2015_16
Guía docente 
Facultad de Enfermería
A A 
 
 

Titulaciones

Grado
Grado en Enfermería (2009)
Grado en Enfermería (2009) (Campus Terres de l'Ebre)
Grado en Enfermería (2009) (Campus Baix Penedès)

Master Oficial
Ciencias de la Enfermería (2010)
Investigación en Ciencias de la Enfermería (2012)Bienvenida

En el procés d’harmonització amb l’Espai Europeu d’Educació Superior, la Universitat Rovira i Virgili ha implantat el Grau en Infermeria, que va suposar l’extinció gradual del Pla d’estudis de la Diplomatura en Infermeria. Hem planificat el curs 2014-15 amb il·lusió i rigor, tractant de millorar el nostre treball diari per facilitar el vostre aprenentatge. 

L’objectiu d’aquesta guia és donar-vos la informació necessària per facilitar-vos les vostres tasques com  a estudiants i d’aquesta manera passar a formar part activa dels diferents òrgans  establerts en aquest centre. Per tant els vostres suggeriments i crítiques positives són importants pel bon funcionament de la facultat.

Esperem que hi trobeu la informació necessària per començar a conèixer la facultat i el seu funcionament, i també per facilitar-vos el bon desenvolupament del curs i la comunicació interna. Us recomanem que la llegiu amb cura i que la conserveu durant el curs perquè us pugui servir de referència.

Segons la Llei d’ordenació de les professions sanitàries, corresponen als graduats en Infermeria, la direcció, avaluació i prestació de les cures d’infermeria orientades a promoure, mantenir i recuperar la salut, com també a prevenir malalties i discapacitats. La base de la infermeria és cuidar les persones al llarg de tot el cicle vital aplicant la metodologia científica. Les infermeres són expertes en proporcionar cuidatges.

La nostra tasca és que, al llarg dels vostres estudis, us aneu formant per adquirir les competències que us capacitaran per realitzar la vostra funció com a bons professionals capaços de respondre les demandes que la societat ens fa. Per tant, la Facultat d’Infermeria s’ha marcat els següents objectius de formació: