2009_10
Guia docent 
Escola Universitària d'Infermeria
A A 
català 
 
 

Copisteria

CAMPUS CATALUNYA

Hi ha un servei de fotocòpies per a tota la comunitat universitària.

Horari: L’horari es revisarà cada curs acadèmic

També hi ha una màquina d’autoservei al hall del Centre a disposició dels alumnes