2010_11
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escuela Universitsria de Enfermería
A A 
 
 

Copistería

CAMPUS CATALUNYA

Hi ha un servei de fotocòpies per a tota la comunitat universitària.

Horari: L’horari es revisarà cada curs acadèmic

També hi ha una màquina d’autoservei al hall del Centre a disposició dels alumnes