2012_13
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Nursing
A A 
 
 

Photocopy service


CAMPUS CATALUNYA

Hi ha un servei de fotocòpies per a tota la comunitat universitària.

Horari: L’horari es revisarà cada curs acadèmic

També hi ha una màquina d’autoservei al hall del Centre a disposició dels alumnes