2013_14
Guía docente 
Facultad de Enfermería
A A 
 
 

Titulaciones

Grado
Grado de Enfermería (2009)
Grado de Enfermería (2009) (Campus Terres de l'Ebre)
Grado de Enfermería (2009) (Campus Baix Penedès)

Master Oficial
Ciencias de la Enfermería (2010)
Investigación en Ciencias de la Enfermería (2012)Matricula

Matrícula

L’estudiant es matricula sota la seva responsabilitat i té obligació de conèixer irespectar les condicions de les normatives de matrícula i acadèmiques. Aquestes normes estan disponibles a:
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/normat_acad_mat_grau_2013_14.pdf

TERMINIS DE MATRÍCULA

Estudiants de nou accés, i de segon curs en endavant: Les dates de matrícula vénen fixades de manera general per a tot Catalunya:
 - del 16 al 31 de juliol

Els estudiants s’han de matricular el dia assignat i poden formalitzar les modificacions que vulguin realitzar durant els cinc dies immediatament posteriors al dia en què s’han matriculat, de les 16.00 a les 23.59 hores, sense que se’ls apliqui la taxa de modificacions.

Estudiants de segon curs en endavant

Els estudiants que hagin superat tots els crèdits de què s'han matriculat el curs anterior, poden matricular-se en les dates següents:
· 10 i 11 de juliol
S'hi inclouen els estudiants que estan en procés de mobilitat.

La matrícula dels estudiants que han gaudit d'una segona convocatòria (del 1r i del 2n quadrimestre) i els graus amb una sola acta d’avaluació es fa en les dates següents:

18, 19 i 22 de juliol
S'hi inclouen els estudiants que estan en procés de mobilitat. Els estudiants poden formalitzar la matrícula des del dia d'inici de cadascun dels diferents terminis de matrícula fins al 26 de juliol. Si no ho han fet en aquesta data, també ho poden fer del 9 al 30 de setembre.