físiques

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA2 - Sap mesurar magnituds físiques

17254107/FISIOLOGIA
    RA2 - Sap mesurar magnituds físiques

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA2 - Sap mesurar magnituds físiques

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA2 - Sap mesurar magnituds físiques

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA2 - Sap mesurar magnituds físiques

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA2 - Sap mesurar magnituds físiques

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA2 - Sap mesurar magnituds físiques

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA2 - Sap mesurar magnituds físiques

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA2 - Sap mesurar magnituds físiques

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA2 - Sap mesurar magnituds físiques

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA2 - Sap mesurar magnituds físiques

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA2 - Sap mesurar magnituds físiques

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA2 - Sap mesurar magnituds físiques

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA2 - Sap mesurar magnituds físiques

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA2 - Sap mesurar magnituds físiques

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA2 - Sap mesurar magnituds físiques

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA2 - Sap mesurar magnituds físiques

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA2 - Sap mesurar magnituds físiques

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA2 - Sap mesurar magnituds físiques

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA2 - Sap mesurar magnituds físiques

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA2 - Sap mesurar magnituds físiques

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA2 - Sap mesurar magnituds físiques

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA2 - Sap mesurar magnituds físiques

17254129/TELEMEDICINA
    RA2 - Sap mesurar magnituds físiques

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Sap mesurar magnituds físiques

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA2 - Sap mesurar magnituds físiques

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA2 - Sap mesurar magnituds físiques

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Sap mesurar magnituds físiques

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Sap mesurar magnituds físiques

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA2 - Sap mesurar magnituds físiques

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA2 - Sap mesurar magnituds físiques

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Sap mesurar magnituds físiques

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA3Estima els errors dels resultats de mesures
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures

17254003/FÍSICA I
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures

17254004/FÍSICA II
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures

17254009/QUÍMICA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures

17254011/BIOQUÍMICA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures

17254012/BIOFÍSICA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures

17254107/FISIOLOGIA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures

17254129/TELEMEDICINA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA4Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial

17254003/FÍSICA I
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial

17254004/FÍSICA II
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial

17254009/QUÍMICA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial

17254011/BIOQUÍMICA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial

17254012/BIOFÍSICA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial

17254107/FISIOLOGIA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial

17254129/TELEMEDICINA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA5Coneix els fonaments de la cinemàtica
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica

17254003/FÍSICA I
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica

17254004/FÍSICA II
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica

17254009/QUÍMICA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica

17254011/BIOQUÍMICA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica

17254012/BIOFÍSICA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica

17254107/FISIOLOGIA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica

17254129/TELEMEDICINA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA6Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula

17254003/FÍSICA I
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula

17254004/FÍSICA II
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula

17254009/QUÍMICA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula

17254011/BIOQUÍMICA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula

17254012/BIOFÍSICA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula

17254107/FISIOLOGIA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula

17254129/TELEMEDICINA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA7Coneix els principis de la conservació de l'energia
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia

17254003/FÍSICA I
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia

17254004/FÍSICA II
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia

17254009/QUÍMICA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia

17254011/BIOQUÍMICA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia

17254012/BIOFÍSICA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia

17254107/FISIOLOGIA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia

17254129/TELEMEDICINA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA8Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules

17254003/FÍSICA I
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules

17254004/FÍSICA II
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules

17254009/QUÍMICA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules

17254011/BIOQUÍMICA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules

17254012/BIOFÍSICA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules

17254107/FISIOLOGIA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules

17254129/TELEMEDICINA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA9Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid

17254003/FÍSICA I
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid

17254004/FÍSICA II
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid

17254009/QUÍMICA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid

17254011/BIOQUÍMICA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid

17254012/BIOFÍSICA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid

17254107/FISIOLOGIA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid

17254129/TELEMEDICINA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA10Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid

17254003/FÍSICA I
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid

17254004/FÍSICA II
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid

17254009/QUÍMICA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid

17254011/BIOQUÍMICA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid

17254012/BIOFÍSICA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid

17254107/FISIOLOGIA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid

17254129/TELEMEDICINA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA11Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids

17254003/FÍSICA I
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids

17254004/FÍSICA II
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids

17254009/QUÍMICA
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids

17254011/BIOQUÍMICA
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids

17254012/BIOFÍSICA
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids

17254107/FISIOLOGIA
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids

17254129/TELEMEDICINA
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA12Coneix el comportament elàstic dels sòlids
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids

17254003/FÍSICA I
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids

17254004/FÍSICA II
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids

17254009/QUÍMICA
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids

17254011/BIOQUÍMICA
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids

17254012/BIOFÍSICA
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids

17254107/FISIOLOGIA
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids

17254129/TELEMEDICINA
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA13Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic

17254003/FÍSICA I
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic

17254004/FÍSICA II
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic

17254009/QUÍMICA
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic

17254011/BIOQUÍMICA
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic

17254012/BIOFÍSICA
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic

17254107/FISIOLOGIA
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic

17254129/TELEMEDICINA
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA14Coneix els principis bàsics del camp gravitatori
    RA14 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA14 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA14 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori

17254003/FÍSICA I
    RA14 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori

17254004/FÍSICA II
    RA14 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA14 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA14 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA14 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori

17254009/QUÍMICA
    RA14 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA14 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA14 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori

17254011/BIOQUÍMICA
    RA14 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori

17254012/BIOFÍSICA
    RA14 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA14 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA14 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA14 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA14 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA14 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori

17254107/FISIOLOGIA
    RA14 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA14 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA14 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA14 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA14 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA14 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA14 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA14 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA14 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA14 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA14 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA14 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA14 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA14 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA14 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA14 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA14 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA14 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA14 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA14 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA14 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA14 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori

17254129/TELEMEDICINA
    RA14 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA14 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA14 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA14 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA14 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA14 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA14 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA14 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA15Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica

17254003/FÍSICA I
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica

17254004/FÍSICA II
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica

17254009/QUÍMICA
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica

17254011/BIOQUÍMICA
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica

17254012/BIOFÍSICA
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica

17254107/FISIOLOGIA
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica

17254129/TELEMEDICINA
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA16Aplica la llei de Coulomb
    RA16 - Aplica la llei de Coulomb

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA16 - Aplica la llei de Coulomb

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA16 - Aplica la llei de Coulomb

17254003/FÍSICA I
    RA16 - Aplica la llei de Coulomb

17254004/FÍSICA II
    RA16 - Aplica la llei de Coulomb

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA16 - Aplica la llei de Coulomb

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA16 - Aplica la llei de Coulomb

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA16 - Aplica la llei de Coulomb

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Aplica la llei de Coulomb

17254009/QUÍMICA
    RA16 - Aplica la llei de Coulomb

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA16 - Aplica la llei de Coulomb

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA16 - Aplica la llei de Coulomb

17254011/BIOQUÍMICA
    RA16 - Aplica la llei de Coulomb

17254012/BIOFÍSICA
    RA16 - Aplica la llei de Coulomb

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA16 - Aplica la llei de Coulomb

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA16 - Aplica la llei de Coulomb

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA16 - Aplica la llei de Coulomb

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA16 - Aplica la llei de Coulomb

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA16 - Aplica la llei de Coulomb

17254107/FISIOLOGIA
    RA16 - Aplica la llei de Coulomb

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA16 - Aplica la llei de Coulomb

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA16 - Aplica la llei de Coulomb

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA16 - Aplica la llei de Coulomb

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA16 - Aplica la llei de Coulomb

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA16 - Aplica la llei de Coulomb

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA16 - Aplica la llei de Coulomb

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA16 - Aplica la llei de Coulomb

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA16 - Aplica la llei de Coulomb

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA16 - Aplica la llei de Coulomb

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA16 - Aplica la llei de Coulomb

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA16 - Aplica la llei de Coulomb

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA16 - Aplica la llei de Coulomb

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA16 - Aplica la llei de Coulomb

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA16 - Aplica la llei de Coulomb

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA16 - Aplica la llei de Coulomb

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA16 - Aplica la llei de Coulomb

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA16 - Aplica la llei de Coulomb

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA16 - Aplica la llei de Coulomb

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA16 - Aplica la llei de Coulomb

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA16 - Aplica la llei de Coulomb

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA16 - Aplica la llei de Coulomb

17254129/TELEMEDICINA
    RA16 - Aplica la llei de Coulomb

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Aplica la llei de Coulomb

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA16 - Aplica la llei de Coulomb

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA16 - Aplica la llei de Coulomb

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA16 - Aplica la llei de Coulomb

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA16 - Aplica la llei de Coulomb

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA16 - Aplica la llei de Coulomb

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA16 - Aplica la llei de Coulomb

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA16 - Aplica la llei de Coulomb

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA17Entén el concepte de capacitat elèctrica
    RA17 - Entén el concepte de capacitat elèctrica

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA17 - Entén el concepte de capacitat elèctrica

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA17 - Entén el concepte de capacitat elèctrica

17254003/FÍSICA I
    RA17 - Entén el concepte de capacitat elèctrica

17254004/FÍSICA II
    RA17 - Entén el concepte de capacitat elèctrica

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA17 - Entén el concepte de capacitat elèctrica

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA17 - Entén el concepte de capacitat elèctrica

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA17 - Entén el concepte de capacitat elèctrica

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Entén el concepte de capacitat elèctrica

17254009/QUÍMICA
    RA17 - Entén el concepte de capacitat elèctrica

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA17 - Entén el concepte de capacitat elèctrica

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA17 - Entén el concepte de capacitat elèctrica

17254011/BIOQUÍMICA
    RA17 - Entén el concepte de capacitat elèctrica

17254012/BIOFÍSICA
    RA17 - Entén el concepte de capacitat elèctrica

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA17 - Entén el concepte de capacitat elèctrica

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA17 - Entén el concepte de capacitat elèctrica

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA17 - Entén el concepte de capacitat elèctrica

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA17 - Entén el concepte de capacitat elèctrica

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA17 - Entén el concepte de capacitat elèctrica

17254107/FISIOLOGIA
    RA17 - Entén el concepte de capacitat elèctrica

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA17 - Entén el concepte de capacitat elèctrica

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA17 - Entén el concepte de capacitat elèctrica

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA17 - Entén el concepte de capacitat elèctrica

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA17 - Entén el concepte de capacitat elèctrica

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA17 - Entén el concepte de capacitat elèctrica

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA17 - Entén el concepte de capacitat elèctrica

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA17 - Entén el concepte de capacitat elèctrica

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA17 - Entén el concepte de capacitat elèctrica

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA17 - Entén el concepte de capacitat elèctrica

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA17 - Entén el concepte de capacitat elèctrica

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA17 - Entén el concepte de capacitat elèctrica

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA17 - Entén el concepte de capacitat elèctrica

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA17 - Entén el concepte de capacitat elèctrica

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA17 - Entén el concepte de capacitat elèctrica

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA17 - Entén el concepte de capacitat elèctrica

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA17 - Entén el concepte de capacitat elèctrica

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA17 - Entén el concepte de capacitat elèctrica

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA17 - Entén el concepte de capacitat elèctrica

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA17 - Entén el concepte de capacitat elèctrica

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA17 - Entén el concepte de capacitat elèctrica

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA17 - Entén el concepte de capacitat elèctrica

17254129/TELEMEDICINA
    RA17 - Entén el concepte de capacitat elèctrica

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Entén el concepte de capacitat elèctrica

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA17 - Entén el concepte de capacitat elèctrica

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA17 - Entén el concepte de capacitat elèctrica

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA17 - Entén el concepte de capacitat elèctrica

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA17 - Entén el concepte de capacitat elèctrica

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA17 - Entén el concepte de capacitat elèctrica

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA17 - Entén el concepte de capacitat elèctrica

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA17 - Entén el concepte de capacitat elèctrica

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA18Analitza circuits bàsics de corrent continu
    RA18 - Analitza circuits bàsics de corrent continu

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA18 - Analitza circuits bàsics de corrent continu

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA18 - Analitza circuits bàsics de corrent continu

17254003/FÍSICA I
    RA18 - Analitza circuits bàsics de corrent continu

17254004/FÍSICA II
    RA18 - Analitza circuits bàsics de corrent continu

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA18 - Analitza circuits bàsics de corrent continu

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA18 - Analitza circuits bàsics de corrent continu

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA18 - Analitza circuits bàsics de corrent continu

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA18 - Analitza circuits bàsics de corrent continu

17254009/QUÍMICA
    RA18 - Analitza circuits bàsics de corrent continu

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA18 - Analitza circuits bàsics de corrent continu

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA18 - Analitza circuits bàsics de corrent continu

17254011/BIOQUÍMICA
    RA18 - Analitza circuits bàsics de corrent continu

17254012/BIOFÍSICA
    RA18 - Analitza circuits bàsics de corrent continu

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA18 - Analitza circuits bàsics de corrent continu

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA18 - Analitza circuits bàsics de corrent continu

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA18 - Analitza circuits bàsics de corrent continu

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA18 - Analitza circuits bàsics de corrent continu

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA18 - Analitza circuits bàsics de corrent continu

17254107/FISIOLOGIA
    RA18 - Analitza circuits bàsics de corrent continu

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA18 - Analitza circuits bàsics de corrent continu

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA18 - Analitza circuits bàsics de corrent continu

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA18 - Analitza circuits bàsics de corrent continu

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA18 - Analitza circuits bàsics de corrent continu

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA18 - Analitza circuits bàsics de corrent continu

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA18 - Analitza circuits bàsics de corrent continu

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA18 - Analitza circuits bàsics de corrent continu

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA18 - Analitza circuits bàsics de corrent continu

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA18 - Analitza circuits bàsics de corrent continu

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA18 - Analitza circuits bàsics de corrent continu

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA18 - Analitza circuits bàsics de corrent continu

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA18 - Analitza circuits bàsics de corrent continu

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA18 - Analitza circuits bàsics de corrent continu

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA18 - Analitza circuits bàsics de corrent continu

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA18 - Analitza circuits bàsics de corrent continu

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA18 - Analitza circuits bàsics de corrent continu

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA18 - Analitza circuits bàsics de corrent continu

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA18 - Analitza circuits bàsics de corrent continu

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA18 - Analitza circuits bàsics de corrent continu

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA18 - Analitza circuits bàsics de corrent continu

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA18 - Analitza circuits bàsics de corrent continu

17254129/TELEMEDICINA
    RA18 - Analitza circuits bàsics de corrent continu

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Analitza circuits bàsics de corrent continu

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA18 - Analitza circuits bàsics de corrent continu

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA18 - Analitza circuits bàsics de corrent continu

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA18 - Analitza circuits bàsics de corrent continu

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA18 - Analitza circuits bàsics de corrent continu

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA18 - Analitza circuits bàsics de corrent continu

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA18 - Analitza circuits bàsics de corrent continu

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA18 - Analitza circuits bàsics de corrent continu

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA19Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere
    RA19 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA19 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA19 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere

17254003/FÍSICA I
    RA19 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere

17254004/FÍSICA II
    RA19 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA19 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA19 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA19 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA19 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere

17254009/QUÍMICA
    RA19 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA19 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA19 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere

17254011/BIOQUÍMICA
    RA19 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere

17254012/BIOFÍSICA
    RA19 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA19 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA19 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA19 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA19 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA19 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere

17254107/FISIOLOGIA
    RA19 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA19 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA19 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA19 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA19 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA19 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA19 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA19 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA19 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA19 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA19 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA19 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA19 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA19 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA19 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA19 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA19 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA19 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA19 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA19 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA19 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA19 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere

17254129/TELEMEDICINA
    RA19 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA19 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA19 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA19 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA19 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA19 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA19 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA19 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA20Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació
    RA20 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA20 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA20 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació

17254003/FÍSICA I
    RA20 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació

17254004/FÍSICA II
    RA20 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA20 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA20 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA20 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA20 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació

17254009/QUÍMICA
    RA20 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA20 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA20 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació

17254011/BIOQUÍMICA
    RA20 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació

17254012/BIOFÍSICA
    RA20 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA20 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA20 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA20 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA20 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA20 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació

17254107/FISIOLOGIA
    RA20 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA20 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA20 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA20 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA20 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA20 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA20 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA20 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA20 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA20 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA20 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA20 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA20 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA20 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA20 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA20 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA20 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA20 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA20 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA20 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA20 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA20 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació

17254129/TELEMEDICINA
    RA20 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA20 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA20 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA20 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA20 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA20 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA20 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA20 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA21Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció
    RA21 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA21 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA21 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció

17254003/FÍSICA I
    RA21 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció

17254004/FÍSICA II
    RA21 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA21 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA21 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA21 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA21 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció

17254009/QUÍMICA
    RA21 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA21 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA21 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció

17254011/BIOQUÍMICA
    RA21 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció

17254012/BIOFÍSICA
    RA21 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA21 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA21 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA21 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA21 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA21 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció

17254107/FISIOLOGIA
    RA21 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA21 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA21 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA21 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA21 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA21 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA21 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA21 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA21 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA21 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA21 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA21 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA21 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA21 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA21 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA21 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA21 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA21 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA21 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA21 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA21 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA21 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció

17254129/TELEMEDICINA
    RA21 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA21 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA21 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA21 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA21 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA21 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA21 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA21 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA22Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric
    RA22 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA22 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA22 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric

17254003/FÍSICA I
    RA22 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric

17254004/FÍSICA II
    RA22 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA22 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA22 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA22 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA22 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric

17254009/QUÍMICA
    RA22 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA22 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA22 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric

17254011/BIOQUÍMICA
    RA22 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric

17254012/BIOFÍSICA
    RA22 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA22 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA22 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA22 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA22 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA22 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric

17254107/FISIOLOGIA
    RA22 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA22 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA22 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA22 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA22 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA22 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA22 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA22 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA22 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA22 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA22 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA22 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA22 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA22 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric

17254121/TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS
    RA22 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric

17254122/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS II
    RA22 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric

17254123/BIOMECÀNICA II
    RA22 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric

17254124/GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA SALUT
    RA22 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric

17254125/LAB DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS PER A LA BIOENGINYERIA
    RA22 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric

17254126/ROBÒTICA MÈDICA
    RA22 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric

17254127/EQUIPS PER AL MONITORATGE, EL DIAGNÒSTIC I LA TERÀPIA
    RA22 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric

17254128/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA22 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric

17254129/TELEMEDICINA
    RA22 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric

17254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA22 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric

17254207/MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED
    RA22 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric

17254209/SALUT INTEL·LIGENT
    RA22 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric

17254212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA22 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric

17254213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA22 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric

17254217/EINES PER EMPRENDRE
    RA22 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric

17254221/DISSENY 3D I PROTOTIPATGE
    RA22 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric

17254501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA22 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric

17254502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA23Comprèn el teorema de Gauss
    RA23 - Comprèn el teorema de Gauss

17254001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA23 - Comprèn el teorema de Gauss

17254002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA23 - Comprèn el teorema de Gauss

17254003/FÍSICA I
    RA23 - Comprèn el teorema de Gauss

17254004/FÍSICA II
    RA23 - Comprèn el teorema de Gauss

17254005/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA23 - Comprèn el teorema de Gauss

17254006/ANÀLISI MATEMÀTICA
    RA23 - Comprèn el teorema de Gauss

17254007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA23 - Comprèn el teorema de Gauss

17254008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA23 - Comprèn el teorema de Gauss

17254009/QUÍMICA
    RA23 - Comprèn el teorema de Gauss

17254101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA23 - Comprèn el teorema de Gauss

17254010/BIOFLUÏDOMECÀNICA
    RA23 - Comprèn el teorema de Gauss

17254011/BIOQUÍMICA
    RA23 - Comprèn el teorema de Gauss

17254012/BIOFÍSICA
    RA23 - Comprèn el teorema de Gauss

17254013/PROGRAMACIÓ
    RA23 - Comprèn el teorema de Gauss

17254014/ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS
    RA23 - Comprèn el teorema de Gauss

17254015/FONAMENTS DE COMUNICACIONS I
    RA23 - Comprèn el teorema de Gauss

17254105/ANÀLISI DE DADES I BIOESTADÍSTICA
    RA23 - Comprèn el teorema de Gauss

17254106/FONAMENTS DE COMUNICACIONS II
    RA23 - Comprèn el teorema de Gauss

17254107/FISIOLOGIA
    RA23 - Comprèn el teorema de Gauss

17254109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA23 - Comprèn el teorema de Gauss

17254108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA23 - Comprèn el teorema de Gauss

17254110/FÍSICA MÈDICA AVANÇADA
    RA23 - Comprèn el teorema de Gauss

17254111/FISIOPATOLOGIA
    RA23 - Comprèn el teorema de Gauss

17254112/TECNOLOGIES ÒMIQUES I TRACTAMENT DE DADES
    RA23 - Comprèn el teorema de Gauss

17254113/TRACTAMENT DIGITAL DE BIOSENYALS
    RA23 - Comprèn el teorema de Gauss

17254114/XARXES DE DADES I INTERNET
    RA23 - Comprèn el teorema de Gauss

17254115/BIOLOGIA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES BIOMÈDIQUES
    RA23 - Comprèn el teorema de Gauss

17254116/BIOMATERIALS I ENGINYERIA I REGENERACIÓ DE TEIXITS I
    RA23 - Comprèn el teorema de Gauss

17254117/BIOMECÀNICA I
    RA23 - Comprèn el teorema de Gauss

17254118/INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
    RA23 - Comprèn el teorema de Gauss

17254119/PROCESSAT D'IMATGES BIOMÈDIQUES
    RA23 - Comprèn el teorema de Gauss

17254120/SENSORS I INSTRUMENTACIÓ PER A LA BIOMEDICINA
    RA23 - Comprèn el teorema de Gauss

17254121