2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Intel·ligència Artificial (2012)

Aquest màster és interuniversitari i està coordinat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Les guies docents de les assignatures es poden consultar des del següent enllaç:

http://www.fib.upc.edu/en/masters/mai/syllabus.html

Este máster es interuniversitario y coordinado por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Las guías docentes de las asignaturas se pueden consultar desde el siguiente enlace:

http://www.fib.upc.edu/en/masters/mai/syllabus.html

This is an interuniversity master and is coordinated by the Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). The academic guides of the Master courses are available from the following link:

http://www.fib.upc.edu/en/masters/mai/syllabus.html