2010_11
Educational guide 
School of Nursing
A A 
 
 

Escola sense fum

Segons el que disposa la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac, l’article 7 estableix que:

 

“Es prohibeix totalment fumar, a més d’aquells llocs o espais definits a la normativa de les Comunitats Autònomes, en:

a) Centres de treball públics i privats, a excepció dels espais a l’aire lliure.

b) Centres i dependències de les Administracions públiques i entitats de Dret públic.

c) Centres, serveis o establiments sanitaris.

d) Centres docents i formatius, independentment de l’edat de l’alumnat i del tipus d’ensenyament.

 

Confiem en la col·laboració de tots els estudiants per poder complir aquesta Llei i que l’Escola sigui un espai lliure de fum.