2013_14
Educational guide 
School of Engineering
A A 
english 
Computer Engineering and Mathematics (2013)

Aquest màster és interuniversitari coordinat per la Universitat Rovira i Virgili (URV), amb la participació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Les guies docents de les assignatures es poden consultar des del següent enllaços:

Simulació

Representació del Coneixement

Computació d'altes prestacions

Grafs i Aplicacions

Mètodes Numèrics en Enginyeria

Codis Correctors d'Errors

Intel·ligència Artificial

Computació Distribuïda

Xarxes Complexes

Sistemes Dinàmics Caòtics

Trabajo de Fin de Máster