2023_24
Educational guide 
Faculty of Nursing
A A 
english 

Welcome

L’objectiu d’aquesta guia és donar-vos la informació necessària per facilitar-vos les vostres tasques com  a estudiants i d’aquesta manera passar a formar part activa dels diferents òrgans establerts en aquest centre. Per tant els vostres suggeriments i crítiques positives són importants pel bon funcionament de la facultat.

Esperem que hi trobeu la informació necessària per començar a conèixer la facultat i el seu funcionament, i també per facilitar-vos el bon desenvolupament del curs i la comunicació interna. Us recomanem que la llegiu amb cura i que la conserveu durant el curs perquè us pugui servir de referència.

Segons la Llei d’ordenació de les professions sanitàries, corresponen als graduats d'Infermeria, la direcció, avaluació i prestació de les cures d’infermeria orientades a promoure, mantenir i recuperar la salut, com també a prevenir malalties i discapacitats. La base de la infermeria és cuidar les persones al llarg de tot el cicle vital aplicant la metodologia científica. Les infermeres són expertes en proporcionar cuidatges.

La nostra tasca és que, al llarg dels vostres estudis, us aneu formant per adquirir les competències que us capacitaran per realitzar la vostra funció com a bons professionals capaços de respondre les demandes que la societat ens fa.