2007_08
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escola Universitària d`Infermeria
A A 
castellano 
 

Tutories

L’Escola assignarà professor/a tutor/a als alumnes que han estat admesos per primera vegada en els ensenyaments que imparteix. La tutoria té com objectiu fer el seguiment acadèmic dels alumnes, orientant-los i donant-los consell de manera grupal o individualitzada en allò que afecta el progrés acadèmic en els seus estudis durant tota la seva estada a l’Escola. L’atenció del tutor/a coincidirà amb les hores d’atenció als alumnes de cada professor. És necessari que els alumnes de segon i tercer curs consultin amb el seu tutor/a perquè els orienti cara a la seva matrícula.

Els dies 21, 24 i 25 de juliol i els dies 4, 5 i 6 de setembre s’han organitzat tutories prematrícula per als alumnes que han accedit a través de la preinscripció oficial.

Tant els professors com els tutors tenen assignat un temps setmanal dedicat a l’atenció dels alumnes en la matèria que imparteixen. Els dies i els horaris s'anuncien en els despatxos dels professors.