2006_07
Guia docent 
Escola Universitària d`Infermeria
A A 
català 
 
 

Ensenyaments

1er Cicle
Infermeria (2002)
Infermeria (2002) (Campus Terres de l'Ebre )Calendari acadèmic

PERÍODE

1r curs

2n curs

3r curs

1R QUADRIMESTRE

del 12/9 al 22/12

Actes 1ª convocatòria

Data límit 22 de desembre de 2006

Examen 2ª convocatòria

del 22 al 26 gener

Actes 2ª convocatòria

Data límit 5 de febrer de 2007

Vacances de Nadal

Del 23/12/06 al 7/01/2007

2n QUDRIMESTRE

del 8/1 al 30/3

Del 8/1 al 16/2

Del 15/1 al 16/2

Setmana Santa

Del 2 al 9 d’abril de 2007

Actes 1ª convocatòria

Data límit 8 de juny de 2007

Examen 2ª convocatòria

De l’11 al 22/6

del 18 al 22/6

del 18 al 22/6

Actes 2ª convocatòria

Data límit 2 de juliol de 2007

PRÀCTIQUES

del 10/4 al 25/5

del 19/2 a l’1/6

del 19/2 a l’1/6