2013_14
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 

Ensenyaments

Grau
Grau d'Infermeria (2009)
Grau d'Infermeria (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
Grau d'Infermeria (Seu Baix Penedès) (2009)

Màster Oficial
Ciències de la Infermeria (2010)
Investigació en Ciències de la Infermeria (2012)Servei de Biblioteca

CRAI

El CRAI (Centre de Recursosper a l'Aprenentatge i la Investigació) és un entorn dinàmic amb tots els serveisuniversitaris de suport a l'aprenentatge, la docència i la recerca relacionatsamb la informació i les TIC.

Els usuaris són estudiants,docents i personal d'administració i serveis de la URV.

Els seus fons bibliogràfics irecursos estan especialitzats en les matèries dels ensenyaments ques'imparteixen en les Facultats del Campus Catalunya: Lletres, CiènciesJurídiques i Infermeria.

Horari:

En període ordinari: de dilluns adivendres: de 8h. a 21h. i dissabtes: de 9h. a 21h.

En altres períodes consulteul’enllaç: http://www.urv.cat/crai/centres-i-horaris/#crai-horaris-generals

Serveis:

-Atenció i informació presencial, telefònica i virtual.

-Informació bibliogràfica

- Accés al fons de llibres,revistes i material audiovisual.

- Fons de reserva i fonsbibliogràfics especialitzats.

- Consulta de catàlegs bibliogràfics

- Accés a recursos electrònics

- Préstec de documents:préstec domiciliari, intercampus, PUC Préstec consorciat, i Préstecinterbibliotecari i obtenció de documents d'altres biblioteques de fora de la URV.

- Préstec d'equipaments:ordinadorsportàtils, lectors de llibres electrònics, i material multimèdia.

- Espais de silenci i estudi,de treball individual i en grup.

- Suport a la formació iactivitats per a l’adquisició de competències informacionals, informàtiques ilingüístiques.

- Suport a l’investigador: enla visibilitat de la producció científica, utilitats i eines per la recerca.

- Autoservei de fotocòpies iimpressió.

- Lectors i reproductors endiversos suports.

- Videoconferència i TVsatèl·lit.

- Connexió a Internet i xarxaoberta (Wifi).

- Connexió als recursos-e desde fora de la URV.

- Aula d'informàtica: amb 100ordinadors de lliure disposició.

- Factoria: assessoramenttècnic i suport tecnològic per millorar els treballs acadèmics.

- Espai d'aprenentatge dellengües: suport per a la millora de l'anglès, el català i el castellà.

- Punt d’Atenció a l’usuari:tot la informació que necessites saber de la URV

Professionals al teu servei:

Bibliotecaris especialitzats,professionals de la informació, tècnics multimèdia i tècnics lingüístics.

Per a més informació:

Consulteu la web: http://www.urv.cat/crai

Truqueu-nos al telèfon 977559 524

Adreceu-nos un missatge através de Pregunt@ : http://wwwa.urv.cat/biblioteca/QP/