2014_15
Guía docente 
Facultad de Enfermería
A A 
 
 

Titulaciones

Grado
Grado de Enfermería (2009)
Grado de Enfermería (2009) (Campus Terres de l'Ebre)
Grado de Enfermería (2009) (Campus Baix Penedès)

Master Oficial
Ciencias de la Enfermería (2010)
Investigación en Ciencias de la Enfermería (2012)Matricula

L’estudiant es matricula sota la seva responsabilitat i té obligació de conèixer i respectar les condicions de les normatives de matrícula i acadèmiques. Aquestes normes estan disponibles a la NORMATIVA ACADÈMICA I DE MATRÍCULA (GRAU)  Capitol IV. ASPECTES ACADÈMICS DE LA MATRÍCULA web de la Universitat:

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/normat_acad_mat_grau_2014_15.pdf


Sistema de matrícula

Auto matrícula per INTERNET

A partir de la web de la URV http://www.urv.cat/, podeu accedir des de qualsevol ordinador, sempre que aquest tingui els requeriments tècnics necessaris. Per donar-vos-hi el suport necessari, la Universitat ha preparat enllaços i guies de procediment.

 

Límits de matrícula

Estudiants a temps complet

Els/les estudiants a temps complet hauran de matricular:

-    60 ECTS, durant el curs en què inicien els estudis i s'hi matriculen per primera vegada.

-    entre 30 i 60 ECTS, en la resta de cursos, excepte en els casos en què els quedi un nombre inferior de crèdits per finalitzar els estudis.

 

Estudiants a temps parcial

Els estudiants a temps parcial hauran de matricular cada curs acadèmic entre 20 i 40 ECTS, excepte en aquells casos en què els quedi un nombre inferior de crèdits per finalitzar els estudis.

 

Normativa de permanència

Consultar l’article 25 de la  la NORMATIVA ACADÈMICA I DE MATRÍCULA (GRAU

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/normat_acad_mat_grau_2014_15.pdf