2007_08
Guía docente 
Escola Universitària d`Infermeria
A A 
castellano 
 

Titulaciones

1er Ciclo
Infermeria (2002)
Infermeria (2002) (Campus Terres de l'Ebre )Escola sense fum

Segons el que disposa la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac, l’article 7 estableix que:
“Es prohibeix totalment fumar, a més d’aquells llocs o espais definits a la normativa de les Comunitats Autònomes, en:

Confiem en la col.laboració de tots els estudiants per poder complir aquesta Llei i que l’Escola sigui un espai lliure de fum.