2007_08
Guia docent 
Escola Universitària d`Infermeria
A A 
català 
 

Ensenyaments

1er Cicle
Infermeria (2002)
Infermeria (2002) (Campus Terres de l'Ebre )Campus Centre: Horaris

1r Curs

1r Quadrimestre: 4 de setembre a 14 de desembre de 2007

 

PERÍODE DE PRÀCTIQUES: del 14 de gener al 22 de febrer de 2008

 

2n Quadrimestre: del 25 de febrer al 23 de maig de 2008

Període de Pràctiques: del 14 de gener al 22 de febrer de 2008

2n Curs

1r Quadrimestre: del 6 de setembre al 14 de desembre de 2007

2n Quadrimestre: del 14 de gener al 22 de febrer de 2008

PRÀCTICUMS: del 25 de febrer al 6 de juny de 2006

 

3r Curs

1r Quadrimestre (6 de setembre a 14 de desembre de 2007)

2n Quadrimestre (14 de gener a 22 de febrer de 2008)

 

Període de pràctiques: del 25 de febrer al 6 de juny de 2008