2022_23
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 

MatrículaL’estudiant es matricula sota la seva responsabilitat i té obligació de conèixer i respectar les condicions de les normatives de matrícula i acadèmiques. Aquestes normes estan disponibles a la pána web de la Universitat: Normativa Acadèmica i de Matrícula (Grau)  Capítol IV. Aspectes acadèmics de la matrícula:

https://www.urv.cat/media/upload/arxius/normatives/propia/activitat_universitaria/docencia_estudi/2022-23_nmatricula_GiM_cat.pdf

Sistema de matrícula

Auto matrícula per INTERNET

A partir de la web de la URV http://www.urv.cat/, podeu accedir des de qualsevol ordinador, sempre que aquest tingui els requeriments tècnics necessaris. Per donar-vos-hi el suport necessari, la Universitat ha preparat enllaços i guies de procediment.

 

Límits de matrícula

Estudiants a temps complet

Els/les estudiants a temps complet hauran de matricular:

-    60 ECTS, durant el curs en què inicien els estudis i s'hi matriculen per primera vegada.

-    entre 30 i 60 ECTS, en la resta de cursos, excepte en els casos en què els quedi un nombre inferior de crèdits per finalitzar els estudis.

 

Estudiants a temps parcial

Els estudiants a temps parcial hauran de matricular cada curs acadèmic entre 20 i 40 ECTS, excepte en aquells casos en què els quedi un nombre inferior de crèdits per finalitzar els estudis.

 

Normativa de permanència

Consultar l’article 9 de la Normativa Académica y de Matrícula (Grau)