2015_16
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Enfermería
A A 
 
 

Tutories

La facultat assignarà professor/a, tutor/a als/les estudiants que han estat admesos per primera vegada en els ensenyaments que imparteix. La tutoria té com a objectiu  de fer el seguiment acadèmic dels/les estudiants, orientant-les i donant-les consell de manera grupal o  individualitzada en allò que afecta el progrés acadèmic en els seus estudis durant tota la seva estada a la facultat. L’atenció del/la tutor/a coincidirà amb les hores d’atenció als/les estudiants de cada professora. És necessari que els/les estudiants de segon,  tercer i quart curs consultin amb la seva tutora perquè els orienti de cara a la seva matrícula.

Durant el període de matrícula, la responsable de l’ensenyament estarà a disposició dels estudiants nouvinguts per a qualsevol aclariment que sigui necessari.

Les Jornades d'Acollida pels alumnes de nou ingrés tindran lloc del 8  al 12 de setembre

Tant les professores com les tutores tenen assignat un temps setmanal dedicat a l’atenció dels/les estudiants en la matèria que imparteixen. Els dies i els horaris s'anuncien en els despatxos de les professores i/o al moodle de les assignatures.