2015_16
Guía docente 
Facultad de Enfermería
A A 
 
 

Titulaciones

Grado
Grado en Enfermería (2009)
Grado en Enfermería (2009) (Campus Terres de l'Ebre)
Grado en Enfermería (2009) (Campus Baix Penedès)

Master Oficial
Ciencias de la Enfermería (2010)
Investigación en Ciencias de la Enfermería (2012)



Organización

La Facultat d’Infermeria de la URV imparteix els seus ensenyaments a:

Campus Catalunya

Campus Terres de l’Ebre

Seu Baix Penedès

Avinguda Catalunya, 35

Avinguda Remolins, 13-15

Avinguda Palfuriana, 104

43002 Tarragona

43500 Tortosa

43880 Coma-ruga

(El Vendrell)

Telf: 977 55 83 82

Telf: 977 46 40 00

Telf: 977 68 49 50






ÒRGANS DE GOVERN

El govern de la facultat depèn de l’equip deganal i de la Junta de Facultat

a) Òrgans Unipersonals:

Degana : Sra. Roser Ricomà

Vicedegana : Sra.Florencia Saez

Secretària : Dra. M.Dolors Burjalés

Responsables d’ensenyament

Campus Catalunya: Dra. Sagrario Acebedo

Campus Terres de l’Ebre: Sra. Carmen Nieto

Seu Baix Penedès: Sra. M. Jesús Aguarón

Màster Ciències Infermeria: Dra. Mar Lleixà

Doctorat Infermeria: Dra. Carme Ferré


b) Òrgans Col·legiats:

§ Junta de Facultat : Està formada per l’equip deganal, professors, estudiants i personal d'administració i serveis. És l'òrgan col·legiat representatiu i de govern del centre.

¨ Elaborar, aprovar inicialment i revisar els plans d’estudi.

¨ Organitzar i coordinar acadèmicament i administrativament els estudis homologats i propis que s’hi imparteixin.

¨ Vetllar per la qualitat de la docència i de l’atenció a l’alumnat que s’exerceix en els centres.

¨ Coordinar l’activitat docent i l’atenció a l’alumnat del professorat dels departaments que imparteixen matèries corresponents als ensenyaments del centre.

¨ Avaluar la qualitat dels ensenyaments del centre.

¨ Supervisar el funcionament dels ensenyaments adscrits i l’activitat del professorat que hi imparteix docència.

¨ Informar sobre les propostes dels departaments relatives al professorat que impartirà docència en els ensenyaments del centre.

¨ Publicar la guia docent del centre.

¨ Publicar els programes i els criteris d’avaluació de les assignatures.

¨ Coordinar els aularis i horaris de totes les activitats acadèmiques dels ensenyaments del centre.

¨ Organitzar cursos d’especialització, perfeccionament i actualització de coneixements científics, tècnics i artístics en l’àrea o àrees de coneixement de la seva competència.

¨ Totes les altres que els Estatuts i les normes que els desenvolupin li atribueixin


COMPOSICIÓDE LA JUNTA DE FACULTAT

JUNTA DE CENTRE DE LA FACULTAT D’INFERMERIA

SECTOR

MEMBRES ELECTES

ESTUDIANTS INFERMERIA

CAMPUS CATALUNYA

Sr. Espin Aguade, Pablo
Sra. Lai Xia, Weixiao
Sra. Madueño Cano, Ariadna
Sr. Martínez Hidalgo, Cristian
Sra. Perales Molero, Raquel

ESTUDIANTS INFERMERIA

CAMPUS TERRES EBRE

Sra. Colas Adcock, Tamara
Sra. Esparcia Beltrán, Ana María
Sra. Hidalgo Blanco, Camila
Sra. Jorge Ortega, Ariadna
Sra. Rodriguez Morales, Rut

ESTUDIANTS INFERMERIA

SEU BAIX PENEDÈS

Sra. Castellano Tuesca, Gina
Sra. Olivera Salguero, Maria

ESTUDIANTS MASTER I POSTGRAUS

Sra. Marti Arques, Rut

PROFESSORAT PERMANENT

CAMPUS CATALUNYA

DRA. ACEBEDO URDIALES, Maria Sagrario

SRA. AGUARÓN GARCÍA, Maria Jesús

DRA. BURJALÉS MARTÍ, Maria Dolors

DRA. DE MOLINA FERNANDEZ, Maria Inmaculada

SRA. Dra. FERRÉ GRAU, Carme

Dra. JIMÉNEZ HERRERA, Maria Francisca

Dra. MARTORELL POVEDA, Maria Antònia

SRA. RICOMÀ MUNTANÉ, Maria del Roser

SRA. ROCA BIOSCA, Alba

DRA. RUBIO RICO, Maria Lourdes

SRA. TIÓ MOLIST, Carme

PROFESSORAT PERMANENT

CAMPUS TERRES EBRE

SRA. ALBACAR RIOBÓO, Nuria Maria

SRA. BONFILL ACCENSI, Maria Encarnación

Dra. GARCIA MARTINEZ, Montserrat

SRA. GONZALEZ GARCIA, Elena

Dra. LLEIXÀ FORTUÑO, Maria del Mar

SRA. MATEU GIL, Maria Luisa

SRA. MONTESÓ CURTO, Maria Pilar

SRA. NIETO DE LA FUENTE, Maria del Carmen

SRA. PANISELLO CHAVARRIA, Maria Luisa

SRA. QUEROL VIDAL, María Paz

SRA. ROMAGUERA GENIS, Sara de Fátima

SRA. SANTACATALINA UBIEDO, Maria Dolores

SRA. SAEZ VAY, Floréncia

PROFESSORAT NO PERMANENT C. CATALUNYA
SRA. VIVES RELATS, Carme

PROFESSORAT NO PERMANENT C. TERRES EBRE

SRA. ADELL ARGENTO, Bàrbara

PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

SRA. GALOFRÉ RIBAS, Marta

SRA. MARSAL GUARDIOLA, Delian

Comissió de Centre (pla d’estudis títol Grau)

Professorat:

Dra. Sagrario Acebedo

Professorat

Sra. Florencia Sáez

Sra. Núria Albacar

Sra. Carme Vives

Sra. M. Jesús Aguarón

PAS:

Sra. Delian Marsal

Dra. Dolors Burjalés

Sra. Marta Galofré

Dra. Inma de Molina

Estudiants:

Vacant

Dra. Carme Ferré

Vacant

Dra. Mar Lleixa

Vacant

Sra. Carmen Nieto

Vacant

Sra. M. Lluïsa Panisello

Vacant

Sra. Roser Ricomà

Comissió Econòmica:

Professorat:

Dra. Dolors Burjalés

Professorat:

Sra. Roser Ricomà


Dra. Carme Ferré

Sra. Alba Roca


Dra. Maria F. Jiménez

Sra. Florencia Sáez


Dra. Mar Lleixà

Sra. Carme Tió


Sra. Roser Ricomà

PAS:

Sra. Delian Marsal



Estudiants:

Vacant

Comissió Internacionalització:

Professorat:

Sra. Encarna Bonfill

Professorat

Sra. Carme Vives

Dra. Carme Ferré

Estudiants:

Vacant

Sra. Elena González

Vacant

Dra. Maria F. Jiménez

Vacant

Sra. Maria Luisa Mateu

Vacant

Dra. M. Antònia Martorell

Convidats

Sra. Elena Abelló (convidada)

Sra. Roser Ricomà

Becari mobilitat (convidat)

Sra Lourdes Rubio

Comissió de Biblioteca:

Professorat:

Sra. M. Jesús Aguarón

PAS:

Sra. Cristina Basora

Dra. Dolors Burjalés

Estudiants:

Vacant

Dra. Maria F. Jiménez

Vacant

Dra. M. Antònia Martorell

Sra. Roser Ricomà

Comissióde Qualitat:

Professorat:

Dra. Sagrario Acebedo

Professorat:

Sra. Roser Ricomà

Sra. Núria Albacar

Sra. Sara Romaguera

Dra. Mar Lleixà

Sra. Flor Saez

Sra. Carmen Nieto

PAS

Sra. Marta Galofré


Sra. Delian Marsal

Sra. M. Lluïsa Panisello

Estudiants:

Vacant

Sra. M. Paz Querol

Comissió de la URV Solidària :

Professorat:

Dra. Montserrat García

Professorat:

Sra. M. Lluïsa Panisello

Sra. Elena González

Sra Roser Ricomà

Sra. M. Luisa Mateu

Estudiants:

Vacant

Dra. M. Antonia Martorell

Vacant

Sra. Carmen Nieto

Vacant

Comissió de Tutories

Professorat:

Sra. M. Jesús Aguarón

Professorat:

Sra. M. Paz Querol

Sra. Núria Albacar

Sra. Carme Vives

Dra. Montserrat García

PAS

Sra. Marta Galofré

Dra. Maria F. Jiménez

Estudiants:

Vacant

Dra. Mar Lleixà

Vacant

Sra. Carmen Nieto

Vacant

Sra. Roser Ricomà

Convidats

Virtudes Rodero

Sra. Florencia Sáez

Comissió Permanent

Professorat:

Dra. Sagrario Acebedo

Professorat:

Dra. Mar Lleixà

Sra. M. Jesús Aguarón

Sra. Carmen Nieto

Sra. Roser Ricomà

Dra. M. Dolors Burjalés

Sra. Florencia Sáez

Dra. Inma de Molina

Sra. Lola Santacatalina

Dra. Carme Ferré

PAS:


Dra. Maria Jiménez

Sra. Delian Marsal

Comissió Electoral de Centre:

Presidenta:

Sra. Roser Ricomà

Secretària:

Dra. M. Dolors Burjalés

Representant del PDI

Sra. Flor Sáez Vay

Representant PAS

Sra. Delian Marsal Guardiola

Representant del l'alumnat:

Vacant

Comissió Acadèmica de Màster

Dra. Mar Lleixà (presideix)

Dra. Maria Jiménez

Dra. Sagrario Acebedo

Dra. M. Antònia Martorell

Sra. Núria Albacar

Dra. Pilar Montesó

Dr.Ángel Belzunegui

Sra. Roser Ricomà

Dra. Carme Ferré

Sra. Maria Roig

Comissió Adaptació títol Grau. Retitulació

Professorat:

Dra. Sagrario Acebedo

Professorat:

Sra. Roser Ricomà

Sra. M. Jesús Aguarón

Sra. Florencia Sáez

Sra. Encarna Bonfill

PAS:


Dra. M. Dolors Burjalés

Sra. Delian Marsal

Dra. Mar Lleixa

Sra. Marta Galofré

Sra. Carmen Nieto

Convidats

Sra. Virtudes Rodero