2018_19
Guía docente 
Facultad de Enfermería
A A 
castellano 
 

Titulaciones

Grado
Grado en Enfermería (2009)
Grado de Infermeria (2016)
Grado en Enfermería (2009) (Campus Terres de l'Ebre)
Grado de Infermeria (Campus Terres de l'Ebre) (2016)
Grado en Enfermería (2009) (Campus Baix Penedès)
Grado de Infermeria (Campus Baix Penedès) (2016)

Master Oficial
Investigación en Ciencias de la Enfermería (2012)
Investigación en Ciencias de la Enfermería (2012) - VirtualServicio de Biblioteca

El CRAI (Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació) és un entorn dinàmic que ofereix els serveis universitaris de suport a l'aprenentatge,la docència, la recerca i la tercera missió

Els usuaris són estudiants, docents i personal d’administració i serveis de la URV.

Els seus fons bibliogràfics i recursos informacionals estan especialitzats en les matèries dels ensenyaments que s'imparteixen en les Facultats de cada campus.

· Campus Catalunya: Lletres, Ciències Jurídiques i Infermeria.

· Campus Terres de l’Ebre: ADE, Educació Infantil i Primària i Infermeria.

· Seu Baix Penedès: Educació Infantil i Primària i Infermeria.

Serveis:

· Atenció i informació presencial, telefònica i virtual

· Informació bibliogràfica

· Accés al fons de llibres, revistes i material audiovisual

· Fons de reserva i fons bibliogràfics especialitzats

· Consulta de catàlegs bibliogràfics

· Accés a recursos d’informació electrònics

· Préstec de documents: préstec domiciliari, intercampus, PUC Préstec consorciat i Préstec interbibliotecari i obtenció de documents d'altres biblioteques de fora de la URV

· Préstec d'equipaments: ordinadors portàtils, lectors de llibres electrònics i material multimèdia

· Espais de silenci i estudi, de treball individual i en grup

· Suport a la formació i activitats per a l’adquisició de competències informacionals, informàtiques i lingüístiques

· Suport a l’investigador en la visibilitat de la producció científica, utilitats i eines per la recerca

· Suport als estudiants en l’elaboració dels seus treballs de grau: cerca d’informació especialitzada i elaboració de bibliografies

· Autoservei de fotocòpies i impressió

· Lectors i reproductors en diversos suports

· Videoconferència i TV satèl·lit

· Connexió a Internet i xarxa oberta (Wifi)

· Connexió als recursos-e des de fora de la URV

· Aula d'informàtica: amb 100 ordinadors de lliure disposició al CRAI Catalunya, 24 al CRAI Terres de l’Ebre i 8 a la Seu Baix Penedès

· Factoria: assessorament tècnic i suport tecnològic per millorar els treballs acadèmics

· Espai d'aprenentatge de llengües: suport per a la millora de l'anglès, el català i el castellà

· Punt d’Atenció a l’usuari: tota la informació que necessites saber de la URV

· Àrea d’exposicions i descans

Professionals al teu servei:

Bibliotecaris especialitzats,professionals de la informació, tècnics multimèdia i tècnics lingüístics.

Horari:

En període ordinari:

· Campus Catalunya: de dilluns a divendres: de 8h a 21h i dissabtes: de 9h a 21h.

· Campus Terres de l’Ebre: de dilluns a divendres: de 8h a21h.

· Seu Baix Penedès: de dilluns a dijous, de 9 a 19h idivendres de 9 a 15h

En altres períodes consulteu l’enllaç:

http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/crai/centres-i-horaris/#crai-horaris-generals

Per a més informació:

Consulteu la web: http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/crai/

Adreceu-nos un missatge a través de Pregunt@:

http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/crai/que-us-oferim/pregunta/

Seguiu-nos a twitter: @craiURV

Telèfon:

· Campus Catalunya: 977 55 95 24

· Campus Terres de l’Ebre: 977 46 40 50

· Seu Baix Penedès: 977 68 49 53

Correu-e:

· Campus Catalunya: crai.catalunya@urv.cat

· Campus Terres de l’Ebre: crai.cte@urv.cat

· Seu Baix Penedès: crai.penedes@urv.cat