2006_07
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
castellano 
Intel·ligència Artificial (2006)
 Pla d'estudis

El pla d'estudis del Màster en Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial ha estat aprovat per la Generalitat de Catalunya i publicat, per la seva entrada en vigor, al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) núm. 157 el dilluns 3 juliol de 2006 Boe màsters. Aquest ensenyament s'implanta per primera vegada el curs 2006/2007.

La realització d'aquests estudis té com a resultat l'obtenció del títol de Màster en Intel·ligència Artificial  que és un títol únic i conjunt atorgat per les universitats UPC (coordinadora), URV i UB. Aquest títol té caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional.

El nombre total de crèdits d'aquest ensenyament és de 120 distribuïts de la següent manera:

CURS
MATÈRIES OBLIGATÒRIES
MATÈRIES OPTATIVES
TREBALL DE RECERCA
TOTALS
1R
60
0
0
60
2N
0
30
30 (obligatoris)
60
TOTAL
60
30
30
120

Podeu trobar més informació en la següent adreça:

http://www.urv.cat/masters_oficials/pla_master_int_artificial_it_recerca.html