2012_13
Guía docente 
Facultad de Enfermería
A A 
 
 

Titulaciones

Grado
Grado de Enfermería (2009)
Grado de Enfermería (2009) (Campus Terres de l'Ebre)
Grado de Enfermería (2009) (Campus Baix Penedès)

Master Oficial
Ciencias de la Enfermería (2010)
Investigación en Ciencias de la Enfermería (2012)

1º Ciclo
Enfermería (2002)
Enfermería (2002) (Campus Terres de l'Ebre)Organización

L’Escola Universitària d’Infermeria de la URV té tres unitats docents :

Campus Catalunya

Campus Terres de l’Ebre

Seu Baix Penedès

Avinguda Catalunya, 35

Avinguda Remolins, 13-15

Avinguda Palfuriana, 104

43002 Tarragona

43500 Tortosa

43880 Coma-ruga

(El Vendrell)

Telf: 977 29 94 41

Telf: 977 46 40 00

Telf: 977 68 49 50

Fax: 977 29 94 01

Fax: 977 46 40 25

FAX 977 68 38 82


ÒRGANS DE GOVERN

El govern de la facultat depèn de l’equip deganal i de la Junta de Facultat 

 

a)      Òrgans Unipersonals:

Degana:    Sra. Roser Ricomà

Vicedegana: Sra. Florencia Saez

Secretària: Sra. M. Dolors Burjalés

Responsables d’ensenyament

Campus Catalunya: Sra. Sagrario Acebedo

Campus Terres de l’Ebre: Sra. Carmen Nieto

Seu Baix Penedès: Sra. M. Jesús Aguarón

Màster Ciències Infermeria: Dra. Mar Lleixà

Doctorat Infermeria: Dra. Carme Ferré

 

b)         Òrgans Col·legiats:          

§     Junta de Facultat: Està formada per l’equip deganal, professors, estudiants i personal d'administració i serveis. És l'òrgan col·legiat representatiu i de govern del centre.

Són funcions del centre i competències de la seva junta:

¨        Elaborar, aprovar inicialment i revisar els plans d’estudi.

¨        Organitzar i coordinar acadèmicament i administrativament els estudis homologats i propis que s’hi imparteixin.

¨        Vetllar per la qualitat de la docència i de l’atenció a l’alumnat que s’exerceix en els centres.

¨        Coordinar l’activitat docent i l’atenció a l’alumnat del professorat dels departaments que imparteixen matèries corresponents als ensenyaments del centre.

¨        Avaluar la qualitat dels ensenyaments del centre.

¨        Supervisar el funcionament dels ensenyaments adscrits i l’activitat del professorat que hi imparteix  docència.

¨        Informar sobre les propostes dels departaments relatives al professorat que impartirà docència en els ensenyaments del centre.

¨        Publicar la guia docent del centre.

¨        Publicar els programes i els criteris d’avaluació de les assignatures.

¨        Coordinar els aularis i horaris de totes les activitats acadèmiques dels ensenyaments del centre.

¨        Organitzar cursos d’especialització, perfeccionament i actualització de coneixements científics, tècnics i artístics en l’àrea o àrees de coneixement de la seva competència.

¨        Totes les altres que els Estatuts i les normes que els desenvolupin li atribueixin

 

 COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE FACULTAT

JUNTA DE CENTRE DE LA FACULTAT D’INFERMERIA

SECTOR

MEMBRES ELECTES

ESTUDIANTS INFERMERIA

CAMPUS CATALUNYA

SRA. BRIANSÓ LLORT, Mireia

SRA. BURLÓ ARÉVALO, Núria

SRA. CASTRO FEDOSOVA, Ana Maria

SRA. FERRE PALAU, Marta

SR. ZURANO DOMINGO, Llàtzer

ESTUDIANTS INFERMERIA

CAMPUS TERRES EBRE

SRA. DÍAZ AUBALAT, Clàudia

SRA. DÍAZ SERRET, Roser

SRA. ESCODA VICENS, Laura

SRA. GALVÁN SÁNCHEZ, Sara

SR. SANCHO PRUÑONOSA, Enrique

ESTUDIANTS INFERMERIA

SEU BAIX PENEDÈS

SR. BADIA VALERA, Miguel Ángel

SR. FONSECA DEL VALLE, Ángel Ramón

ESTUDIANTS MASTER I POSTGRAUS

SRA. RULL BES, Elisenda

PROFESSORAT PERMANENT

CAMPUS CATALUNYA

 

SRA. ACEBEDO URDIALES, Maria Sagrario

SRA. AGUARÓN GARCÍA, Maria Jesús

SRA. BURJALÉS MARTÍ, Maria Dolors

SRA. DE MOLINA FERNANDEZ, Maria Inmaculada

SRA. Dra. FERRÉ GRAU, Carme

Dra. JIMÉNEZ HERRERA, Maria Francisca

Dra. MARTORELL POVEDA, Maria Antònia

Dra. MONTES MUÑOZ, Maria Jesús

SRA. NOGUÉS DOMINGO, Maria Carme

SRA. RICOMÀ MUNTANÉ, Maria del Roser

SRA. ROCA BIOSCA, Alba

SRA. RUBIO RICO, Maria Lourdes

SRA. TIÓ MOLIST, Carme

PROFESSORAT PERMANENT

CAMPUS TERRES EBRE

SRA. ALBACAR RIOBÓO, Nuria Maria

SRA. BONFILL ACCENSI, Maria Encarnación

Dra. GARCIA MARTINEZ, Montserrat

SRA. GONZALEZ GARCIA, Elena

Dra. LLEIXÀ FORTUÑO, Maria del Mar

SRA. MALDONADO SIMÓ, Maria Luisa

SRA. MATEU GIL, Maria Luisa

SRA. MONTESÓ CURTO, Maria Pilar

SRA. NIETO DE LA FUENTE, Maria del Carmen

SRA. PANISELLO CHAVARRIA, Maria Luisa

SRA. QUEROL VIDAL, María Paz

SRA. ROMAGUERA GENIS, Sara de Fátima

SRA. SANTACATALINA UBIEDO, Maria Dolores

SRA. SAEZ VAY, Floréncia

PROFESSORAT NO PERMANENT C. CATALUNYA

SRA. VIVES RELATS, Carmen

PROFESSORAT NO PERMANENT C. TERRES EBRE

SRA. ADELL ARGENTO, Bàrbara

PAS

SRA. ÁLVAREZ FIGUEROLA, Jéssica

SRA. DURAN SÁNCHEZ, Rosa Maria

SRA. GALOFRÉ RIBAS, Marta

SRA. MARSAL GUARDIOLA, Delian

 

Comissió de Centre (pla d’estudis títol Grau)

Professorat:

Sra. Sagrario Acebedo

Professorat

Sra. Florencia Sáez

Sra. Núria Albacar

Sra. Carme Vives

Sra. M. Jesús Aguarón

PAS:

Sra. Delian Marsal

Sra. Dolors Burjalés

Sra. Marta Galofré

Sra. Inma de Molina

Estudiants:

Sra. Clàudia Díaz

Dra. Carme Ferré

Sra. Roser Díaz

Dra. Mar Lleixa

Sra. Laura Escoda

Dra. M. Jesús Montes

Sra. Marta Ferré

Sra. Carmen Nieto

Sra. Elisenda Rull

Sra. M. Lluïsa Panisello

Sr. Llàtzer Zurano

Sra. Roser Ricomà

 

 

 

Comissió Econòmica:

Professorat:

Sra. Dolors Burjalés   

Professorat:

Sra. Roser Ricomà

Dra. Carme Ferré

Sra. Alba Roca

Dra. Maria F. Jiménez

Sra. Florencia Sáez

DRa. Mar Lleixà

Sra. Carme Tió

Dra. M. Jesús Montes

PAS:

Sra. Delian Marsal

Sra. Carme Nogués

Estudiants:

 

 

Comissió Internacionalització:

Professorat:

Sra. Encarna Bonfill

Professorat

Sra. Carme Vives

Dra, carme Ferré

Estudiants:

Sra. Núria Burló

Sra. Elena González

Sra Laura Escoda

Dra. Maria F. Jiménez

Sra. Elisenda Rull

Sra. Maria Luisa Mateu

Sr. Enrique Sancho

Dra. M. Antònia Martorell

Convidats

Sra. Elena Abelló (convidada)

Sra. Roser Ricomà

Becàri mobilitat (convidat)

Sra Lourdes Rubio

 

 

Comissió de Biblioteca:

Professorat:

Sra. M. Jesús Aguarón

PAS:

Sra. Cristina Basora

Sra. Dolors Burjalés

Estudiants:

Sra. Maria Briansó

Dra. Maria F. Jiménez

Sra. Núria Burló

Dra. M. Antònia Martorell

 

 

Sra. Carme Nogués

 

 

Sra. Roser Ricomà

 

 

Comissió de Qualitat:

Professorat:

Sra. Sagrario Acebedo

Professorat:

Sra. Roser Ricomà

Sra. Núria Albacar

Sra. Sara Romaguera

Dra. Mar Lleixà

Sra. Flor Saez

Sra. Carmen Nieto

PAS

Sra. Marta Galofré

Sra. Carme Nogués

Sra. Delian Marsal

Sra. M. Lluïsa Panisello

Estudiants:

Sr. Llàtzer Zurano

Sra. M. Paz Querol

 

 

 

Comissió de la URV Solidària:

Professorat:

Dra. Montserrat García

Professorat:

Sra. M. Lluïsa Panisello

Sra. Elena González

Sra Roser Ricomà

Sra. M. Luisa Mateu

Estudiants:

Sra. Mireia Briansó

Dra. M. Antonia Martorell

Sra. Núria Burló

Sra. Carmen Nieto

Sra. Clàudia Díaz

 

Comissió de Tutories

Professorat:

Sra. M. Jesús Aguarón

Professorat:

Sra. M. Paz Querol

Sra. Núria Albacar

Sra. Carme Vives

Dra. Montserrat García

PAS

Sra. Marta Galofré

Dra. Maria F. Jiménez

Estudiants:

Sra. Mireia Briansó

Dra. Mar Lleixà

Sra. Núria Burló

Sra. Carmen Nieto

Sr. Llàtzer Zurano

Sra. Roser Ricomà

Convidats

Virtudes Rodero

Sra. Florencia Sáez

 

 

 

Comissió Permanent

Professorat:

Sra. Sagrario Acebedo

Professorat:

Dra. Mar Lleixà

Sra. M. Jesús Aguarón

Sra. Carmen Nieto

Sra. M. Dolors Burjalés

Sra. Florencia Sáez

Sra. Inma de Molina

Sra. Lola Santacatalina

Dra. Carme Ferré

PAS:

Sra. Rosa Duran

Dra. Maria Jiménez

Sra. Delian Marsal

 

Comissió Electoral de Centre:

Presidenta:

Sra. Roser Ricomà

Secretària:

Sra. M. Dolors Burjalés

Representant del PDI

Sra. Flor Sáez Vay

Representant  PAS

Sra. Delian Marsal Guardiola

Representant del l'alumnat:

Sra. Mireia Briansó

 

Comissió Màster

Professorat:

Sra. Núria Albacar

Professorat:

Dra. M. Antònia Martorell

Sra. Encarna Bonfill

Dra. M. Jesús Montes

Dra. Carme Ferré

Sra Roser Ricomà

Dra. Maria Jiménez

Sra. Florencia Sáez

Dra. Mar Lleixà

Convidats

Sra. Virtudes Rodero

 

Comissió Adaptació títol Grau. Retitulació

Professorat:

Sra. Sagrario Acebedo

Professorat:

Sra. Roser Ricomà

Sra. M. Jesús Aguarón

Sra. Florencia Sáez

Sra. Encarna Bonfill

PAS:

Sra. Rosa Duran

Sra. M. Dolors Burjalés

Sra. Delian Marsal

Dra. Mar Lleixa

Sra. Marta Galofré

Sra. Carmen Nieto

Convidats

Sra. Virtudes Rodero

 

Comissió de selecció del Màster

Degana

Sra. Roser Ricomà

PDI DGE

Dra. Inmaculada Pastor

Coord. Máster

Dra. Mar Lleixa

PAS

Sra. Rosa Duran

Dir. Dept. Inf.

Dra. Maria Jiménez

 

 

PD Infermeria

Sra. Núria Albacar

 

 

Dra. Carme Ferré

 

 

Dra. M. Antònia Martorell

 

 

Sra. Carme Vives