2012_13
Educational guide 
Faculty of Nursing
A A 
 
 

Tutories

La facultat assignarà professor/a tutor/a als/les estudiants que han estat admesos per primera vegada en els ensenyaments que imparteix. La tutoria té com objectiu fer el seguiment acadèmic dels/les estudiants, orientant-les i donant-les consell de manera grupal o  individualitzada en allò que afecta el progrés acadèmic en els seus estudis durant tota la seva estada a la facultat. L’atenció del/la tutor/a coincidirà amb les hores d’atenció als/les estudiants de cada professora. És necessari que els/les estudiants de segon,  tercer i quart curs consultin amb la seva tutora perquè els orienti cara a la seva matrícula.

Durant el període de matricula la responsable de l’ensenyament estarà a disposició dels estudiants nouvinguts per a qualsevol aclariment que sigui necessari.

JORNADES D'ACOLLIDA:    tindran lloc del 12 al 14 de setembre

Tant les professores com les tutores tenen assignat un temps setmanal dedicat a l’atenció dels/les estudiants en la matèria que imparteixen. Els dies i els horaris s'anuncien en els despatxos de les professores i/o al moodle de les assignatures.