2021_22
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 

Ensenyaments

Grau
Grau en Infermeria (2009)
Grau en Infermeria (2016)
Grau en Infermeria (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
Grau en Infermeria (Campus Terres de l'Ebre) (2016)
Grau en Infermeria (Seu Baix Penedès) (2009)
Grau en Infermeria (Seu Baix Penedès) (2016)

Màster Oficial
Investigació en Ciències de la Infermeria (2012) - Virtual


Atenció: El Consell Interuniversitari de Catalunya ha acordat allargar el període excepcional per al sistema universitari de Catalunya fins a la finalització del curs acadèmic 2021-22. Per aquest motiu la URV pot modificar les característiques de la docència i de l'avaluació per adequar-les a les circumstàncies del moment, de forma extraordinària i d'acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries. Si és el cas, s'informarà d'aquestes adaptacions a l'espai Moodle de cada assignatura.

Per saber com es durà a terme la docència en la titulació, us recomanem llegir l'apartat "DOCÈNCIA DEL CURS 21-22 ADAPTABLE A LA COVID".

Servei de Biblioteca

El CRAI (Centre deRecursos per a l'Aprenentatge i la Investigació) és un entorn dinàmic queofereix els serveis universitaris de suport a l'aprenentatge, la docència,la recerca i la tercera missió.

Els usuaris sónestudiants, docents i personal d’administració i serveis de la URV.

Els seus fonsbibliogràfics i recursos informacionals estan especialitzats en les matèriesdels ensenyaments que s'imparteixen en les Facultats de cada campus.

· Campus Catalunya: Lletres, Ciències Jurídiques i Infermeria.

· Campus Terres de l’Ebre: ADE, Educació Infantil i Primària i Infermeria.

· Seu Baix Penedès: Educació Infantil i Infermeria.

Consulteu aquí els serveis del CRAI: