2010_11
Educational guide 
School of Nursing
A A 
 
 

Computer room

CAMPUS CATALUNYA

Al CRAI (Centre de Recursos per l'Aprenentatge i la Recerca) sitúat al Campus Catalunya ofereix als estudiants el servei de prèstec d'ordinadors portàtils per fer-ne ús dins el recinte del CRAI, també hi ha disponible xarxa wifi oberta en tot el recinte.

Horari Curs 2009-2010:

De dilluns a divendres de 8h a 22h.
Dissabtes de 9h a 21h.
Diumenges de 9h a 14h

Horari Època d'exàmens:

De dilluns a divendres de 8h a 24h.
Dissabtes i diumenges de 9 a 24h.

 CAMPUS TERRES DE L'EBRE

Disposem de 3 aules d'informàtica de lliure accés per als alumnes, 2 a l’Edifici Betània, equipades amb un total de 36 ordinadors, i 1 a l’edifici de la Direcció del Campus, amb 10 ordinadors.

Les opinions i comentaris orientats a la millora del funcionament i de l’equipament informàtic de l’Escola podran adreçar-se al becari d’informàtica. Les avaries que es detectin a les aules es poden notificar de la mateixa manera. Aquestes notificacions també es poden canalitzar a través del BACU (becari d’atenció a la comunitat universitària) del centre.


Les aules d’informàtica estan destinades als alumnes i que, per tant, han de ser ells mateixos els encarregats de notificar els desperfectes i/o les avaries que hi puguin haver, i de vigilar l’ús adequat de les instal·lacions.


Horaris
Edifici Betània: de dilluns a dijous 09:00h. a 21:00h. i divendres de 09:00h a 15:00h.
Direcció de Campus: de dilluns a divendres 09:30 a 13:30 i dimarts i dijous de 16:00 a 17:30h.