2011_12
Educational guide 
Faculty of Nursing
A A 
 
 

Borsa de treball

Un cop els alumnes assoleixin la titulació tenen, através de la informació arribada a l'Escola, moltes oportunitats de trobar llocs de treball, que s’exposa a la web de l’EU Infermeria. La borsa de treball està gestionada per Sotsdirecció. Al llarg del curs s’ofereixen xerrades informatives d’ofertes de treball d’institucions i d’empreses estrangeres i nacionals. Dins dels hospitals existeix una borsa de treball,destinada a aquells alumnes de primer i segons curs de la grau (que tinguin el títol d'FP 1, branca sanitària) que vulguin treballar durant les suplències d'estiu, com a auxiliar d'infermeria.